Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

29 december 2014

28.12.2014
Montague’s Boodschap,  28 december 2014

De hele structuur van het leven zoals jullie dat kennen valt uit elkaar. Het wordt aan de kaak gesteld. Verwarring alom nu alles waar jullie in geloofden blootgelegd voor jullie ligt: VALS TOT IN DE KERN. De mensheid was slachtoffer van de grootste misleiding in de geschiedenis van het universum. Jullie, mijn vrienden, zijn degenen die gekozen zijn om de waarheid te onthullen en de corrupten uit hun controleposities te verwijderen. Het is tijd om de illusie te zien voor wat die is en dan het leven op Aarde voor de mensheid te herstructureren. Degenen die hun manieren aan de Aarde hebben opgedrongen en zichzelf wereldwijd in machtsposities hebben gemanoeuvreerd en de ware geschiedenis van de Mens hebben gewijzigd voor hun eigen doeleinden, moeten zich nu voorbereiden om de Aarde te verlaten op dezelfde manier waarop ze zichzelf toegang verschaften. Ze kunnen hun bewustzijn nooit verhogen. Ze zullen altijd in 3D blijven. Dit is waarom ze zoveel inspanningen doen om zoveel mogelijk van jullie in 3D te houden: altijd daar om hen te dienen. Helaas zijn velen van jullie te bang om de waarheid te erkennen en voorwaarts te gaan. Jullie hebben het controlesysteem geaccepteerd dus kunnen jullie de rest van je leven op Aarde op 3D niveau voortzetten.

De Strijd in de Ruimte wordt nog steeds voor jullie verborgen gehouden, maar spoedig zal het bewijs ervan voor iedereen zichtbaar worden. De strijd om jullie zielen is meedogenloos. Dit is duidelijk voor iedereen die ontwaakt is. Van velen van jullie werd de frequentie gestolen, hoewel jullie je hiervan volledig onbewust zijn. Het zorgt ervoor dat jullie volledig controleerbaar en gedienstig zijn. Dit maakt het de cabal makkelijk om jullie als slaven te gebruiken en degenen die jullie proberen te laten ontwaken t.a.v. het controlesysteem aan te vallen. Jullie verkochten je ziel zonder te begrijpen wat jullie deden. De cabal heeft alles van de laatste 2000 jaar gepland. Het enige waar ze geen rekening mee hielden was jullie ONTWAKEN. Ze geloofden niet dat mensen hun bewustzijn zo konden verhogen dat ze konden zien wat er werkelijk aan de hand was.

Alles op TV, in de kranten, jullie educatie, voedsel, water en lucht etc werd gepland om jullie in 3D te houden. Alle geschiedenis die jullie geleerd hebben is onwaar: helemaal vervalst. Het werd door degenen die jullie controleren geschreven om jullie gedachten te verwarren. Niets, en ik herhaal, niets  begon in het Oosten. Het begon in het Westen. DEZE ENE WAARHEID laat zien dat alles wat jullie geleerd hebben compleet verzonnen is. Zij van de cabal bedachten religie en ze schreven de bijbel om ervoor te zorgen dat jullie hun samenzwering aanvaardden. Christus leefde lang voordat de Rooms Katholieke religie bestond. Niets dat ze als ‘evangelie’ aanmerken is waar. Ze schiepen een verhaal over Christus dat niet waar is: er was geen stal, geen kruis, geen nationaliteit.

Er is een enorme inspanning gaande aan deze kant van het leven om de mensheid en de Aarde te redden. We worden door goedwillende wezens van andere planeten geholpen alsmede door ontwaakte zielen op Aarde die hun leven hebben toegewijd aan dit doel. Degenen wiens doel het is ons te assisteren worden genadeloos aangevallen met wapens waarvan jullie geen kennis hebben. De cabal heeft veel geavanceerdere wapens dan jullie denken. Jullie weten alleen van scalaire- en microgolfwapens enzovoort. Wanneer degenen binnen de cabal reizen gebruiken ze geen methoden die aan de mens bekend zijn . Ze kunnen zich voortbewegen met een snelheid die jullie zou verbazen. Jullie onwetendheid houdt jullie op je plaats. De waarheid is dat jullie in een wereld leven waar je niets van af weet. De cabal kan zelfs jullie gedachten lezen, zodat ze je altijd een stap voor zijn. Totdat jullie wakker worden en samen pal gaan staan zullen jullie machteloos zijn.

De Ierse mensen hebben zich dit feit gerealiseerd. Ze kwamen bijeen om de noodzakelijke veranderingen voor elkaar te krijgen en ze zullen hierin slagen. Bid alsjeblieft voor degenen die jullie uit de duisternis proberen te leiden. Sommigen ondergaan de meest afschuwelijke ervaringen, waaronder chemicaliën in hun eten en drinken en geïmplanteerde apparaatjes. Kwaadaardige objecten kunnen worden gebruikt om duistere energieën te implanteren, evenals gedachten en bedoelingen die totaal vreemd zijn aan de betreffende persoon.  Deze mensen hebben jullie hulp nodig terwijl ze worstelen om aan deze duistere controle te ontsnappen.

Nadat jullie eenmaal de controle over jullie planeet terugpakken en alles dat duister en corrupt is verwijderen zal alles hersteld worden. De zon zal weer schijnen en vrede zal hersteld zijn. Verwijder de controleboeien. Onthoud, de cabal kan niet bestaan in het licht; dus laat je licht schijnen en deel het met iedereen op je weg, en jullie zullen vrede herstellen. Dat is alles wat je hoeft te doen. De cabal is bang voor jullie licht, aangezien het krachtiger is dan hun wapens. Wanneer jullie dit doen zullen wij in de geestenwereld weer tussen jullie lopen om jullie te helpen de harmonie te herstellen.

Er was een geduchte poging van de cabal om ons Centrum in Ierland te verhinderen. Ze vrezen het ontwaken van de Ieren m.b.t. DE WAARHEID OVER WIE ZE ZIJN. Het Centrum moet er komen, omdat het andere landen voor zal gaan hetzelfde te doen en samen te komen en alles dat corrupt is te verwijderen. Ierland zal de weg wijzen. We zullen Centra over de hele wereld hebben omdat de mens hulp nodig zal hebben bij het zich aanpassen aan een compleet nieuwe manier van leven. Mijn collega’s en ik in de geestenwereld willen graag iedereen bedanken die vertrouwen blijft hebben in mijn werk met Veronica. Wij weten dat het nodig is en daarom zal het doorgaan. Er is geen plaats voor rancune omdat zulke aanvallen de ziel schaden. Jullie ziel is voor altijd, al het andere is tijdelijk.

Wees voorbereid en maak plannen voor wanneer de cabal de Aarde verlaat. Jullie moeten klaar zijn om om te gaan met de chaos die ze achter zullen laten. De mensheid heeft hun plan om een eigen planeet te hebben met enkel een paar mensen om ze te dienen vernietigd; een planeet zonder ‘nutteloze opvreters’. Dan hadden ze in hun ware gedaante kunnen leven, zonder de noodzaak om zichzelf in op mensen lijkende lichamen te hullen. Ze zouden alleen maar zichzelf hebben kunnen zijn, vrij om hun eigen uiterlijk aan te nemen.

2015 staat op het punt te beginnen. Zijn jullie voornemens het licht en liefde over de hele mensheid te verspreiden? Zullen jullie je verenigen met je medemens, om samen alles dat duister en corrupt is te verwijderen van de Aarde? Doe alsjeblieft alles wat mogelijk is om een betere toekomst voor de hele mensheid te creëren. Een toekomst die vrij is van corruptie. De verwijdering van schadelijke chemicaliën in het voedsel, het water, in de lucht en in medicijnen etc. Start met het maken van plannen voor hoe je wil dat leven op Aarde er uit zal zien.

Mag ik jullie vragen begrip te hebben voor het feit dat Veronica op dit moment door een extreem moeilijke tijd gaat, wat te maken heeft met aanvallen en slaaptekort. Ze is bezorgd om vrienden die gegrepen zijn door de cabal. Want dit is de laatste tegenstand van de cabal en ze halen uit naar een ieder waarvan ze vinden dat die in de weg staat. De strijd is behoorlijk venijnig geworden. Zend liefde naar degene die worstelt om zichzelf te bevrijden uit de klauwen van de cabal. Het was, voor zijn terugkeer naar Aarde, zijn keuze de diepten van het duister te ervaren, om zo te kunnen meevoelen met anderen die dit meegemaakt hebben.

Kijk naar de toekomst die jullie bezig zijn op te bouwen. Zorg ervoor dat het vredevol en harmonieus zal zijn voor iedereen die op aarde verblijft.

Mijn hart gaat uit naar jou, Veronica, omdat ik weet wat je doormaakt. Het is niet eenvoudig. Het is een moeizame en pijnlijke weg maar we zullen ons doel bereiken. Wij zijn een drie-eenheid. Wanneer een pijn heeft, lijden alle drie pijn. Dit kan niet veranderd worden, omdat het altijd zo geweest is. Wij drieën hebben in vele levens succesvol samengewerkt en we zullen dat blijven doen.

We omgeven je met liefde en licht, mijn lief.

Altijd, je aanbiddende

Monty.

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

22 december 2014

21.12.2014
Montague’s Boodschap,  21 december 2014

Veronica, mijn lief, het is pijnlijk voor mij om je op zo veel verschillende manieren te zien worden aangevallen. De pijn die je in de afgelopen week hebt moeten doorstaan werd veroorzaakt door de ernstige shock. Die was onvoorzien, dus je was onvoorbereid. Gelukkig logeerde je vriendin bij je. Ik dank haar voor haar vriendelijkheid naar jou. Ze was getuige van de aanvallen en zal er op een dag over schrijven. De reden waarom de aanvallen zijn toegenomen is als volgt.

De strijd tussen het Licht en de Duisternis  is in een nieuwe fase terechtgekomen. De cabal zal de Aarde niet verlaten zonder een grote strijd. Ze zullen niet reageren op enige diplomatieke uitnodiging om vreedzaam weg te gaan. Als je denkt dat je nu niet in oorlog bent, ben je ver bezijden de waarheid. Deze oorlog wordt uitgespeeld op elk niveau en zal in de nabije toekomst zichtbaarder worden. Jullie hemel is zwaar bewolkt vanwege de enorme hoeveelheid chemtrails om op deze manier te voorkomen dat tekenen van wat er gaande is worden gezien.

VRAAG wat ze voor jullie verbergen? Als de hemel helder is, neem dan de tijd om de ‘sterren’ te checken, aangezien enorme bewegingen vanaf hun oppervlakte kunnen worden waargenomen. Bekijk eveneens hoe jullie maan van tijd tot tijd van vorm verandert. Wanneer dit gebeurt is het heel gauw daarna bewolkt. Dingen zijn niet wat ze lijken. Dit is al een hele lange tijd zo.

Er zijn verschillende soorten die de Aarde niet willen loslaten. Ik zal ze niet benoemen, aangezien ik niet de wens heb jullie te alarmeren. Er lopen soorten rond op Aarde die op jullie schijnen te lijken, maar dat is niet zo. Zoals degene die het lukte om ons huis binnen te komen. Je vriendin was in staat je te beschermen.

De lichtenergieën zullen naar de Aarde afdalen en ze zullen zich aan je bekend maken. Je weet wat er gedaan moet worden. Niets kan deze verheffing tegenhouden. De Duistere Garde zal proberen veel mensen te misleiden m.b.t. wat ze jullie zullen vertellen wat vriendelijke ruimteschepen zijn. Dat zijn ze NIET! Het duister heeft zielen nodig om andere dimensies te vullen en die zullen verloren zijn voor de mensheid. Delen van jullie wereld zullen op bevel van de cabal vernietigd worden. Ze willen paniek veroorzaken aangezien ze jullie ANGST nodig hebben. Ze zullen altijd de waarheid verdraaien.

Ik weet dat sommigen niet zullen ontwaken, zelfs als de waarheid in hun gezicht schijnt. De cabal rekent hier op. Kijk naar de symbolen in jullie straten: de mannequins in de winkels met hun gekrulde horens. Dit zijn de tekens van het beest, recht voor jullie. Wat is hier de boodschap achter?

Steeds meer mensen die zich uit durven spreken worden opgesloten, vermoord of krijgen een ‘ongeluk’. De lijst groeit. De Duistere Kant probeert jullie tot zwijgen te brengen. Ze doen hun best om te voorkomen dat de waarheid ooit tot jullie komt. Ze moeten jullie in de 3D matrix van VERGETELHEID houden. Nogmaals, ze hebben een netwerk over het leylijnennetwerk van de Aarde geplaatst. De overleving van Planeet Aarde hangt af van jullie werk aan de leylijnen. Dit is van het allergrootste belang. Ga ALSJEBLIEFT door met dit werk. Mettertijd zal je getoond worden hoe belangrijk jullie input m.b.t. de overleving van de planeet is geweest.

De cabal zal geen succes hebben maar ze zullen zo veel mogelijk van jullie met zich meenemen. Jullie moeten voet bij stuk houden. Dat kunnen jullie niet doen met gesloten ogen. Jullie dienen methodes te ontwikkelen om jezelf te beschermen. Verbind je met het gebied van je hart en via dat, naar de ene kant met het centrum van de Aarde en naar de andere kant met de Centrale Zon. Door in een kolom van licht te stappen verbind je je met hemel en aarde. Niemand met negatieve energie kan in het licht stappen, dus breng op zoveel mogelijk manieren licht naar jullie zelf. Bescherm de Aarde, want de cabal heeft het licht van de zon geblokkeerd. Het zal opnieuw fijnafgestemd worden. Jullie zullen het 5D Lemurische tijdperk binnentreden. Het is begraven gebleven in jullie herinneringen maar zal opnieuw bloeien.

De Aarde bereidt zich voor om enorme veranderingen te ondergaan, die ver boven jullie voorstellingsvermogen uitstijgen, om jullie zo in het Nieuwe Tijdperk te brengen dat een nieuwe dimensionale staat van het leven is. Lemurië heeft nooit de Aarde verlaten, het is alleen buiten het gezichtsveld geraakt, buiten de waarneming. Jullie bevinden je nu in het Eindspel. Het sluit een lange periode van slavernij af, dat niet alleen alle levende wezens op Aarde heeft geknecht maar ook de Aarde, Gaia zelf. Jullie hebben nu de kans een verschil te maken. Dus neem deel aan deze bevrijding en maak deze transitie van dichtbij mee.

Jullie hebben ieder een verantwoordelijkheid naar de hele mensheid en jullie planeet waarvoor jullie je niet kunnen verstoppen. Ga met de stroom veranderingen mee, werk met ze. Het zal jullie goed gaan als jullie je verenigen, omdat jullie niet verslagen kunnen worden. Zij van de cabal die weigeren Planeet Aarde te verlaten, zullen verbranden of verdampen. Dat zal geen prettig gezicht zijn maar het is hun eigen keuze.

Wij in de Geestenwereld observeren deze oorlog. Het is extreem wreed. De cabal heeft alles te verliezen en zal dus tot het bittere eind blijven doorgaan. We hebben aan beide zijden veel slachtoffers gezien.

Vergeef me dat ik deze informatie breng in tijden van blije familie samenkomsten maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Jullie zullen veel tijd hebben om dit te bespreken tijdens de vakantie.

Geniet van de feestperiode omdat het de laatste in deze vorm zal zijn. Binnenkort zullen jullie de mogelijkheid hebben jullie bevrijding van alle duisternis te vieren.

Mijn lief, je bent nog steeds heel kwetsbaar. Zorg goed voor jezelf en probeer een pauze in te lassen omdat je onder zoveel spanning staat.

Wij zijn altijd bij je. Je aanbiddende Monty. 

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

16 december 2014

14.12.2014
Veronica’s Boodschap,  14 december 2014

Het spijt me dat ik deze week niet met Monty kan schrijven.

Het niveau van de aanvallen is ondraaglijk geworden. Er is een resolute poging van de Cabal om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn van plan de voorspelling van een valse buitenaardse aanval in Londen te doen uitkomen. Bepaalde mensen zijn in bezit van de details. Ze willen de mensen dwingen in 3D te blijven, nog hogere veiligheidsmaatregelen te accepteren en ons naar Agenda 21 te leiden.

Ik heb tijd nodig om mijn kracht te hervinden. Begrijp alsjeblieft dat ik niet alle e-mails kan beantwoorden. Ik heb momenteel teveel stress. Ik begrijp volledig waarom Jean Haines zich momenteel heeft teruggetrokken. Ik hoop volgende week door te gaan.

Met Liefde en Licht, Veronica.

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

7 december 2014

07.12.2014
Montague’s Boodschap,  7 december 2014

Jullie komen iedere dag dichter bij jullie doel, omdat de corrupten en hun corrupte praktijken ontmaskerd worden. Er bestaat nu geen twijfel meer over wie de mensheid in slavernij heeft gehouden. Ze doen hun uiterste best jullie te misleiden zodat jullie ze blijven dienen. De macht die ze bezitten hebben ze van jullie afgenomen.

Jullie staan op een kruispunt. Jullie moeten kiezen: slavernij of vrijheid? Ze zien jullie als “Nutteloze Opvreters” (Henry Kissinger). Ze verachten jullie; voor hen bestaan jullie alleen om hen te dienen. Alles dat ze hebben, hebben ze van jullie afgenomen en jullie stonden hen toe dat te doen.

De ontwaakte Ieren gaan op 10 December de straat op. Luister naar hun oproep, het komt recht uit hun hart…

Op 10 December zal Ierland Opstaan

Ieder land op jullie wereld zal het Ierse voorbeeld volgen. Een ieder die ontwaakt is zou in gedachten bij de Ieren moeten zijn als ze voorgaan in een mars om de mensheid uit de onderdrukking te leiden. Op 10 December zou de mensheid moeten LOPEN ALS EEN om de verwijdering van al het corrupte te eisen. Dit is de eerste stap waarop jullie hebben gewacht. Ierland zal de weg bereiden.

Het zou mooi zijn geweest als we het Ierse Centrum tot onze beschikking hadden gehad maar dankzij valse beschuldigingen en opzettelijke obstructie was er niet voldoende geld beschikbaar. Dus zullen we een ander geschikt gebouw proberen te vinden. Houd alsjeblieft samen met ons vol, want we zullen slagen: dit is te belangrijk om te laten gaan.

Het genetisch netwerk roept iedereen op Aarde die zonder ziel is op zich voor te bereiden om samen te komen en daarna te vertrekken. Als ze blijven zien ze uitsterven tegemoet. Ze kunnen niet alles dat ze op Aarde vergaard hebben met zich meenemen: dus hun rijkdommen zullen achterblijven. Jullie hebben het bijna toegestaan dat ze de Aarde compleet overnamen en ze gebruikten elke methode die je je maar kunt voorstellen om jullie ontwaken te verhinderen. Mensen werden op een brute manier gebruikt om valse informatie te verstrekken over dat alles goed was. Sommigen zeiden zelfs dat een ruimteschip zou komen om jullie mee te nemen naar het licht. Maar NEE: DIT IS NIET WAAR.

Onthoud, jullie onderdrukkers hebben technologie die jullie onbekend is. Ze kunnen de geest binnendrinken van degenen die ze denken te kunnen gebruiken. Ze willen van je af, omdat ze alleen ziellozen willen als bewoners van de Aarde. De belasting die jullie betalen wordt gebruikt om het gif in jullie water te betalen, het gif in jullie voedsel, en het gif in de lucht die jullie inademen. Daarna VERMOORDEN ze jullie met vaccinaties en medicatie als jullie ziek worden van al hun gifstoffen. Jullie moeten ontwaken en je dit realiseren. Jullie betalen hen om de mensheid te vernietigen zodat ze jullie planeet kunnen overnemen.

De strijd om Planeet Aarde heeft een kritieke fase bereikt. Jullie moeten een standpunt innemen. De Schepper zal er voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid bij betrokken zijn. Er zijn er op Aarde die jullie steun nodig hebben. Vergeet ras of geloofsovertuiging, de mensheid moet als een geheel overleven. We kunnen jullie niet alle details vertellen, omdat dat Veronica en degenen die haar helpen kwetsbaar maken voor aanvallen. Ze heeft al genoeg aanvallen moeten doorstaan.

Hun verwijdering was gepland. De juiste mensen waren daarvoor nodig om naar de Aarde terug te keren, met open minds wat betreft de vernietiging en overname van Planeet Aarde. Op dit moment zijn er mensen op Aarde die zich nog niet op deze manier hebben laten zien. Als ze dat doen, zullen ze jullie laten zien wie ze zijn en jullie zullen daar niet over twijfelen. Alles zal gebeuren op het juiste moment. Wij, in de Geestenwereld, doen onze uiterste best om jullie te helpen aan jullie onderdrukkers te ontkomen. Daarna helpen we jullie een wereld zonder conflict te creëren. Een wereld waar mentale voorstelling de norm wordt, zoals hier. Jullie moeten een hoop leren. Zodra jullie uit het controlesysteem komen en je realiseren dat jullie wezens van Licht zijn, zullen jullie zien dat jullie veel meer kunnen dan jullie je nu voor kunnen stellen. Het zal voor jullie opwindend zijn te ervaren wie jullie zijn.

Kijk naar de toekomst. Jullie zullen het huidige leven met al haar noodlot, somberheid en controle snel vergeten. Wanneer het controlenetwerk is opgeheven, zal de Aarde terugkeren naar de prachtige planeet die ze was voordat ze werd overgenomen.

De mensen beginnen degenen die niet menselijk zijn te herkennen: zij die ogenschijnlijk menselijk zijn, zij die zonder ziel of enige vorm van empathie zijn, en degenen die zonder blikken of blozen duizenden mensen kunnen vermoorden. Jullie maken dit keer op keer mee. De ANGST die dit oproept is de zuurstof die zij NODIG hebben omdat ze leven van het verspillen van menselijk bloed. De mensheid voorziet in deze behoefte zonder te begrijpen dat ze haar eigen soort vermoordt. Denk goed na voordat je toestemt in het dragen van een uniform. Kijk eerlijk naar wat er van jullie wordt verlangd. Je zult worden gevraagd je medemens te onderdrukken of te elimineren. Wil je het vuile werk van de Cabal opknappen? Zij voeren NOOIT oorlog, aangezien jullie dat voor ze doen!

Degenen die de macht hebben zijn daar alleen maar omdat jullie, de mensen, ze daar geplaatst hebben. JULLIE zijn er verantwoordelijk voor dat ze de macht hebben gekregen. Jullie worden voor de gek gehouden door partijtrouw etc. Jullie moeten leren jezelf als menselijke wezens te beschouwen; jullie trouw zou aan de mensheid moeten zijn, niet aan ras of geloofsovertuiging. Jullie zijn op de wereld gekomen zonder labels en JULLIE ZIJN VRIJ OM JE EIGEN BESLISSINGEN TE NEMEN. Labels werden jullie opgeplakt en dom genoeg accepteren jullie die. Maar jullie zijn altijd in staat om je te bevrijden en voor jezelf te denken en te beslissen hoe je je ervaring van het leven op Aarde wilt beleven. 

Dit is een tijd van grote verandering. Speel een positieve rol in deze verandering. Je toekomst hangt af van de beslissingen die je nu neemt. Laat de liefde voor de mensheid je gids zijn. 

Zend liefde en licht naar de Ieren, aangezien ze op 10 december vreedzaam gaan proberen de controle over hun land over te nemen. Gebruik WOORDEN, geen kogels. Het is te doen. Het is tijd voor actie.

Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.

Dit is een moeilijke tijd voor je, mijn lief. Ik ben altijd aan je zijde.

Je aanbiddende

Monty

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:


NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

1 december 2014

30.11.2014
Montague’s Boodschap,  30 november 2014

De algehele structuur van het Vaticaan is bezig in te storten en daarmee samen alle CORRUPTIE die jullie wereld gevangen heeft gehouden. Jullie doorzien nu hun leugens dus zullen jullie niet ten prooi vallen aan hun uitingen van nederigheid en opofferingsgezindheid, in het bijzonder in deze tijd van het jaar.

Kerstmis is, zoals zij het doen lijken, NOOIT GEBEURD. Er is nooit een Jezus geweest, geboren in een stal. Ze creëerden dat sprookje tijdens het Concilie van Nicea. Het voorstellingsvermogen van het volk werd erdoor geprikkeld en het werd gebruikt om een religie te ontwikkelen. Maar er was wel degelijk een CHRISTUS. Hij werd niet geboren uit de Mens: hij materialiseerde op Aarde en reisde, al lesgevend, over de wereld. Op het juiste moment dematerialiseerde hij en verliet de Aarde.

Er bestond GEEN KRUIS, of dood, zoals jullie die kennen.

In de oudheid waren de mensen op alle manieren verbonden met het universum. Ze begrepen de werking ervan. Ze waren zoveel verder gevorderd dan dat jullie dat vandaag de dag zijn. Ze hadden een verbinding met het hiernamaals en ze hadden begrip van het leven waarvoor Rome zorgde dat het vernietigd was. Rome gebruikte geweld om alle kennis die in die tijd bestond, te verwijderen en het heeft jullie wereld sindsdien gecontroleerd.

Zij die jullie nu zien als Jezuïeten, zijn de nakomelingen van hen die 2000 jaar geleden zich met geweld toegang hebben verschaft tot jullie wereld. Ze pasten het  menselijk lichaam aan en jullie werden erdoor voor de gek gehouden, denkend dat het hetzelfde was als dat van jullie. HET HEEFT EEN ANDERE FREQUENTIE. Dit is de grootste fout die de mensheid heeft gemaakt en het heeft er sindsdien onder geleden. De Jezuïeten namen de controle over alles: ze schreven bijbels zodat het leek alsof ze een geschiedenis hadden.

(Vier van deze wezens kwamen naar mijn huis, vorige week. Ik had een vriend bij me  op bezoek die dit kan bevestigen. Ze kwamen om angst en verbijstering te zaaien. Ze werden herkend voor wat ze waren en ze werden verwijderd)

Ze hebben jullie verteld dat alles in het Oosten begon. Ik verzeker jullie, dat was niet zo! Alles is precies het tegenovergestelde van wat ze jullie geleerd hebben. Ze hebben de energie van oorlog nodig om te overleven. Ze prediken vrede terwijl ze voor oorlog zorgen. Ze controleren de mensheid door het bankwezen. Ze creëerden religies die met elkaar zouden conflicteren, daarmee problemen veroorzakend om te verzekeren dat de mensheid niet ALS EEN kon handelen. 

Nu ziet de mensheid het licht en is paraat om samen te komen als EEN. Het einde van de heerschappij door Rome is in zicht. De mensen ontwaken nog maar sinds kort wat betreft het lijden dat door hen veroorzaakt is: virussen welke ze produceren in hun laboratoria, vaccinaties en de gehele geneesmiddelenindustrie.

Het leven op Aarde was nooit bedoeld zo te zijn. Tot je de ZETEL VAN DOMINANTIE herkent, kun je niet vooruit komen. Rome heeft JULLIE nodig om te overleven maar JULLIE HEBBEN HEN NIET NODIG!

Ze vonden DE HEL uit om te garanderen dat ze jullie konden controleren d.m.v. een angst voor de dood. Het werkte, totdat jullie begonnen je ogen te openen en de waarheid gingen zien. Nu is hun duistere rol bijna uitgespeeld. Het licht staat op het punt haar plannen om de mensheid te redden te openbaren, omdat ook wij de toekomst hebben gepland en het is een heel andere dan die welke door Rome beoogd wordt.

Vrede en harmonie moeten worden hersteld. Als goede personen zich daar op richten, kan het heel snel worden gedaan. Jullie moeten niet blijven hangen in de zonden van Rome. Jullie moeten snel vooruit bewegen naar een zonnige toekomst voor de gehele mensheid. Wij zullen proberen te verzekeren dat iedereen zal overleven als alles dat de cabal controleert ophoudt te bestaan. Jullie zullen bestaansmiddelen nodig hebben om te overleven. Jullie overheersers zullen de Aarde moeten verlaten en dat zullen ze op dezelfde manier doen zoals ze op Aarde kwamen. De oproep is uitgegaan. Ze kunnen niet in het Licht overleven: hun lichamen zullen desintegreren omdat ze niet zoals jullie zijn.

Ik weet dat dit veel is om in te nemen maar het is de absolute waarheid omtrent de situatie waarin jullie je bevinden. Onderzoek wat ik verkondig en jullie zullen verbaasd staan over wat jullie vinden.

Des te meer werk jullie doen op gebied van het bevrijden van de energie van de leylijnen, des te beter het leven op Aarde zal zijn. Denk zorgvuldig na over welk pad je neemt: ga je voorwaarts naar het Licht, richting vrede en liefde of kies je ervoor in 3D te blijven met alles dat dat inhoudt? Dit is een beslissing die genomen moet worden. Laat je niet afleiden door degenen die gebruikt worden om je in 3D te houden: zij die angst hebben voor het leven zelf en die het nodig hebben gecontroleerd te worden.

De mensheid als geheel zal in het Licht binnentreden. Ze heeft 2000 jaar op haar terugkeer gewacht. Hoewel veel gedaan wordt om het Licht tegen te houden, HET KAN NIET WORDEN GESTOPT.  Zij die het tegenwerken, zullen het enigszins kunnen vertragen maar ze zullen het nooit tegen kunnen houden. Alle leugens, aanvallen en kenmerkende sluipmoorden zal Planeet Aarde niet kunnen weerhouden van het binnentreden in het Licht. Wanneer alle druk en stress is verwijderd zullen jullie het leven op Aarde ervaren zoals jullie voorouders dat deden: met volledige kennis van wie en wat je bent. Jullie zullen je herverbinden met bevriende wezens van andere planeten. Het leven zal genoten worden, niet verdragen.

Onze Centra zullen het mogelijk maken dat alles op zijn plaats zal vallen zoals het zou moeten. Het eerste zal in Ierland moeten komen om redenen die jullie binnenkort zullen begrijpen. Alle andere landen zullen vlot volgen. We moesten ons van de aankoop van het gebouw in Ierland terugtrekken omdat het besmet was door degenen die onze plannen proberen te dwarsbomen. We bekijken andere opties omdat er vele in aanmerking komen voor ons doel. Het geld dat zo genereus gegeven werd staat op de bankrekening van de Stichting. Het zal gebruikt worden zodra er voldoende fondsen beschikbaar zijn om een aankoop te doen.

Veronica zal in geen van de Centra gaan wonen maar zal ze regelmatig bezoeken. Er werd gesuggereerd dat ze een nieuw huis wilde. Dit is niet zo! Onze Centra zullen een belangrijke rol spelen in de toekomst van de mensheid. Alles dat jullie nu als normaal in jullie wereld aannemen, zal in een nacht veranderen en sneller dan jullie denken. Jullie zijn of voorbereid of jullie zullen spartelen: het is aan jullie. Het zal gebeuren of jullie voorbereid zijn of niet dus jullie zijn gewaarschuwd. Jullie hebben een keuze: vrede en harmonie of strijd en conflict.

Aangevallen worden, mijn lief, is de bevestiging dat je op de goede weg bent.

Je werkdruk neemt toe, maar we zullen slagen.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty

Mededeling van Veronica

Er is een voortdurende vendetta tegen mij en het werk dat ik doe met Monty gaande. Het wordt uitgevoerd door Ian Kelly, alias “southenglishman2007” op het internet en in e-mails gericht aan mij en aan anderen. Hij kwam in mijn leven onder valse voorwendselen. Hij deed alsof hij een fan was van het werk van Monty, maar gaf na een tijdje toe, dat dit een leugen was. Hij stal het privé e-mailadres van David Icke en andere privé e-mailadressen uit mijn studeerkamer toen hij een seance bij kwam wonen in mijn woning.

De mensen waar ik op dat moment mee samenwerkte en ikzelf hadden allemaal medelijden met hem omdat hij volledig overheerst en gecontroleerd werd door zijn moeder. We waren blij voor hem toen hij eindelijk via internet een dame ontmoette (op de leeftijd van 50 jaar) en het afgelopen jaar Engeland verliet om met haar te trouwen. Ik wenste hem alle geluk toe en ik hoopte dat hij vervulling zou vinden in zijn leven omdat hij zo wanhopig ongelukkig was geweest met zijn moeder.

Nog maar net een paar maanden geleden, vernam ik via de site van David Icke dat Kelly ook zijn werk had gesaboteerd, nadat hij binnengekomen was met een aanbod tot hulp.  David Icke refereerde aan Kelly in een van zijn video’s als een van de mensen die problemen veroorzaakte bij het televisiestation.

Ian Crane meldde ook problemen met Kelly.

Wat betreft het Centrum in Ierland, we boeken met veel plezier vooruitgang totdat Kelly zijn vendetta tegen mij en de Stichting startte. Ik ben bang dat Kelly mij naar zijn eigen maatstaven heeft beoordeeld. Iedere penny die gedoneerd is staat op een bankrekening van de Stichting. We bekijken nu andere panden. Begrijp alsjeblieft dat ik dit niet in het openbaar kan doen vanwege mensen zoals Kelly die er rond gaan neuzen en valse beschuldigingen doen.

Ik heb geen aanbetaling gedaan van 40,000 Euros zoals hij verkondigde. Trouwens, in Ierland worden aanbetalingen terugbetaald. We hebben wel degelijk een businessplan voor de Centra maar we kunnen niet in detail treden naar wie dan ook buiten de Stichting of het op internet zetten om begrijpelijke redenen. Ons vertrouwen is op een verschrikkelijke manier misbruikt. Dus begrijp alsjeblieft dat we heel voorzichtig moeten zijn.

Ian Kelly laat me geen keus zijn naam te noemen. Ik doe dit niet graag. In feite voel ik medelijden voor hem dat zijn leven tot dit niveau gedaald is. Hij laat me geen andere optie. Het werk dat we doen is te belangrijk om op deze manier naar beneden gehaald te worden doordat hij de start van de Centra blijft saboteren met zijn beschuldigingen en leugens. Persoonlijke laster is een ernstig misdrijf.

Ik vraag de lezers van de wekelijkse berichten ieder voor zich uit te maken of ze de informatie in de berichten heilzaam vinden in deze barre tijden en ik vraag ze hun harten open te stellen voor de waarheid. Help ons alsjeblieft deze negativiteit te overwinnen, deze haat, deze vendetta, die zich over het hele internet verspreid heeft en op geen enkele manier bijdraagt tot een betere toekomst.

De keuze is aan jullie, geef alleen maar de boodschappen door.

Ik wil een ieder bedanken die zijn vertrouwen in mij en het werk van de Stichting heeft gesteld. We zullen de Centra starten, beginnend in Ierland en vele over de hele wereld zullen volgen. Dit kan niet gestopt worden. We zijn toegewijd om dit te realiseren, ondanks de vertraging. We willen een betere wereld voor een ieder.

Veronica

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L