Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

27 oktober 2014

26.10.2014
Montague’s Boodschap,  26 oktober 2014

Mijn lief, het is onze liefste wens de mensheid door de vele veranderingen, die moeten plaatsvinden voordat het Nieuwe Tijdperk begint, te begeleiden en te steunen. Ik ben me er heel erg van bewust dat er velen op jullie wereld zijn die zich niet willen voorbereiden. Ze zijn bang. Ze klampen zich nog steeds vast aan hun 3D overtuigingen en manier van leven. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat wanneer de Cabal verwijderd is, alle infrastructuur die ze beheert ook verdwijnt. Dat kan niet anders. Dit is een feit waar iedereen mee in het reine moet komen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wanneer je een reis gaat ondernemen bereid je je eerst voor. Dit is de grootste reis die de mensheid ooit tegemoet zag, dus moeten jullie je op alle eventualiteiten voorbereiden. Jullie moeten eten, drinken en ademhalen om te overleven. Dit is waarom ik jullie aanmoedig om betrokken te worden bij de Leercentra die we opzetten, waar informatie m.b.t. de manier waarop alle levensbehoeften worden gecreëerd voor iedereen beschikbaar zal zijn. We gaan al diegenen die onderzoek hebben gedaan bij elkaar brengen om de mensheid te leren hoe zich te redden in het Nieuwe Tijdperk van Verlichting dat bijna gaat beginnen.

De Cabal wil niet dat de mensheid overleeft en zal veel saboteren voordat ze zich van jullie planeet terugtrekken. Zij verachten de mensheid. Ze zien jullie als waardeloze consumeerders, die niets meer zijn dan slaven. Deze slavernij komt tot een einde. Jullie zien momenteel de laatste pogingen van de Cabal om aan de macht te blijven. De drang om politiestaten te creëren is begonnen; hun gebruik van valse vlag gebeurtenissen om ze te laten ontstaan zijn overduidelijk geworden voor degenen die ontwaakt zijn. Dit is niet de tijd om achterover te leunen en niets te doen, aangezien dat de Cabal toestemming geeft om door te gaan met haar laatste poging om haar droom van een Nieuwe Wereld Orde te creëren.

Degenen binnen de Cabal willen zonder restricties op Aarde leven. Ze willen hun manier van leven in de openbaarheid gebracht zien worden, zonder de noodzaak om te verbergen wat zij doen om op  de planeet Aarde te overleven. Hun behoefte aan menselijk bloed werd altijd voor jullie verborgen gehouden. Nu doemt er bewijs op dat ze de behoefte voelen om ermee in de openbaarheid te komen. Ze vinden dat het tijd is dat jullie, de mensheid, hen begrijpt. Hun behoefte aan voortdurende oorlogen wordt overduidelijk. Het hersenspoelen van jongemannen om hun oorlogen te voeren is beklagenswaardig. Legers dragen alle insignes van bloedoffers zonder zich ooit af te vragen wat ze betekenen. Er wordt ze verteld dat ze trots moeten zijn om een bloedoffer te worden. Ze worden geïnjecteerd met virussen en verspreiden ze zo wijd en zijd. Ze zijn het instrument bij het doden van hun soortgenoten, toch zijn ze blind voor dit feit. Degenen die geloven in de propaganda m.b.t. vaccinatie en deze toedienen zijn  eveneens het instrument bij het doden van hun eigen soort.

Degene die jullie wereld regeren gebruiken jullie op verschillende manieren om jullie medemens te doden. Jullie kunnen niet doorgaan je ogen te sluiten voor dit alles, want de tijd raakt op. Jullie moeten ontwaken. Weiger te worden bedrogen door degenen die stevig opgesloten zitten in 3D levens, die zijn als de spreekwoordelijke muis in de draaimolen, altijd rennend maar nooit ergens naartoe. Zo zien ze eruit, vanaf deze kant van het leven, wanneer we het leven op Aarde observeren.

Elke dag worden er meer hindernissen op jullie pad gelegd, hetgeen jullie noodzaakt overal meer moeite voor te doen zonder dat jullie iets bereiken. De Cabal is jullie aan het uitputten, zodat jullie  mogelijk makkelijker zullen instemmen met haar eisen, omdat jullie te moe zijn om te vechten. Overleven wordt iedere dag moeilijker. Jullie moeten deze strijd tussen licht en duisternis winnen, want het ligt in jullie macht om een manier van leven op Aarde te creëren die alles is wat jullie je zouden kunnen wensen. Dit is waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zijn teruggekomen. Jullie komen bijeen om ervoor te zorgen dat het leven op Aarde voortgaat in vrede en harmonie.

De mensen van Atlantis werden bedrogen en derhalve ging het ten onder, maar de herinnering aan die ondergang is nooit uit het bewustzijn van de Mens gewist. Deze zielen zijn naar de Aarde teruggekeerd om ervoor te zorgen dat ze niet in dezelfde val zullen trappen. Jullie moeten de lessen van het verleden leren en weigeren om dezelfde fouten te maken. Het zal zwaar zijn. Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn, maar jullie zullen slagen.

Sommige mensen zijn van mening dat ik teveel van Veronica verlang. Ze heeft vele levens geleefd, zelfs voordat planeet Aarde werd gecreëerd. Ze koos dit pad voordat ze naar de Aarde terugkwam. Dit is de reden dat ze op vele niveaus wordt aangevallen. Sommigen worden gebruikt om feiten te vervalsen om haar van haar werk af te leiden.

(Ik, Veronica, vraag jullie om naar onze website te gaan. Zoek MESSAGES op de homepagina. Lees het verslag van een seance, gedateerd 19 juni 2011. Het staat al sinds die tijd op de website. Het ontzenuwt Kelly’s versie van de gebeurtenissen).

Laten we bij elkaar komen, beide zijden van het leven samenwerkend om licht te laten schijnen op alles dat corrupt is. Leer anderen als medemens te zien, zonder etiketten, allen werkend aan een schitterender toekomst voor de hele mensheid. Probeer in iedereen het licht te zien, je er dan mee te verbinden, want jullie toekomst hangt ervan af. Bereid je voor op de toekomst. We zijn van plan twintig Centra over de hele wereld te hebben. De eerste moet in Ierland zijn. De reden hiervoor zal duidelijk worden wanneer we de waarheid over Ierland onthullen en haar belang laten zien. “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.”

Belangrijke connecties, die vrucht zullen dragen, werden vorige week gemaakt. Alles zal bij elkaar komen wanneer de tijd rijp is.

Altijd, je aanbiddende,

Monty


Vert. RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

20 oktober 2014

19.10.2014
Montague’s Boodschap,  19 oktober 2014

In de geschiedenis van het collectief zowel als in de geschiedenis van het individu hangt alles af van het ontwikkelen van bewustzijn.  - Carl Jung

Terwijl bewustzijn zich ontwikkelt en inzichten opent, vinden degenen binnen de Cabal dat ze wanhopige maatregelen moeten nemen om dat tegen te gaan. Ebola wordt nu ingezet. Er wordt druk uitgeoefend op mensen overal ter wereld om een vaccinatie te halen om zodoende zichzelf te beschermen. Trap niet in deze ANGST propaganda. Zie het voor wat het is. Bescherm jezelf door de vele, wijdverspreid beschikbare NATUURLIJKE methodes van bescherming te gebruiken. Laat je niet opzwepen door de paniek die gecreëerd wordt. Enkel de gevaccineerden zullen in de problemen geraken.

Ieder keer als het bewustzijn zich verhoogt, reageert de Cabal daarop heftig met als doel dat te blokkeren. Jullie moeten beslissingen nemen wat betreft jullie eigen levens maar wel na nauwkeurig onderzoek van de feiten in plaats van de hysterie. Blijf rustig, neem verantwoordelijkheid en onderzoek de feiten. Het is noodzaak voor jullie om volledig bewuste menselijke wezens te worden om zo het NIEUWE TIJDPERK van licht en liefde waar jullie naar toe werken tot stand te brengen. Jullie vechten voor je bestaan op jullie planeet. De corrupte overweldigers vechten een zeer smerige strijd om vast te houden aan controle. Jullie beginnen dit te zien en te begrijpen.

Een pact werd gesmeed, tijdens de heerschappij van Koningin Elizabeth de Eerste van Engeland, met wezens die niet van deze wereld zijn. Ze kwamen overeen dat bloedoffers voortdurend gedaan zouden worden om ze tevreden te stellen. Dit resulteerde sedertdien in oorlog na oorlog. Het gaf niet waar, als het bloed maar vloeide. Jullie zijn steeds opnieuw belogen over de redenen tot oorlog om de charade in gang te houden. Omdat het bewustzijn zich verhoogt, wordt de noodzaak een Derde Wereld Oorlog te starten met de dag dringender, omdat ze behoefte hebben aan het vloeien van bloed. Dit is de reden waarom zo velen van jullie bedrogen worden door je te laten geloven dat jullie vechten voor je land. Dit is niet waar. Jullie bloed is nodig om de buitenaardse heersers tevreden te stellen. Het is een gevecht voor de overname van jullie planeet en de mensheid. Ze willen 2/3 van jullie elimineren. Het is tijd dat jullie je realiseren waar jullie mee te maken hebben.

Jullie hebben het vermogen dit alles te veranderen. Het vergt alleen moed en tijd om de waarheid te onderzoeken. Daarna kunnen jullie samenkomen met de ontwaakten en jullie onderzoeksresultaten delen. Weet dat jullie tezamen sterk staan en zullen overwinnen. Laat je niet beïnvloeden door de mindcontrol die via jullie TV’s wordt toegepast. Het is tijd om sterk te zijn en in jezelf te geloven. Vecht voor je overleving!

IJsland heeft jullie laten zien dat het klaargespeeld kan worden. Sta jezelf niet toe in slaap gesust te worden door een vals gevoel van veiligheid. Dit is de eindstrijd, dus je kunt je niet veroorloven onnozel te zijn. Jullie zijn je niet bewust van alles dat tegen jullie gebruikt wordt en jullie zouden ontzet zijn als jullie dat wel deden. Elk wapen dat de Cabal ter beschikking heeft wordt ingezet om de wereld zoals jullie die kennen te vernietigen.
   
Meditatie is zeer belangrijk. Neem de tijd om je te verbinden met wie je bent en waarom je in deze tijd op Aarde bent. Open je spirituele kant. De elementalen zijn naar de Aarde teruggekomen om je te helpen en velen van jullie kunnen hen zien er ermee communiceren. Degenen binnen de Geestenwereld helpen jullie. Ze helpen jullie de leylijnen te lokaliseren zodat deze geregenereerd kunnen worden en dit zorgt ervoor dat de levensenergie weer kan stromen. Dit is de manier om jullie planeet, die zolang van deze levensenergie werd afgesneden dat ze jullie assistentie wanhopig nodig heeft om deze terug te krijgen, te redden. Deze belangrijke energie werd expres voor het menselijk ras geblokkeerd. Het is allemaal onderdeel van hun geheime kennis die werd gebruikt om jullie eeuwenlang gevangen te houden. Wanneer jullie deze energie bevrijden wordt er vooruitgang geboekt om alles dat corrupt en crimineel is te ontmaskeren.

Leer je gedachten te gebruiken en ze uit te breiden, want jullie zijn tot zoveel meer in staat dan jullie je realiseren. Jullie hebben deze kracht, gebruik hem dus ten goede van de mensheid. Ik ben onderdeel van het Netwerk aan deze kant van het leven. Het is onze grootste wens om de mensheid te bevrijden en jullie planeet te herstellen zodat het leven vrij kan zijn van corruptie. We willen dat alle oorlogen stoppen, zodat vrede en harmonie de norm kunnen worden. Dit is ons doel. Gaan jullie ons helpen?

Er komt een tijd in het leven van de Mens wanneer hij grote beslissingen moet nemen. De beslissingen die jullie gevraagd worden te nemen zijn de allerbelangrijkste die ooit van de mensheid gevraagd werden. Het is aan jullie om de mensheid en de Aarde zelf te redden van de vernietiging die zorgvuldig gepland werd en nu, pal onder jullie neus, wordt uitgevoerd. Elke beslissing die je neemt zal een impact hebben op je medemens.

Er is moed nodig, want dit is geen tijd om achter te blijven. Er hangt zoveel af van jullie beslissingen. ANGST is jullie grootste vijand. Het wordt tegen je gebruikt, elk moment van je leven.

Mijn lieve vrouw werd recentelijk aangevallen. Waarom willen ze haar het zwijgen opleggen. Waarom doen ze daar zoveel moeite voor…Ze willen niet dat jullie weten dat jullie alles kunnen veranderen, alleen maar door bijeen te komen en samen te werken.

De Centra zullen nieuwe manieren onderzoeken om op Aarde te leven na de val van de corrupten. Een krachtige poging werd door de Cabal gedaan om te proberen de creatie van deze Centra te voorkomen. Aangezien ze hun uiterste best doen om de overleving van de Mens op Aarde te voorkomen, en de Centra onderdeel zijn van de overleving van de Mens, waarom zou je iets anders verwachten? Ze willen niet dat jullie overleven. Jullie hebben dus enorme beslissingen te nemen die de toekomst van jullie planeet en allen die er op leven beïnvloeden.

Mijn lieve Veronica, je kent het eindresultaat en dus ga je door, tegen de verwachting in. We vormden een goed team, jij en ik, en dat blijven we doen.

Altijd, je aanbiddende
Monty

Boodschap van Veronica

Het A virus wordt gebruikt om de gedachten van bepaalde personen te controleren met de bedoeling mijn echtgenote, David Icke en anderen die jullie de waarheid laten zien, te “ONTMASKEREN”. Een zo’n persoon zat gewoonlijk in seance. Hij was zo onder de indruk dat hij na zo’n seance zijn getuigenis schreef. Kijk eens naar de volledige verandering in deze persoon. Dit is hoe het werkt.


Vert. Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

12 oktober 2014

12.10.2014
Montague’s Boodschap,  12 oktober 2014

ER BESTAAT GEEN WREDER TIRANNIE DAN DIE WELKE WORDT GEPLEEGD ONDER DE BESCHERMING VAN DE WET EN IN NAAM VAN GERECHTIGHEID
Charles de Montesquieu

Jullie zullen reden hebben je deze woorden te herinneren terwijl jullie 2015 naderen. Blijf alert en op de hoogte zodat je je conclusies pas trekt nadat alle opties zijn bestudeerd. Angstpolitiek wordt gebruikt om alle besluiten aangaande jullie gehele bestaan te beïnvloeden. De onzichtbare strijd woedt overal om jullie heen. Er wordt als nooit tevoren propaganda gevoerd. Al het mogelijke wordt gedaan om jullie wereld onder controle te houden. Ze bezitten de technologie en gebruiken het tegen jullie: gezondheid, bankwezen, wetten; het wordt allemaal gebruikt om de bewuste mens te vernietigen.

Diegenen van jullie die ontwaakt en bewust zijn moeten degenen die hulp nodig hebben de hand reiken om te ontwaken. De mensheid heeft nooit meer behoefte gehad om samen te komen dan nu. Zet alle verschillen, of het nu religie, politiek of ras betreft, aan de kant. Jullie moeten je als EEN opstellen tegen de vernietiging van jullie planeet en het leven zoals jullie dat kennen. Samen kunnen jullie grote dingen bereiken. Het is belangrijk dat jullie je bewust zijn van alle manieren waarop jullie worden aangevallen zodat je jezelf kunt beschermen. Jullie moeten ook voorbereid zijn op het ineenstorten van de cabal en wat de gevolgen daarvan zijn. Het zal voor jullie nodig zijn een nieuwe manier van leven op Aarde aan te leren. Kijk naar wat de cabal onder controle heeft: de productie van voedsel en de watervoorziening, het bankwezen, zo goed als alles wat nodig is om te leven op Aarde zoals jullie dat tot nu toe hebben gedaan.

Veronica en ik communiceren al jaren over dit onderwerp. Ze zal mijn instructies wat betreft de laboratoria die de noodzakelijke natuurlijke geneesmiddelen gaan produceren opvolgen, zodra de productie van op drugs gebaseerde medicijnen is gestopt. Jullie algehele manier van leven zal veranderen. Het zal nodig zijn ervoor te zorgen dat er schone lucht is om in te ademen en zuiver water en voedsel zonder chemicaliën. Alle ziekten worden veroorzaakt door de chemicaliën die jullie lichamen niet kunnen verdragen.

Hard werk en beleid zullen geleverd moeten worden in het nieuwe tijdperk van vrede en liefde. Als alles eenmaal op zijn plaats is zal het een paradijs op Aarde zijn. Jullie zijn de uitverkorenen aangezien jullie er voor gekozen hebben jullie planeet op zijn heldere schitterende toekomst voor te bereiden. Wanneer al het corrupte is verwijderd, blijven jullie achter met een schone lei. Jullie zullen begeleid worden door jullie vrienden van andere planeten en natuurlijk door de geestenwereld van het leven. Kennis zal door alle landen gedeeld worden en de mensheid zal EEN worden; met ieder mens bijdragend aan vriendschap, liefde en vrede. Dit is de toekomst waar jullie naar toe werken. Onze Centra zullen jullie van informatie, advies en begeleiding voorzien. De mensheid mag niet langer spartelen in onzekerheid over hoe nu verder.

Onze erkentelijke dankbaarheid gaat uit naar allen die hebben gedoneerd voor de bewerkstelliging van ons eerste Centrum. Weet dat jullie bijdragen zullen worden gebruikt om een beter leven voor iedereen te creëren.

Het is belangrijk dat jullie je volledig bewust zijn van het feit dat velen overgenomen worden door een virus dat de hersenen binnendringt. Dit virus is er niet een van het medische type. Het wordt gebruikt ten gunste van de cabal, in het bijzonder tegen degenen die werken voor vrede en harmonie. Men is zich niet bewust van dit virus dat de hersenen aanvalt. Ze worden willoze slachtoffers, waar men eerder medelijden mee moet hebben dan dat ze de schuld moeten krijgen. De mensheid wordt op vele niveaus waarvan jullie nog geen idee hebben, aangevallen.

Dit alles wordt in evenwicht gebracht door de vele prachtige zielen die reeds ontwaakt zijn en samenkomen voor het welzijn van de mensheid op jullie planeet. Ze hebben alle slinks bedachte verschillen aan de kant gezet en zijn op zoek naar een betere toekomst voor iedereen in een wereld zonder oorlog of conflict in welke vorm dan ook. Een wereld waarin WAARHEID zal zegevieren.

Jullie zullen je ware geschiedenis ontdekken en het leven op Aarde in al zijn complexiteit gaan begrijpen. Alles wat verborgen was zal zich aan jullie openbaren, omdat het belangrijk is de WAARHEID te kennen. Zij die ongemerkt de controle over jullie wereld namen voor hun eigen duivelse doeleinden zullen de consequenties van hun acties onder ogen moeten zien. Ze hebben straffeloos gemoord en geen respect getoond voor het humanitaire bestaan. Dit alles zal veranderen en een ieder van jullie zal een rol hebben in de totstandkoming van deze verandering.

Leef met het heden, kijk naar de toekomst en weet dat jullie het zullen klaarspelen. Bevecht alle pogingen om jullie onder de duistere controle te houden. Het is tijd om jezelf uit de boeien te bevrijden. Proef de vrijheid en geniet van alles dat vrijheid – ware vrijheid – zal brengen. Jullie hebben de eerste schreden richting je doel gezet. Jullie zullen overwinnen. Jullie kunnen nu door alle LEUGENS, valse alarmen, noodgevallen en de rest heenkijken. Deze hebben niet langer het gewenste resultaat.

Het werk aan de ley-lijnen moet doorgaan. Jullie verzetten gedegen werk aan de ley-lijnen. De nieuwe ley-lijnen dienen verwelkomd en omarmd te worden. Jullie raken bekend met hoe jullie planeet werkt en helpen haar graag door deze moeilijke tijden heen.

Het zal niet lang meer duren, mijn lief. We zijn er bijna. Waarheid zal zegevieren.

Altijd, je aanbiddende, Monty

Bericht van Veronica

De enige reden waarom ik informatie over mijn aanvallen heb gedeeld is om jullie bewust te maken van de signalen die je lichaam afgeeft als het aangevallen wordt. Ik was me niet bewust van deze signalen, anders had ik mezelf kunnen verwijderen van het gevaar. Mensen uit andere landen hebben contact met me opgenomen omtrent hun aanvallen. Het is belangrijk dergelijke informatie te delen. Het was in geen geval een tentoonspreiding van angst. Als ik de angst had toegestaan vat op me te krijgen, dan zou ik met de ambulance naar het ziekenhuis van Dublin zijn afgevoerd. Ik WIST dat ik me er niet aan moest overgeven, dus ik vertrouwde op mijn intuïtie.

Een welgemeend dankjewel aan iedereen voor de vriendelijke wensen.


Met liefde, Veronica.

Vert. Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

6 oktober 2014

05.10.2014
Montague’s Boodschap,  5 oktober 2014

Terwijl jullie het einde naderen van de heerschappij van de cabal, wordt hun roep om oorlog steeds dringender. Aanvallen op individuen worden steeds frequenter en heviger. Weet dat het licht het donker snel inhaalt omdat meer mensen ontwaken en weigeren de dictaten van hun corrupte meerderen te accepteren. Jullie hebben geweldig bewijs gekregen van nieuwe leylijnen - actiever en krachtiger - die jullie planeet nu gaan overnemen. De Aarde bereidt zich voor op de Nieuwe Tijd. Het werk aan de leylijnen is jullie sleutel naar vrijheid, vrede en vreugde. Jullie zijn er bijna. Jullie weten in je ziel dat dit werk essentieel is. Jullie hebben de mogelijkheid de gewenste veranderingen, die de macht van de duistere krachten elimineren, tot stand te brengen. Bekwame mensen komen samen om hun kennis en expertise te delen en zo de weg te plaveien voor het licht. Jullie leylijnenwerk wordt aan beide kanten van het leven gewaardeerd. Het zal zijn plaats innemen in de geschiedenis van deze tijden. Jullie wereld verandert voor jullie ogen ten goede.

Een virus is bezig het gemoed van degenen, die het duister als gevaarlijk beschouwen, aan te vallen. Deze mensen zijn zich niet bewust dat ze het virus dragen. De aanwijzing voor het bestaan ervan is dat zij nu alleen zeggen wat de cabal ze opdraagt te zeggen. Het verhindert ze om hun echte werk uit te voeren en het verandert hun brein ten aanzien van alles dat het licht is. Zoals het Ebola-virus het lichaam aanvalt, valt het A-virus het brein aan. Het slachtoffer is er zich totaal niet van bewust.

Nieuw onderzoek dat met je was gedeeld, mijn lief, laat zien dat Ierland de hoogste concentratie gewijde sites van de wereld heeft. De cabal heeft altijd angst voor een ontwakend Ierland gehad. Iedere keer als Ierland dreigde te ontwaken, werd dat verhinderd. De Jezuïeten organiseerden en hielden toezicht op de Ierse holocaust waarvan jullie werd verteld dat het een hongersnood was. Nee…..want Ierland produceerde scheepsladingen voedsel die de Ieren zelf niet mochten eten. Dat voedsel werd onder bedreiging verwijderd terwijl het volk van honger stierf. Het plan was om zo veel mogelijk Ieren te doden en om het Ierse volk te verhuizen naar landen als de USA, zodat Iers DNA gemengd zou worden met ander DNA, zodat het geen bedreiging meer kon vormen. Er bestaat een Iers lied: “Forgotten is the race that no one knows” (vergeten is het ras dat niemand kent) Vraag jezelf af waarom de cabal zoveel moeite doet in haar pogingen Ierland en haar volk te vernietigen.

Ierland kampt met een zeer hoog percentage fluoride in zijn water om de breinen van haar volk af te stompen. De EU heeft zijn best gedaan de gewijde plekken te vernietigen door er wegen overheen aan te leggen. De banken hebben op frauduleuze wijze Ierland op zijn knieën gedwongen. Nu worden “smartmeters” aan het volk opgedrongen, zodat straling gebruikt kan worden om het ras, dat de cabal het meest vreest, te vernietigen. Een ras wiens geschriften al van 6 tot 8 eeuwen NC dateren. In zijn oude taal van OGAM, zoals we in Virginia USA gevonden hebben. Dit was VOOR de tijd waarvan je geleerd hebt dat Amerika ontdekt was! Wat zegt dat je over de geschiedenis die je geleerd werd.

Als het Ierse volk ontwaakt en zich realiseert wie ze is, zal de cabal ophouden te bestaan. Ons eerste centrum moet in Ierland komen, omdat Ierland de SLEUTEL is, die alles zal ontsluiten. Jullie dienen vooruit te gaan naar het licht met de WARE GESCHIEDENIS van je verleden. Het zal het pad naar de toekomst verlichten. Enorme inspanningen worden geleverd om de veranderingen aan beide zijden van het leven tot stand te brengen.

Jullie moeten je bewust worden van de rituelen van zwarte magie die iedere dag worden uitgevoerd. Je bent zo gewoon geraakt ze te zien dat je er zelfs niet over nadenkt. Dus jullie vragen jezelf nooit af WAAROM. Er bestaat zwart en er bestaat wit: alles kan zowel voor het licht als voor het donker gebruikt worden. Alle geheime genootschappen gebruiken donkere magie: het Vaticaan gebruikt het iedere dag. Er zijn veel boeken over dit onderwerp. De energie van gewijde plekken kan ook d.m.v. zwarte magie voor duistere doeleinden gebruikt worden. Veronica ervoer dit kort geleden toen zwarte magie gebruikt werd om haar bloed te verdunnen met de bedoeling een zware beroerte te veroorzaken: een waarvan ze niet zou herstellen. Wij in de Geestenwereld hebben ervoor gezorgd dat dit niet kon gebeuren en hebben geregeld dat hulp beschikbaar was.

Ik vertel jullie dit alleen maar zodat als dit jullie gebeurt, jullie op de hoogte zijn van wat er gaande is. Mijn neus vloeide constant, oncontroleerbaar evenals mijn ogen. Maar ik was niet verkouden. Ik weet nu dat mijn lichaam probeerde me te beschermen voor wat het werd aangedaan. Het waarschuwde me voor de aanval. Mijn energie was me afgenomen.

 Ik ben nu hersteld van die aanval.

Toen Veronica en R aan de eettafel zaten (op 19 september), werd de stoel waarop Veronica zat, heel erg koud. Ze voelde hoe haar anus open werd gedwongen alsof er een staaf ijs in werd gestoken en in haar lichaam doordrong. Deze methode werd in het oude Egypte gebruikt om haar te doden en haar energie en identiteit werden gestolen. De pijn in haar hoofd was ondraaglijk en haar mond vulde zich onbeheersbaar met vocht. R haalde Veronica van de stoel af en ervoer de kou zelf toen ze er op probeerde te gaan zitten. R nam de controle over en zond de duistere energieën terug naar waar ze vandaan waren gekomen. Opnieuw was Veronica’s energie uitgeput.

Dit werd acht dagen later herhaald, maar Veronica wist wat ze moest doen en werd gesteund door M, die haar er doorheen praatte. Ik vroeg Veronica dit met jullie te delen, zodat wanneer een van jullie ooit dit soort aanvallen zou ervaren, je de controle kunt overnemen en de duistere energieën kunt terugsturen. Nu jullie de Transitie naderen, versnellen de zaken zich en wordt de energie intenser. Maar helaas zullen de aanvallen ook frequenter komen.

Jullie creëren een schitterende nieuwe toekomst voor je planeet, die reageert door splinternieuwe leylijnen te creëren om ervoor te zorgen dat iedereen van voldoende energie kan genieten. Jullie werk is bijna gedaan. Jullie zitten in de laatste fasen.

De cabal is haar greep aan het verliezen en worstelt om te overleven. Bespreek hoe jullie deze situatie zullen aanpakken wanneer dit gebeurt. Wees voorbereid. Onthoud, geweld roept geweld op, dus daaraan is geen behoefte. Er moeten plannen worden gemaakt. Bespreek alle opties en alle mogelijkheden. Blijf niet achter wanneer jullie je doel bereiken. De waarheid kan niet langer verborgen worden. Het is in jullie belang om zoveel mogelijk ware informatie te verkrijgen. Angst zal gebruikt worden om jullie onder controle te houden, maar de waarheid zal jullie bevrijden. De 99% is niet bereid de controlepiramide een moment langer te steunen. Alle hulp die jullie nodig hebben zal beschikbaar zijn. Alles is gepland. Het wachten is op jullie oproep.

Ik weet, mijn lief, hoe bedroefd je bent dat de geplande trip naar Ierland in de wacht is gezet. Je weet dat het in de niet te verre toekomst zal gebeuren. Bepaalde mensen moeten eerst op hun plek worden gezet. Degenen die het begrijpen staan voor de volle 100% achter je. Men moet medelijden hebben met degenen die nog gevangen zitten in een 3D wereld. Ze zijn bang om wat ze zien als een veilig 3D bestaan, te verlaten en ze zullen tegen elke verandering of vooruitgang zijn, van welke soort dan ook. Stuur ze liefde en licht, want dat hebben ze zeker nodig. Stuur alsjeblieft ook liefde en licht naar iedereen wiens input nodig is om de Transitie tot stand te brengen, ze hebben onze steun nodig.

Verwijder bewust alle banden die de cabal met je heeft, of het nu via religie is, of via de Staat. Geniet van de vrijheid die dit aan jullie leven zal geven.

Mijn lief, het is niet gemakkelijk geweest voor je. In je hart weet je dat je zult slagen. We zijn er bijna.

Ik blijf, zoals altijd, je aanbiddende

Monty


Vert. Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L