Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

26 januari 2015

25.01.2015
Montague’s Boodschap,  25 januari 2015

Vandaag roep ik al mijn vrienden op Aarde op om als EEN samen te komen om de blokkades van de leylijnen in Californië en het omliggende gebied te verwijderen. Dit is zeer belangrijk aangezien er een enorme noodzaak is om deze energie voor de mensheid te bevrijden. Deze leylijn-energie wordt gebruikt om jullie geketend te houden. Kijk hoever jullie zijn gekomen sinds Veronica jullie aanvankelijk vroeg de leylijn-energie te bevrijden.

Het begon allemaal op 2 februari 2014, toen Veronica, D en M de Tor bij Glastonbury beklommen om de energie voor de mensheid te bevrijden. Velen van jullie hebben dit werk in eigen land voortgezet. Kijk hoever jullie sindsdien zijn gekomen. Kijk terug naar 2014 en je kunt zien hoeveel van wat gedurende generaties voor jullie verborgen werd gehouden nu openbaar is. Jullie hebben dit bereikt simpelweg door de energie terug te nemen die jullie rechtens toebehoort. Nu vraag ik jullie allemaal, in alle landen waarin mijn boodschappen worden gelezen, je hart en ziel te leggen in het bevrijden van de energie, specifiek in Californië en het omringende gebied. Laten we eens zien wat voor resultaten jullie kunnen behalen.

Er zijn er op Aarde met plannen waar jullie niet in voorkomen. Door jullie niet-handelen stemmen jullie in om onderdeel te zijn van de vernietiging van het menselijk ras. Heb je je ooit afgevraagd waarom de geschiedenis zichzelf herhaalt? Het lijkt erop dat dezelfde mensen steeds weer opdoemen. Ze hebben andere namen en lichamen, maar ze sterven niet in de ware zin van het woord: ze worden gerecycled. Er zijn plaatsen waar lichamen beschikbaar zijn voor hen om in te gaan, zodat ze door kunnen gaan met de overname van de Aarde en de verwijdering van alle menselijke wezens. Ze doen al het mogelijke om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt. Dientengevolge kreeg Veronica donderdag een zware aanval te verduren. Het is moeilijk snel te herstellen, aangezien ze niet in haar prille jeugd zit.

Ze willen wat jullie hebben. Maar jullie hebben de macht om NEE te zeggen. Jullie zijn de 99%. Wanneer jullie je openstellen voor die macht zullen jullie niet te stoppen zijn.

Stap uit de mindcontrol val in je woonkamer: de televisie. Bevrijd je gedachten, onderzoek de waarheid, sta gezamenlijk pal en zeg NEE

Valse vlag gebeurtenissen worden regelmatig opgezet om jullie in angst te houden. De pantomime van de zogenaamde leiders, die met elkaar marcheren , is VALS. Het was toneelspel en daarna overgezet op het beeld van de echte mars. Neem niets zomaar op het eerste gezicht voor waar aan. Ze willen wanhopig graag de macht behouden en ze zullen alles doen wat daarvoor nodig is. Geloof alsjeblieft in jullie zelf, aangezien jullie op Aarde zijn met een reden – ervoor te zorgen dat de mensheid en Planeet Aarde overleven. De Grote Schepper zal ingrijpen wanneer de mensheid roept om assistentie. Dit geldt eveneens voor de wezens van andere planeten die strategisch rond jullie wereld zijn geplaatst en jullie roep om assistentie afwachten.  Niets doen is geen optie, aangezien er plannen zijn om de mensheid te verwijderen. Zij die worden toegestaan te blijven zullen een transhumaniseringsproces ondergaan.

Degenen die de overname willen zijn geen menselijke wezens zoals jullie. Ze zijn verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen. Hun dorst naar macht is niet te lessen. Sommigen kunnen zeggen dat ik angst creëer door jullie te vertellen over wat er gaande is op jullie wereld. Ik vertel jullie dit omdat jullie dit moeten weten en, geloof me, het is noodzakelijk dat jullie dit weten, anders zou de mensheid uitgeroeid worden en de Aarde zou voor altijd voor de mensheid verloren zijn. Mijn enige wens is het overleven van de mensheid en de planeet. Het Netwerk en ik proberen ervoor te zorgen dat jullie geïnformeerd worden en bewust van jullie situatie, zodat jullie weloverwogen beslissingen ten aanzien jullie toekomst kunnen nemen. Jullie zijn de Architecten van het Nieuwe Tijdperk. Het is aan jullie om te beslissen waar jullie prioriteiten liggen. Jullie moeten ervoor zorgen dat oorlog, honger en dakloosheid geen plaats hebben in de toekomst die jullie op Aarde creëren. Dit is jullie project.

Hulp is beschikbaar, je hoeft er alleen maar om te vragen. Degenen met slechte bedoelingen zullen de planeet verlaten op dezelfde manier waarop ze zich er met geweld toegang toe verschaften. Het is onmogelijk voor hen om vreedzaam met jullie te leven, aangezien hun HEBZUCHT en drang het overnemen, ze kunnen die niet beheersen. Ze zijn al van vele andere planeten weggejaagd in de afgelopen eeuwen, maar ze leren het nooit.

De mensheid zal samenkomen en alle blokkades verwijderen. Ze zal technologie en expertise delen en wedijver zal in het belang van iedereen worden verwijderd. Er zal hulp komen om alle chemicaliën uit de lucht, het voedsel en het land enzovoort te verwijderen. Hopelijk zullen de Centra op hun plek zijn om in de benodigde expertise te voorzien. We hebben jullie hulp nodig bij deze onderneming, dus wees alsjeblieft genereus. Het is jullie toekomst waar we naar toewerken. De mensheid moet in LIEFDE samenkomen; niet in angst of verdeeldheid. Dit is jullie doel. Doen jullie mee?

Wees sterk, mij n lief. Ze zullen je niet breken. Je Ierse spirit zal je door laten gaan!

Mijn liefde omringt je. Je aanbiddende

Monty

Vert. Rob


Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

19 januari 2015

18.01.2015
Montague’s Boodschap,  18 januari 2015

VERDEEL & HEERS wordt in jullie hedendaagse wereld met succes gebruikt. Het heeft in het verleden altijd gewerkt. Staan jullie toe dat het vandaag de dag ook werkt? Het mislukt nooit om de stroom van WAARHEID, die boven komt om de mensheid te laten ontwaken, te verwarren en te verstoren. De meeste mensen hebben geen schuld aan het feit dat ze gebruikt worden om foute informatie te lekken. Het wordt zorgvuldig binnen de waarheid die ze uiten geplaatst, om zo de eerlijkheid te betwijfelen van degenen die de cabal tot zwijgen proberen te brengen. Weeg dit alsjeblieft zorgvuldig af en wees op je hoede. Bestudeer de ware feiten zorgvuldig voordat je een oordeel velt. Dit is een spel dat de cabal eeuwenlang met succes heeft gespeeld. Trap hier niet meer in.

De cabal heeft niets meer te verliezen aangezien ze de strijd verloren heeft. Ze willen onder jullie alleen maar vernieling aanrichten. Vel geen overhaaste oordelen omdat de beslissingen die je nu neemt zich afspiegelen in de toekomst die je creëert. Kijk naar de geschiedenis: dit scenario werd keer op keer herhaald, en sommigen trappen er steeds weer in. Open jullie ogen, kijk in jullie harten en beslis voor jezelf terwijl je zorgvuldig alle feiten beschouwt. Beslis dan voor jezelf wat jij gelooft en als waarheid accepteert.

Jullie onderdrukkers rekenen erop dat jullie je gemakkelijk laten wegleiden van de waarheid. Deze laatste paar weken zijn voor hen die de waarheid zoeken een nachtmerrie geweest. Onthoud dat je niet altijd ziet waar je naar kijkt. Jullie accepteren WAT JULLIE VERTELD WORDT DAT JULLIE ZIEN. Dat is nogal een verschil. Deze truc wordt steeds opnieuw gebruikt. Het spijt me om het te moeten zeggen maar jullie gedragen je als makke schapen. Jullie hebben zoveel te verliezen door dat te geloven wat niet waar is. Sinds ik ben overgegaan naar de Geestenwereld heb ik jullie er al zo vaak aan herinnerd dat NIETS IS WAT HET LIJKT.

Jullie zijn het aan jezelf verplicht om de WAARHEID volledig te onderzoeken. Vraag jezelf af wie er het meest bij heeft te winnen. Dat is altijd een goed uitgangspunt. Wie zal er alles voor doen om te krijgen wat hij wil. Wie wordt gedreven door hebzucht en heeft geen respect voor het menselijke leven?

De strijd is over maar velen van hen hebben dit feit nog niet geaccepteerd. Jullie moeten onderling niet redetwisten. Jullie zijn EEN, ze proberen jullie uiteen te drijven door gefingeerde verschillen en twijfel in jullie gedachten te plaatsen. Trap niet in deze truc. Jullie bevinden je in een WIJ en ZIJ situatie. WIJ was sterk en moest daarom vernietigd worden; en jullie tuinden erin!

Waarheid is waar JULLIE voor staan. Sta hun, in zorgvuldig gekozen bewoordingen gehulde, magische leugens niet toe om jullie van je pad af te leiden. Ze zullen elk middel dat nodig is gebruiken om Planeet Aarde over te nemen. Ze willen geen menselijke wezens: ze verachten jullie. Velen van jullie willen dit feit niet zien; maar net doen alsof dit niet zo is, verzwakt je positie. Het is de wil van de Bron om jullie te helpen alles dat duister en negatief is te verwijderen, zodat jullie met een schone lei opnieuw kunnen beginnen. Hulp hierbij is al georganiseerd, wachtend in de coulissen totdat jullie je ogen open doen. Kom tezamen om een toekomst te creëren zonder al de stress en ellende die ze gecreëerd hebben om jullie zo in gevangenschap te houden. Open jullie gevangenisdeuren en ervaar vrijheid in jullie wereld.

Kijk naar de vooruitgang die jullie geboekt hebben sinds we jullie ogen geopend hebben voor het belang van het bevrijden van de energie van de leylijnen. Dit proces heeft de deur geopend voor de informatie die voor jullie verborgen werd gehouden. Blijf alsjeblieft doorgaan met dit uiterst belangrijke en noodzakelijke werk. Energie kan ten goede of ten kwade gebruikt worden. Gewijde plekken moeten altijd in het licht gehouden worden, vooral in Ierland, omdat zoveel van daaruit wordt gecontroleerd. Mettertijd zullen jullie het unieke belang van Ierland onderkennen. Ik vraag het Ierse volk nederig hun gewijde eiland te koesteren. Schat alles dat in jullie beheer en gewijd is op waarde.

Veronica heeft op pijnlijke wijze ondervonden hoe de krachtige energie van een gewijde plek in Ierland werd gebruikt om haar te schaden, door mensen die ze niet had moeten vertrouwen. Slechte mensen komen in vele vermommingen, dus wees altijd op je hoede. Ze komen om te helpen… maar te helpen om wat te doen? Wie je nu vertrouwt is van het grootste belang. Wees altijd op je hoede.

Er zijn veel meer valse vlaggen gepland. Verwacht ze, aangezien zij elke keer hun hand daarin tonen. Ze worden zo precies uitgevoerd, hoe kan elke keer van je verwacht worden te geloven dat deze werden uitgevoerd door beginnelingen? Ze kunnen sommige mensen soms voor de gek houden, maar niet elke keer alle mensen. Ken je vijand, die de eerste is die elke keer met zijn vinger wijst. Hoe interessant dat ze, bijna direct, zeggen te weten wie het heeft uitgevoerd. Ze hebben hun ‘katvangers’ helemaal klaarstaan en kwetsbaar, met elke keer hetzelfde script.

Wat jullie in deze hachelijke tijden doen is van het grootste belang. Jullie moeten op weg zijn naar een betere wereld voor de hele mensheid. Jullie werden gekozen om op deze tijd op Aarde te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Het is een grote verantwoordelijkheid. Kunnen jullie het aan?

Tezamen kunnen jullie het doen. Trap niet in de haat voor wie dan ook, aangezien dit zorgvuldig wordt georganiseerd om afgescheidenheid tussen jullie te creëren. Alle religies werden door het Vaticaan ontworpen en gemaakt om afgescheidenheid, oorlog en conflicten onder de mensen te creëren. Jullie moeten toegeven: het werkte. Iedereen trapte er in. Maar het is nu tijd om het licht te zien en jezelf uit al deze vallen te bevrijden. Ga voor begeleiding rechtstreeks naar de Bron en VERMIJD DE TUSSENPERSONEN. Die waren nooit nodig, maar het was handig voor ze om te doen alsof. Ze wonnen erbij; jullie helaas, verloren door misplaatst vertrouwen. Wanneer jullie terugkeren naar de Geestenwereld wordt alles overduidelijk, aangezien jullie uit de eerste hand zien hoe religies werden gebruikt om het menselijk ras te manipuleren. Bevrijd jezelf, mijn vrienden. Verwijder alle valse grenzen en kom tezamen in liefde en vriendschap. 

Mijn lieve Veronica, wees voorzichtig en wees te allen tijde waakzaam. Loop jezelf niet voorbij. Hulp zal verschijnen wanneer je die het minst verwacht. We zitten nu in de slotfase. Ze kunnen het tempo niet veel langer volhouden.

Mijn liefde is van jou. Je aanbiddende

Monty

Vert. Rob/Marja


Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

12 januari 2015

11.01.2014
Montague’s Boodschap,  11 januari 2015

Waar jullie nu getuige van zijn is het uiteenvallen van de Cabal. Ze maken fouten. Hoewel ze de controle hebben opgevoerd is dat niet genoeg om jullie allemaal onder de duim te houden. Er ontstaan facties onder hen en ze vertrouwen elkaar niet meer. Hun hebzucht kent geen grenzen. Er is geen eer onder dieven.

Jullie zijn nu in staat het grotere plaatje te zien, evenals de discrepanties in de verklaringen van de Cabal over hun valse vlagoperaties. In het verleden werkten deze feilloos om de massa’s te controleren. Ik heb jullie al eerder verteld dat het gewoontedieren zijn, dus als het eens werkte deden ze dat keer op keer. Maar nu werkt dat niet langer.

De Cabal zit vast in haar 3D denken. Ze kunnen hun trilling niet boven 3D verheffen – nooit. Een grote meerderheid van jullie zit niet langer gevangen in 3D. Jullie kunnen nu duidelijk zien wat de Cabal uitspookt. Ze kunnen hun spel niet verbeteren, maar jullie wel; dit geeft jullie dus het voordeel waarnaar jullie hebben toegewerkt. Door je eigen onderzoek te doen hebben jullie de boeien verwijderd die je in het duister en onder controle hielden. Kijk met belangstelling naar wat ze de komende maanden doen terwijl ze worstelen en onder elkaar vechten om te proberen de controle te houden. Dit is een spel wat ze voorbestemd zijn te verliezen. Ze hebben elke planeet die ze binnengevallen zijn vernietigd aangezien ze niet met de inheemse mensen kunnen samenleven. Hun drift tot overname is hun ondergang, elke keer, en dus zullen ze weer worden weggestuurd om terug te keren naar waar ze vandaan kwamen.

Het zal tijd kosten om de schade te repareren die ze op Aarde hebben veroorzaakt. Jullie, mijn vrienden, zullen de rotzooi op moeten ruimen en de schade repareren. Jullie moeten nieuwe wegen vinden om op Aarde te leven. Onze Centra zullen een grote rol spelen bij het herstructureren van het leven op Aarde. Help ons alsjeblieft dit te bereiken, aangezien we dat niet kunnen doen zonder jullie donaties.

Gedurende lange tijd ging alles op de manier waarop de Cabal dat wilde. Ze hebben kinderen die met een missie op Aarde kwamen getagd en ze gebruikten verschillende controlemethoden om te voorkomen dat ze ooit hun missie konden volbrengen. Veronica kwam erachter dat ze aan boord van een vijandig ruimteschip werd gehaald en op 5 jarige leeftijd een tag kreeg. Deze tag stelt de Cabal in staat haar te volgen. Het heeft haar tijdens haar hele leven problemen gegeven. Ze deden veel om te voorkomen dat Veronica en ik bij elkaar kwamen. Ze ontdekt nu pas wat er werd gedaan om te voorkomen dat ze contact met mij kreeg en met degenen waarmee ze moet samenwerken.

Reptiliaanse mind-controle systemen zijn overal rondom jullie. Het zit verstopt in grote gebouwen en monumenten. Het is speciaal ontworpen om jullie te kwellen en te controleren. Een sluier van illusie is over alles heen geplaatst om zo jullie voor altijd weg te houden van het ware verhaal. Alles is op strategische manier gepositioneerd om jullie, het volk, maximale schade toe te brengen. Zij willen jullie niet op wat zij hopen dat hun planeet zal worden. Omdat ze terrein verliezen, beweegt alles sneller, waardoor jullie geen tijd hebben te verliezen omdat jullie daadwerkelijke overleving op het spel staat. Kom samen en werk samen. Jullie toekomst op Aarde moet beschermd worden. Ze vernietigen levens in een poging om overeind te blijven, ook al weten ze dat ze de strijd om de controle over planeet Aarde verloren hebben. Ze gebruiken ZWARTE MAGIE en deze vorm van Duistere Kunst heeft hen tot nu toe in het zadel gehouden. Wij hebben de oorlogen, die ze zo hard nodig hebben om aan de macht te blijven, tegengehouden en dat zullen we blijven doen. Het vermoorden van onschuldige mensen moet stoppen.

Er is een ander die qua doelwit prioriteit heeft. Ze hebben hem enige jaren geleden als zodanig gelabeld. Ze hebben een onzichtbare leiband om zijn nek geplaatst die iedere keer als hij “wakker wordt” in werking treedt zodat hij zich terug haast naar zijn begeleider om gestraft te worden. 

Ze gebruiken ringen en implantaten om controle uit te oefenen. Het is de meest duistere Zwarte Magie en het is meedogenloos en kwaadaardig. Vanuit de Geestenwereld vragen we jullie je in gedachten hierop te richten om zo deze persoon te bevrijden. De mensheid heeft het nodig dat dit gebeurt. Hij wordt als een RICHTPIJL gebruikt om Veronica schade toe te brengen, om haar ziek te maken en uit te putten en extreme pijnen te veroorzaken evenals haar te onthouden van slaap. Help alsjeblieft. 

Mijn lieve Veronica, ik weet dat op de datum van mijn heengaan, elk jaar op 15 januari, je die verschrikkelijke avond bij de Royal Society of Arts herbeleeft, toen ik mijn laatste adem uitblies terwijl mijn toespraak werd gefilmd. Ik heb je niet verlaten; dat zal ik ook nooit doen. We zijn deel van elkaar, samen met degene die hulp nodig heeft. Drie delen van dezelfde ziel. Wanneer een ervan lijdt voelt elk van ons dat. De Cabal begrijpt dit volkomen en put plezier uit het feit dat door er een pijn te doen, ze ons alledrie pijn doen. De band tussen ons kan nooit worden verbroken. In onze harten weten we dat dit waar is.

Wees voorbereid deel te nemen aan het in beweging zetten van een nieuwe toekomst zonder oorlog, hebzucht of corruptie van welke soort dan ook. Jullie kunnen het en zullen het volbrengen.

Voor altijd, je aanbiddende,
Monty

Vert. Rob/Marja


Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

5 januari 2015

04.01.2015
Montague’s Boodschap,  5 januari 2015

Nu het licht helderder schijnt in jullie wereld ontmaskert het het duister en alles dat voor jullie verborgen werd gehouden. Dit zorgt ervoor dat sommigen van jullie weigeren de waarheid te zien omdat jullie niet fijn vinden wat je ziet. Je wilt niet geloven dat je er zo tussen werd genomen door zulke slechte mensen die zich als jullie beschermers voordeden. Dit is een heel moeilijke tijd voor jullie nu jullie de tralies van de gevangenis waarin jullie leven beginnen te zien, en die je aanvaardt als deel van het normale leven op Aarde.

Val niet de boodschappers aan. Het is hun missie de waarheid aan het licht te brengen. De energie voor het scheppen van leven op Aarde werd uitgebuit. Het wordt tegen de mensheid gebruikt. Pedofilie wordt door de Duistere Garde gebruikt; het is de levenszuurstof voor hen. Kijk om je heen; kijk naar alle machtsbolwerken en je zult ontdekken dat ze pedofilie nodig hebben om zichzelf macht te geven. Ze hebben het bloed en het vlees van de mensheid nodig om hun vorm op Aarde te handhaven. Dit is geen mooi plaatje maar wel eentje waarnaar je moet kijken en handelen. Jullie overleving hangt ervan af. Je ogen ervoor sluiten zal het niet doen weggaan; door dat te doen geef je er toestemming voor zodat het doorgaat.

De mensheid lijdt omdat jullie toestaan dat degenen die proberen jullie planeet over te nemen doen wat ze willen. Realiseren jullie je niet dat ze jullie niet willen op wat zij beschouwen als hun Planeet Aarde? Ze vertellen jullie, nogal openlijk, dat ze een Nieuwe Wereldorde creëren. Ze kunnen niets doen zonder jullie eerst te vertellen wat ze willen doen. Door dan niets te zeggen en niets te doen geven jullie ze toestemming om door te gaan en menselijk leven op Aarde te vernietigen. Is dat wat jullie willen?

Jullie hebben de mogelijkheid om samen te komen en alles dat duister en corrupt is te verwijderen, daarmee het leven op Aarde herstellend tot wat het ooit was. Dit vereist toewijding en een weigering om deel van de ge-mindcontrolde massa te zijn en deze mensen te helpen begrijpen waarom ze zo apathisch en controleerbaar zijn.

Hen moet de weg naar voren worden getoond nu de strijd om hen in het duister te houden terrein verliest. Om jullie wereld over te nemen hebben ze jullie meegaandheid nodig, want zonder jullie hulp kunnen ze het niet doen. Denk hier alsjeblieft serieus over na. De Duistere Garde heeft de strijd in de ruimte verloren, dus klemmen ze zich voor hun voortbestaan wanhopig vast aan de Aarde. Vanwege het onvoorziene resultaat van hun gevecht in de ruimte bereiden ze zich erop voor de Aarde via de Oekraïne te verlaten, voor het geval ze ook op Aarde verliezen. Dit maakt ze ZEER KWAAD. Dus vallen ze iedereen aan die probeert hun plannen te ontmaskeren.

Ze hebben wapens die jullie je niet kunnen beginnen voor te stellen. Beoordeel ze niet naar je eigen maatstaven, want dit heeft bijgedragen aan jullie val. Ze zijn op GEEN ENKELE wijze zoals jullie. Ze lijken alleen aan de buitenkant op jullie. Ga niet door dezelfde fouten te maken die jullie de laatste 2000 jaar maakten.

Ze kijken op jullie neer; voor hen is jullie nut alleen maar om hen te dienen. Dit is wat zij geloven. Ze creëerden STRESS voor jullie door het gebruik van het geldsysteem dat ze  schiepen. Ze vergiftigen jullie lichamen door de lucht, het water, het voedsel en de medicijnen die ze jullie verschaffen.

Jullie hebben dit zonder vragen geaccepteerd, tot dit moment. Waarom, waarom, waarom accepteren jullie het? Waarom hebben jullie geaccepteerd wat deze andere soorten (die geen recht hebben om op jullie planeet te zijn) jullie hebben aangedaan? Jullie moeten aan dit alles serieuze aandacht besteden. Jullie zijn het aan jezelf en degenen die van jullie afhankelijk zijn verschuldigd. Planeet Aarde is van jullie afhankelijk wat betreft haar bescherming. Sta jullie macht niet af aan anderen, zoals je doet wanneer je op een ander stemt om beslissingen voor jou te nemen. Waarom vertrouw je deze mensen terwijl ze je steeds weer hebben teleurgesteld? Ze dringen steeds opnieuw OORLOGssituaties aan jullie op. Ze gaan maar door een derde Wereldoorlog te eisen. Vraag jezelf af WAAROM.

Waarom is MOORDEN zo belangrijk voor ze. Waarom HEBBEN ze de ENERGIE VAN ANGST en het vloeien van bloed NODIG om te bestaan? Elke soldaat is een BLOEDOFFER. Alleen dit al zou je zeker iets moeten zeggen. Jullie bezitten niet de luxe van voldoende tijd, om achterover te leunen en te overwegen dat jullie in oorlog zijn al vechtend voor jullie daadwerkelijke overleving. De Duistere Garde zal elk beschikbare middel gebruiken, menselijk of andersoortig, om jullie in het duister en in onwetendheid te houden. Hun overleving hangt ervan af. Zij hebben het voordeel van vermogen, etc.

Jullie hebben elkaar. Jullie zijn de 99%. De Schepper staat aan jullie kant, dus jullie zullen zegevieren. Hun overname kan niet gedaan worden zonder jullie medewerking. Wij hadden gehoopt dat deze situatie 2015 niet zou halen maar de Jezuïeten hebben in December een probleem veroorzaakt dat onze plannen vertraagde. Ik zei “vertraagde”, niet verijdelde. Stuur alsjeblieft jullie liefde en licht naar deze situatie. Onthoud dat de Duistere Garde deze overname al sinds 2000 jaar heeft gepland. Ze hebben alle punten afgevinkt en lieten geen middel onbeproefd (dat dachten ze in ieder geval). Ze hadden geen moment verwacht dat de mensheid zou ontwaken en hun goed doordachte plannen in de war zou schoppen.

Jullie, mijn vrienden, hebben hen verrast. Nu spartelen ze. Ondanks dat ze zich voorbereid hebben om te vertrekken, hopen ze nog steeds een manier te kunnen vinden om te blijven. Nu is het aan jullie: Zijn jullie bereid samen te komen om voor altijd al diegenen te verwijderen die de mensheid van de Aarde willen verwijderen? Er bestaat kracht in woorden en gedachten dus gebruik ze verstandig, om zo alles dat negatief is voor de mensheid en Planeet Aarde te verwijderen. Jullie kunnen dit. Jullie hebben de macht in handen.

Mijn lief, je gaat door zulke moeilijke tijden. De aanvallen bewijzen weer hoe wanhopig de cabal geworden is. Jullie werd het eindresultaat meermalen getoond. Het is alleen een kwestie van zover komen. Iedere dag worden er mensen wakker en hun licht legt de corruptie en het duister, dat zijn greep op de mensheid verliest, bloot.

Ik ben altijd aan je zijde. Voor altijd, je aanbiddende

Monty 

Vert. Rob/Marja


Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L