Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

24 november 2014

23.11.2014
Montague’s Boodschap,  23 november 2014

De energie van de Aarde is geïntensiveerd. Het beïnvloedt velen van jullie. Jullie lichamen worden opnieuw uitgelijnd. Het is nu noodzakelijk het 3D denken- en leven te verlaten. Zij die probeerden jullie planeet over te nemen doen hun uiterste best jullie in 3D te houden. Jullie hebben deze week door BRADLEY LOVE een helder beeld gekregen van hoe deze controle werkt: “DE SLEUTEL TOT ONZE SLAVERNIJ IS SEXUELE ENERGIE” (Je kunt dit vinden op de What'sthe 'real' truth? website)
Ik spoor jullie aan de inhoud hiervan te lezen en te herlezen. Jullie zullen zien dat het overeenkomt met datgene wat ik aan jullie heb proberen over te brengen.  Het is tijd de WAARHEID onder ogen te zien; jullie zijn de slachtoffers van het GROOTSTE BEDROG IN DE GESCHIEDENIS VAN HET UNIVERSUM. JE OGEN DAARVOOR SLUITEN ZAL HET NIET DOEN VERDWIJNEN. Dit is iets waar iedereen mee zal moeten leren omgaan. Het heeft invloed op iedere man, vrouw en ieder kind op Planeet Aarde.

Zij die Planeet Aarde 2000 jaar geleden onrechtmatig betraden, met de bedoeling de planeet over te nemen, hebben te kennen gegeven van plan te zijn de planeet op dezelfde manier te verlaten, mocht het te gevaarlijk voor ze worden om op Aarde te blijven. Ze hebben alle goud, juwelen etc., die ze geroofd hebben tijdens hun verblijf op Aarde, verzameld. Ze weten dat ze niet op Aarde kunnen blijven, omdat de Lichtenergie hier nu ondraaglijk voor ze wordt. Ze kunnen hun vorm niet behouden. Het leven wordt iedere dag moeilijker voor ze omdat steeds meer van jullie licht en waarheid omarmen. We hebben ingewerkt op hun manieren van controle, dus ze verliezen terrein in een rap tempo. Hun boosaardigheid wordt steeds duidelijker, zonder er iets constructiefs over te zeggen; zelfs zij zullen uiteindelijk het licht zien. Alles verandert met hoge snelheid, veel te snel voor de Cabal om aan te kunnen. Zij die de waarheid spreken worden meedogenloos aangevallen. Zend ze alsjeblieft liefde. Het is niet eenvoudig boven het maaiveld uit te stijgen en je mond open te doen om je medemens te helpen overleven in liefde en licht. De Cabal in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben plannen “False Flag” gebeurtenissen te creëren met als doel jullie door angst in de onderwerping te jagen. Ze zullen doen alsof jullie worden aangevallen door buitenaardsen!

De Twin Towers “false flag” overtuigde de wereld ervan dat de VS werd aangevallen. Het duurde even voordat men zich de waarheid realiseerde. Wij in de Geestenwereld volgen hetgeen ze doen nauwgezet. We zullen jullie op tijd waarschuwen. Kom tezamen als een en voeg de energieën samen om het Duister te bestrijden. Jullie willen in vrede leven: nu is jullie kans om harmonie te creëren en alle corruptie voor altijd te verwijderen. Nooit weer zal Planeet Aarde in verkeerde handen vallen. We brengen zaken in stelling om dit te verzekeren.

Jullie hebben de mogelijkheid bijeen te komen. Onderzoek hoe jullie wensen dat het leven op Planeet Aarde er uit zal zien. Vrije energie, voedzaam voedsel, schoon water en  vrede overal kunnen jullie realiteit worden. Ieder land heeft zijn experts en zodra zij hun kennis verenigen zijn de mogelijkheden oneindig.

Wij in de Geestenwereld zien duidelijk hoe het zal werken. We zullen jullie bij elke stap begeleiden, want het is een gezamenlijke inspanning. Spoedig zullen jullie open staan voor het feit dat jullie geen hulpeloze overlevers zijn, noch ooit waren. Jullie zullen de lichtwezens worden die jullie zijn; tot zoveel meer in staat dan jullie je op dit moment voor kunnen stellen. Wanneer alle duistere indoctrinaties ophouden zal het enige tijd vergen om je aan te passen, en zal het leven een enorm avontuur worden wanneer jullie het licht onderzoeken. Jullie zullen nooit meer naar de duistere dagen van weleer terugkijken. We zetten  nu zoveel voor jullie op zijn plaats ter voorbereiding op het begin van het Nieuwe Tijdperk van Licht. Hoe snel dit gebeurt ligt volledig in jullie handen. Alles dat jullie moeten doen is ontwaken en de waarheid zien. Zie alles zoals het is, en niet zoals jullie wordt verteld dat het is.

Het leylijnenwerk moet doorgaan. Het belang ervan zal duidelijk worden, zelfs voor de twijfelaars. Elk moment dat jullie gebruiken om aan de leylijnen te werken, zowel de oude als de nieuwe, komt jullie wereld ten goede op manieren die jullie je nu niet kunnen voorstellen.
Zelfs vanuit het comfort van je luie stoel kun je de leylijnen visualiseren en bewust de goddelijke energie van jullie planeet bevrijden.

Accepteer niets als waarheid voordat je het hebt onderzocht. Overtuig jezelf ervan dat het daadwerkelijk de waarheid is. Propaganda wordt gepland en daarna op elke TV en in elke krant ter wereld aan het publiek gevoerd. Jullie zouden nu onderhand in staat moeten zijn de leugens te herkennen en deze weigeren te accepteren. Jullie zijn niet langer de schapen uit het verleden. Jullie kunnen nu niet langer zo makkelijk voor de gek worden gehouden. Jullie schrijven geschiedenis. Stuur liefde aan iedereen die jullie helpt vooruitgang te boeken  naar het Licht. Het ontmaskeren van de duistere controle is een enorme verantwoordelijkheid, dus hebben ze jullie steun nodig. Ze werken in vele delen van de wereld met maar een doel in gedachten – de mensheid en Planeet Aarde te redden.

Jawel, de Cabal vecht voor haar voortbestaan. Dus valt ze iedereen aan waarvan ze zien dat ze hen aan de kaak stelt. Maar het is spoedig voorbij en de aanvallen zullen ophouden. Mensen zullen zonder angst bij elkaar komen en het vertrouwen zal terugkeren.

Berichtje van Veronica

Khartika Gunawan heeft contact met me opgenomen over haar nieuwe boek. Het klinkt me goed in de oren. “THE MULTIDIMENSIONAL TRAVELER, FINDING TOGETHERNESS". Spoedig worden we multidimensionale reizigers, dus het vinden van verbondenheid is een absolute must. Onze toekomst ligt in onze handen. Laten we ons erop voorbereiden en het verwelkomen met open armen.

Mijn lief, we bereiden ons voor op de weg voorwaarts. Je zult het weten wanneer het moment daar is.

Altijd, je aanbiddende


Monty

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:


NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

17 november 2014

16.11.2014
Montague’s Boodschap,  16 november 2014

Dit is de tijd van openbaring, mijn lief. Er bestaat geen verstopplaats op Aarde in deze tijd van grote verandering. Alleen diegenen die in angst leven blijven in 3D achter, omdat ze verandering vrezen. Er zijn er ook, die nooit geleerd hebben hun wezen open te stellen voor de wonderen van Planeet Aarde, zij die zich nooit afvroegen, waarom bijvoorbeeld de mensheid niet als een geheel samenwerkt of wie de verdeeldheid, zoals bijvoorbeeld door religies creëerde, met afscheiding als doel en achterdocht en conflict te veroorzaken.

Nu geven anderen jullie de details van wat er tijdens Concilie van Nicea is besloten. De vernietiging van leven op Aarde begon daar. Al het bewijs ligt verstopt in het Vaticaan. Toen er bewijs werd herontdekt uit de zee in Irak, werd er oorlog verklaard en kreeg het US Leger opdracht alle nieuw ontdekte eeuwenoude geschriften te vernietigen, voor het geval de waarheid omtrent de beschaving ooit uit zou komen. Het is moeilijk voor de mensheid om er vrede mee te hebben dat het Vaticaan vrede predikt, maar precies het tegenovergestelde praktiseert. Ik heb al vele malen gezegd: “NIETS IS WAT HET LIJKT”. Alles wat jullie geleerd is, zowel door educatie als door jullie ouders, is absoluut verkeerd. Jullie kregen nooit de kans de waarheid te onderzoeken en daardoor in het licht te treden.

De tijd van uitstellen is voorbij. Er moeten beslissingen genomen worden. Je verhoogt je trilling, verlaat het 3D leven (of moet ik zeggen, bestaan) en treedt het Licht binnen door de ketenen die je gevangen houden te verwijderen.Bradley Love heeft het duidelijk voor jullie uitgespeld. Hij heeft alles uiteengezet. Je kunt er onmogelijk aan twijfelen dat de illusie die door jullie bestuurders is neergezet precies dat is – een grote illusie. Het vergt een hoge mate van ontwaken maar het moet gebeuren.

Veronica heeft vele geluidsbanden van onze gesprekken van nadat ik de Aarde verlaten heb en ben overgegaan naar de Geestenwereld. Ik was geschokt de omvang van de corruptie te zien terwijl ik op Aarde geleefd had, me van het meeste onbewust. John Mack praatte ook met Veronica over de verschrikkelijke corruptie die hij vanuit de geestenwereld zag,waar hij zich volledig onbewust van was tijdens zijn tijd op Aarde (Zeer interessante tapes). Ik vertelde Veronica toen, dat de deuren van het Vaticaan gesloten moesten worden. Tien jaar geleden, dacht ze dat dat nooit zou gebeuren. Nu zullen jullie dit in de nabije toekomst zien gebeuren.

Jullie wereld zal herstellen van alles wat haar werd aangedaan. Alle deals gemaakt met niet-aardse entiteiten zullen ongeldig en ontbonden worden. Jullie zullen opnieuw beginnen met een schone lei en jullie zullen de valkuilen uit het verleden vermijden. Alles zal openbaar zijn. De mensheid zal in vrede leven. Degenen die niet op Aarde thuishoren zullen haar moeten verlaten. Dit zal geschieden. Het ontwaken zal niet kunnen worden gestopt, ongeacht het aantal obstakels dat in de weg wordt gelegd, het zal gebeuren. Je kop in het zand steken zal je niet beschermen. Dit is iets dat een ieder op Aarde onder ogen moet zien en moet verwerken. De boodschapper aanvallen zal jullie niet beschermen. De feiten zullen heel binnenkort onder ogen moeten worden gezien.

Sta je voldoende open om de WAARHEID en VERLICHTING in ontvangst te nemen en naar een wereld van vrede voor een ieder te werken? Zij van het Licht moeten zichzelf beschermen omdat de aanvallen toenemen en deze vanuit alle hoeken komen. Het Ashtar Virus besmet velen. Het vindt je zwakke plek en gebruikt je. Het vecht om de controle te behouden en zal verlies niet makkelijk aanvaarden.

Ze hebben deze overname al sinds 2000 jaar gepland. Ze accepteren verlies en het verlaten van jullie planeet niet graag. Sinds 2000 jaar hebben ze de macht over een in angst levende mensheid, terwijl de banken steeds meer problemen creëerden voor degenen die probeerden te overleven op Aarde. Hun laboratoria produceerden virussen om de mensheid aan te vallen en ze produceerden eveneens vaccinaties om de populatie af te slachten. Waar is jullie vrijheid van keuze in dit alles? Jullie betalen belasting die gebruikt wordt om jullie water, jullie voedsel en jullie lucht te vervuilen. Hebben jullie dit ooit aan een serieuze afweging onderworpen?

Trek je goedkeuring in, zoals Bradley adviseerde, en doe dat iedere dag. Ze kunnen je niet beschadigen zonder je goedkeuring. Het is uiterst belangrijk dat je dit begrijpt. Laat dit de eerste stap zijn in het terugnemen van de controle over jullie levens. Vrijheid zal jullie niet op een dienblad worden aangeboden, jullie moeten het verwerven. De toekomst kan alles zijn dat je je wenst. Dus maak plannen, werk ernaar toe en bereid jezelf voor.

Ierland is de SLEUTEL die alles zal ontsluiten. De grote verandering zal daar beginnen en alle landen zullen volgen. De ware geschiedenis van Ierland die onthuld zal worden zal de controle door de cabal verwijderen. De grootschaligheid van de LEUGENS die jullie verteld zijn zal jullie schokken en verafschuwen. We hebben jullie om hulp gevraagd bij het creëren van de Centra, waar nieuwe manieren van voedsel- en energieproductie onderwezen zullen worden. Ze zullen het leven opnieuw opstarten zonder de meesters in bedrog die jullie leven op elk gebied gecontroleerd hebben. De toekomst ligt in jullie handen, dus wees er zuinig op.

 De natuurlijke energie van jullie planeet zal worden hersteld. We konden jullie helpen de gevangen energie van de leylijnen vrij te maken. Dit was de eerste stap om de controle terug te nemen. Kijk naar wat er bereikt is sinds jullie begonnen deze energie te bevrijden op 2 februari. Jullie werk t.a.v. het bevrijden van deze energie zal zijn plaats in de geschiedenis van het Nieuwe Tijdperk van Verlichting innemen. Ga alsjeblieft door met dit werk, aangezien het wordt gewaardeerd aan beide kanten van het leven. Wanneer jullie zelf je verantwoordelijkheid nemen kun je heel veel bereiken.

Elke dag leren jullie meer omtrent hoe je onder controle wordt gehouden en hoe ieder aspect van jullie leven wordt gecontroleerd. Wanneer jullie over dit soort controle lezen in een horrorverhaal zou je niet geloven dat dat mogelijk is. Zien jullie nu hoe knap dit wordt gedaan? Jullie wordt verteld dat alles voor jullie profijt wordt gedaan, terwijl het duidelijk NIET ZO IS. Als de mensheid NEE zegt tegen alle bemoeienis met het leven op Aarde zul je zien dat de controle wordt opgeheven.

Hebben jullie wat nodig is om dit te doen? Jullie zouden de nachtmerrie van het leven op Aarde zoals dat nu wordt geleefd kunnen beëindigen. Je bent het aan je kinderen verschuldigd om ervoor te zorgen dat alle corruptie wordt verwijderd en dat alle oorlogen onmiddellijk worden gestopt. Houd er toch mee op de LEUGENS te geloven. Word wie je bent. We bedanken iedereen die de waarheid met anderen deelt om te helpen de mensheid te doen ontwaken. Jullie zijn er bijna.

Mijn lief, het was zwaar. Zo kun je zien hoe wanhopig ze zijn. Er komt hulp uit vele hoeken. Je bent nooit alleen.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende

Monty.


Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

10 november 2014

09.11.2014
Montague’s Boodschap,  9 november 2014

Verhoog je bewustzijn en omhels het licht dat jullie wereld binnenstroomt. Laat het 3D denken achter in de Duistere Tijd waar het hoort. Doe alles wat je bewustzijn zal verhogen. Verbind je, hetzij door mediteren, lezen of d.m.v. communicatie met gelijkgestemde vrienden. Verbind je met de centrale zon. Combineer je energie met anderen om dit te doen. Onthoud, het is altijd het meest donker voor de dageraad, en jullie dageraad wacht jullie. Jullie zitten nu midden in het eindspel, vandaar dat aanvallen en sabotage gebruikt worden in een poging jullie in een 3D bestaan gevangen te houden. Wanneer jullie je openstellen voor het licht, zul je ontdekken dat alle hulp die je nodig hebt al op zijn plek is. Het heeft alleen je verzoek om hulp nodig.

Het ware plaatje van het Vaticaan doemt elke dag op. Je kunt nu geen enkele twijfel hebben omtrent wie jullie wereld regeert en hoe ze dat doen. Vanwege de informatie die nu in het publieke domein aanwezig is verliezen ze hun greep op de mensheid. Belangrijker nog, ze kunnen hun aardse vorm niet langer behouden. Velen van hen moeten nu buiten beeld blijven.

Ratzinger moest zich terugtrekken aangezien hij zijn vorm niet langer kon handhaven. Hij is nog steeds heel actief in zijn pogingen de controle over het Vaticaan te houden. Ik liet jullie zien hoe ze Planeet Aarde binnendrongen, jullie geschiedenis veranderden, alles overnamen, overal, en de Nieuwe Wereldorde planden. Ze zullen dezelfde methode moeten gebruiken om zich van de Aarde terug te trekken. In feite, het gerucht gaat dat ze voorbereid moeten zijn om dezelfde methode te gebruiken om de Aarde te verlaten. Sommigen weigeren om hun nederlaag te accepteren en zullen zich verstoppen, in de hoop dat ze op een dag de planeet opnieuw in kunnen nemen. Dit zal niet worden toegestaan. Materiële rijkdom zal hen niet redden.

Liefde en waarheid zullen de weg naar voren wijzen. Het zal mensen samenbrengen om een wereld te creëren die vrij is van 3D oorlogen en de armoede die deze brengen. Jullie hebben onlangs geleerd hoe WOORDEN in Zwarte Magie-rituelen gebruikt worden en de Gerechtshoven etc. Oorspronkelijk communiceerden jullie telepathisch. Dat was de norm in Lemurië. Het zorgde voor vrede en harmonie. Het was in Atlantis dat woorden de norm werden. Leugens en bedrog doemden op en jullie wereld is deze verandering in communicatie nooit te boven gekomen. Degenen die jullie wereld overnamen hebben sindsdien de magie van woorden gebruikt. (Bradley heeft geweldig werk gedaan over dit onderwerp.) Wees voorzichtig hoe je je woorden gebruikt, aangezien ze macht bevatten die voor jullie verborgen was. Wees wakker en waakzaam.

Vanwege het licht dat nu op jullie wereld opdoemt komen de Elementalen terug. Jullie werd verteld dat het sprookjesfiguren waren. Nee, ze waren echt. De Elementalen waren onderdeel van het leven op Aarde. Ze zijn teruggekomen om hun plaats naast jullie in het licht in te nemen. Het Vaticaan is zich hier heel erg van bewust. Dus probeerden ze dit te voorkomen. Degenen binnen het Vaticaan komen erachter dat er een grotere macht is dan zijzelf. De Hoogste Schepper heeft jullie roep om licht en liefde te herstellen beantwoord. Alles dat duister en slecht is zal jullie planeet moeten verlaten.

Er zijn mensen op Aarde wiens taak het is vrede en harmonie te bewerkstelligen. Ze hebben elkaar gevonden en werken samen. Hoewel ze zelfs op verschillende plekken in de wereld zijn, leidt dit ze niet af. Ze incarneerden om deze reden en hebben hun levens gewijd aan het bereiken van dit doel. Het zijn oude zielen wiens ervaring noodzakelijk is voor dit werk. Ze weten allemaal wie ze zijn, ze kennen hun missie en ze zijn zich volledig bewust van hoe jullie planeet werd ingenomen en overgenomen. Ze zijn van plan dit te rectificeren. Ze weten wie ik ben en waarom ik vanaf deze kant van het leven werk om hen te assisteren bij het bereiken van hun doel. We zullen de mensheid bevrijden. Jullie tralies worden elke dag zichtbaarder. Beperkingen op het leven op Aarde vermenigvuldigen zich elke dag en elke beweging van jullie wordt beperkt en in de gaten gehouden. Jullie werden beduveld om zo veel op te geven en dat deden jullie zonder vragen te stellen. Slaapwandel niet nog meer beperkingen in.

Kijk naar een toekomst waarin het leven op Aarde harmonieus zal worden. Een wereld zonder chemtrails, chemicaliën in het water en voedsel dat vrij van chemicaliën groeit. Jullie zullen een nieuwe manier van leven leren. Er zal vrije energie zijn. Dit alles kon al vele jaren geleden van jullie zijn, maar het Vaticaan voorkwam dit, om jullie in stress en onder controle te houden. Maar de stop zal uit alles dat het Vaticaan controleert worden getrokken. Jullie moeten je hierop dus voorbereiden door onderzoek te doen. We hopen Centra van Uitmuntendheid te creëren, om vrijelijk hulp en advies te geven omtrent nieuwe manieren van leven en voedselproductie etc. Met jullie hulp zullen we dit voor elkaar krijgen.

Veronica en ik hebben al vele levens samengewerkt. We komen terug wanneer dit van ons wordt verlangd. Dit geldt voor velen van jullie die in deze tijd op de wereld zijn. We hebben ons vele malen verbonden. We herkennen elkaar telkens weer.

Ik was blij Veronica en haar vriend deze week twee keer naar Lemurië te brengen. Het bestaat nog steeds op een ander bestaansniveau. Jullie zijn voor zoveel dingen blind gemaakt. Het zal zo opwindend voor jullie zijn om alles te onderzoeken dat voor jullie werd verborgen. Alles zal open zijn voor jullie wanneer jullie alle 3D beperkingen en controles verwijderen en genieten van de vrijheid die dat zal brengen. Stuur liefde en licht naar hen die nog steeds in 3D gefixeerd zijn omdat ze te bang zijn om er buiten te kijken.

Samen, mijn lief, zullen we helpen liefde en licht naar jouw wereld te brengen. Liefde sterft nooit. Het blijft bloeien en sterker worden naarmate te tijd vordert.

Ons werk gaat door. Altijd, je aanbiddende


Vert. RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

2 november 2014

02.11.2014
Montague’s Boodschap,  2 november 2014

DE WERELD VERANDERT DOOR JE VOORBEELD, NIET DOOR JE MENING.
(Anoniem)

Vrienden op Planeet Aarde, ik vraag jullie om de tijd te nemen om jullie positie te bepalen.
Het is cruciaal dat jullie volledig begrijpen waar jullie tegenover staan. Ieder van jullie moet een rol hebben in het redden van de mensheid en jullie planeet. Er is voldoende informatie beschikbaar voor jullie, waardoor het voor jullie mogelijk is te zien wat er gedaan wordt door hen die jullie planeet willen overnemen. Sluit jullie ogen niet voor de ernstige situatie waar jullie je in bevinden. Atlantis en Lemurië verzaakten maatregelen te nemen en moesten de consequenties onder ogen zien. Luister naar jullie harten en zielen, niet naar de trollen die jullie in een 3D wereld willen houden; eens zullen ze geconfronteerd worden met de consequenties van hun handelen. Pogen de mensheid in 3D te houden is een misdaad.

Bewijs voor de corruptie wordt dagelijks blootgelegd. Het is in jullie belang het te onderzoeken en stappen te ondernemen om jullie zielen uit een dergelijke slavernij te bevrijden. De gevangenisdeuren hebben zich geopend. Heb je de moed om de vrijheid in te gaan? Jullie zielen werden bij de doop binnengehaald. Neem ze terug! Het is jullie recht. Jullie alleen zijn verantwoordelijk voor je eigen ziel. De beslissingen die je nu neemt zijn voor eeuwig. Denk hier alsjeblieft serieus over na. Het vereist moed om op te staan en geteld te worden. Heb je de moed die dit vraagt?

De strijd om de overname van jullie planeet woedt in alle hevigheid rondom jullie. Hebben jullie de ogen om dit te zien? Je ogen sluiten is geen optie. Het zal niet weggaan. Elke dag zien degenen die ontwaakt zijn steeds duidelijker wat er gebeurt en komen samen om tegenstand te bieden om jullie helpen te zien waar jullie mee te maken hebben. Neem je macht terug. Gebruik de Verklaringen. Stop hersenloze slaven te zijn. Bereid je voor veranderingen door te voeren en creëer een toekomst die al het leven op Aarde respecteert.

Wanneer de corrupten vallen (en dat zullen ze), ben je dan klaar om voedsel te produceren en alles dat nodig is om het leven op Aarde te ondersteunen? Met jullie steun zullen onze Centra dat doen, maar het kan niet gerealiseerd worden zonder jullie hulp. Veronica is zich bewust van de maatregelen die de corrupten bereid zijn te nemen, om zodoende de macht vast te houden. Eeuwenoude demonen worden gebruikt om frequenties te stelen en deze vast te houden. Ze kunnen vele aanvalsvormen gebruiken, bijvoorbeeld via dieren etc. Mensen zijn zich niet bewust van dergelijke mogelijkheden en wijzen ze direct af. Ze zijn al tijden inderdaad met groot succes ingezet. Onwetendheid zal jullie niet beschermen. Het leven op Aarde is risicovol geworden. Onderzoek manieren om jezelf en de jouwen te beschermen. Aarde is de katalysator. Andere planeten zijn afhankelijk van jullie in het nemen van de juiste beslissingen. Vele zielen zijn van Atlantis teruggekeerd in de hoop dat ze kunnen voorkomen dat er weer zo’n ramp gebeurt. Ze nemen contact met Veronica op vanuit zoveel landen: Canada, Spanje, Oostenrijk, Holland, Rusland enzovoort.

Je snapt toch wel dat sport, muziek, TV, films enzovoort allemaal ontworpen zijn om je in slaap en onder controle te houden. Ze zijn gebruikt als gevangenbewaarders en tot nu toe heb je van je gevangenschap genoten. Jullie ogen zijn geopend en jullie willen vrij zijn. Jullie overweldigers hadden honderden jaren om zich op de overname voor te bereiden. Jullie, daarentegen, zijn er net voor ontwaakt en moeten actie ondernemen. De informatie is er, dus je kunt je handen niet in onschuld wassen. Er zijn goede mensen die veel van zichzelf geven om jullie te helpen ontwaken, en je ziel en je planeet te redden.

Degenen die suggereren dat ik angst creëer, zullen leren wat echte ANGST is, mocht de overname van jullie planeet ooit lukken. Het is alarmerend te zien dat het ‘A’virus zoveel mensen heeft bereikt, die nu goede informatie met onjuiste en misleidende informatie mengen. Dit zijn mensen die vertrouwd werden; maar nu niet langer vertrouwd kunnen worden. Het is een strijd om de gedachten (engels: mind) van de Mens. Wees waakzaam en alert hiervoor. Deze verandering gebeurt van de ene dag op de andere. Het is schokkend om te zien. De Corrupten gebruiken alle hen ter beschikking staande wapens. Hun arsenaal is enorm. Jullie zijn er op gewezen hoe woorden en zwarte magie elke dag worden gebruikt. Het is krachtig en het is al eeuwenlang het wapen van hun keuze. Veronica maakte het onlangs uit de eerste hand mee en leerde tot haar schade hoe effectief het is. Degenen die jullie wereld regeren hebben agenten en gezanten die handelen wanneer ze daartoe worden bevolen en zullen tot het uiterste gaan om aan de macht te blijven. Het wordt ze niet toegestaan elkaar te kennen, aangezien dat het controlesysteem zou verzwakken. Jullie moeten dit alles begrijpen zodat jullie jezelf kunnen beschermen. Ik ben er eentje van twaalf, aan wat jullie de andere kant van het leven noemen. Wij zijn het Netwerk. Onze missie is Planeet Aarde te beschermen. Veronica heeft mijn collega’s van het Netwerk ontmoet. We zullen als adviseurs handelen tijdens de Transitie. Dit is onze wens. We zullen in staat zijn onszelf te laten zien en vrijelijk met jullie te spreken wanneer de controle die jullie verstrikt wegvalt. Daarna is alles mogelijk en zal alles onthuld worden. De strijd om jullie zielen is meedogenloos. Als jullie de hele wereld zouden winnen maar je eeuwige ziel verliezen, dan zijn jullie niets.

Mijn boodschappen zijn ernstiger geworden. We moeten jullie wakker schudden m.b.t. je plicht. Liefde, en alleen liefde zal jullie helpen. Liefde voor je medemens. Compassie voor degenen die lijden vanwege de Cabal haar verlangen naar oorlog. Zend liefde en licht naar de hele mensheid, speciaal naar die zielen wiens frequenties gevangen worden gehouden door de heersers van jullie planeet. Ze hebben jullie hulp nodig om vrij te komen. Gebruik alsjeblieft je meditaties om ze liefde en licht te sturen. We hebben jullie hulp nodig om ze te bevrijden. Kom tezamen als nooit tevoren en werk naar het bevrijden van de mensheid uit haar slavernij.

“Niets is wat het lijkt.” Het is gewoonlijk het omgekeerde. Accepteer niet blindelings wat je via de televisie, enzovoort, wordt verteld. Het is niet waar. Stop marionetten te zijn.

Mijn lief, we komen er. De zaken openen zich snel. Je werklast neemt dagelijks toe. Probeer te rusten. Het is moeilijk om overal mee te dealen, maar de mensen zullen dat begrijpen.

We zijn hier voor je. Altijd, je aanbiddende

MontyVert. Rob / MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L