Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

29 september 2014

28.09.2014
Montague’s Boodschap,  28 september 2014

WE KUNNEN ALLEEN GEVANGEN WORDEN GEHOUDEN IN DE KOOIEN DIE WE WEIGEREN TE ZIEN. WORD WAKKER. DE BOERDERIJ ZIEN, IS HEM VERLATEN (TO SEE THE FARM IS TO LEAVE IT).

Het is zeer noodzakelijk dat de mensheid wakker wordt. Jullie worden opnieuw in een oorlog gezogen door de LEUGENS die verteld worden door de politici. Ze wijzigen hun formuleringen elke keer. Zijn jullie zo idioot dat je jezelf niet afvraagt: “Waarom terugkeren naar diegenen die je de vorige keer veinsde te “redden”, met als doel ze te doden?”

Je bent je broeders’ hoeder. Het moorden wordt gedaan uit jouw naam. Het enige wat het zal bereiken is geringe tijdwinst voor de Cabal. Alsjeblieft sluit je ogen niet voor de benarde situatie waarin zij verkeren die in jouw naam worden afgeslacht, met bommen die zijn betaald met belastinggeld. Waar is de LIEFDE in jullie levens? Zijn jullie vergeten dat jullie elkaar zouden moeten liefhebben?

Begin met jezelf lief te hebben, je familie, je verdere familie en je medemens. Laat zien dat het je wat kan schelen, door te weigeren de invasie en het doden van onschuldige mensen goed te keuren. Het is moeilijk om aan te zien vanaf deze kant van het leven, omdat we jullie alleen kunnen helpen door de waarheid te onthullen, in de hoop dat jullie de tijd nemen om de feiten zelf te onderzoeken. Hoe vaak in jullie leven zijn dezelfde excuses aangevoerd? Hoe vaak hebben jullie het verschrikkelijke feit onder ogen moeten zien dat er tegen jullie GELOGEN werd? Omdat de Cabal in tijdnood raakt, worden haar LEUGENS DRINGENDER.

Jullie zijn zo een korte tijd op de Aarde. Bij de overgang naar de Geestenwereld zullen jullie moeten leven met de beslissingen die jullie namen terwijl jullie op Aarde waren. Jullie ziel is voor eeuwig: hij ondersteunt je gedurende vele levens. Jullie lichaam echter heeft geen effect: het huisvest jullie ziel terwijl jullie op Aarde zijn. Vele zielen zijn naar de Aarde teruggekeerd om haar te redden. Ze waren in Atlantis toen het ten onder ging. Ze willen niet opnieuw hetzelfde resultaat voor planeet Aarde zien. Ze verbinden zich met elkaar over de hele wereld en ze herkennen elkaar en werken samen om de mensheid te beschermen. Schenk alsjeblieft aandacht aan het feit dat sommigen bedrogen zijn door wezens die beweren informatie te geven afkomstig van de geestenwereld. Er is geen hiërarchie in het bestaan van de geestenwereld, dus degene die zichzelf verheven titels geven zijn verdacht. Er zit geen betekenis in hun channelings.

De mensheid bevindt zich in een nijpende situatie. Het moet niet in slaap gesust worden door een vals gevoel van veiligheid, ongeacht hoe overtuigend het klinkt. Ik heb vele malen op Aarde geleefd en ik mag zeggen, vele malen met Veronica. Zij kent mij en ik ken haar. Wij vertrouwen elkaar. Ons doel is de mensheid en de planeet te redden. We hebben plannen waar jullie je nog steeds niet van bewust zijn. Dit is waarom er in de afgelopen vier weken, drie aanslagen op Veronica’s leven zijn geweest.

Het geplande bezoek aan Ierland werd gesaboteerd. De Cabal VREEST het: wat vertelt dat jullie?

Ze probeert een manier te vinden om daar te komen maar ze heeft bescherming nodig. Ten eerste moet ze herstellen maar ze is geen lentekuiken. Haar geest is bereidwillig maar haar vlees is zwak en moet zich herstellen. Ze zal het Centrum in Ierland met jullie hulp opzetten en dit zal de mensheid helpen met de naderende Transitie om te gaan. Er zullen over de hele wereld Centra zijn. Daar kunnen jullie van op aan. De leugens over Veronica die door de cabal worden verspreid zijn kwaadaardig en totaal misleidend. Wees op je hoede voor diegenen die zulke leugens verspreiden. Zij hebben niet jullie beste belang voor ogen. Door middel van de Centra zal de mensheid geholpen worden een nieuwe manier van leven te creëren, met als belangrijkste het respect voor alle levende wezens. Samen zullen we het klaarspelen.

Veronica was onder de indruk van de uiteenzetting van MICHAEL TSARION over de Manipulatie van de mensheid. Ik verzoek je de tijd te nemen om het te bekijken en te zien hoe je gemanipuleerd wordt. Dit is Tsarion op zijn best. Zijn werk is van groot belang.

Het tijdperk van Manipulatie (Michael Tsarion)

Deel 1     https://www.youtube.com/watch?v=XKNJQZdpTVc

Deel 2     https://www.youtube.com/watch?v=kkX9OC7l-rQ

Deel 3     https://www.youtube.com/watch?v=eog-Fp-0oC8 

Hier wordt het controlesysteem dat je knevelt en controleert, ontmaskerd en uitgelegd. Neem er alsjeblieft kennis van. Jullie hele bestaan staat op het spel. De oplossingen liggen in jullie eigen handen. Wij in de Geestenwereld, kunnen jullie begeleiden, maar jullie moeten zelf actie ondernemen. Het verdwijnt niet door je ogen te sluiten.

Jullie hebben de kans een betere wereld te creëren. Een wereld zonder corruptie en zonder oorlog. Een wereld waarin liefde gewaardeerd en gerespecteerd wordt, waar iedereen in vrede leeft. We kunnen het!

Het is een hele moeilijke tijd voor jou geweest, mijn lief. Je geest is sterk. Je weet dat we zullen overwinnen. De maand oktober zal vele veranderingen met zich mee brengen. Wees ten allen tijde waakzaam. Het Licht verspreidt zich en binnenkort zal het donker overgenomen zijn door het Licht.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty


Begrijp alsjeblieft dat door de aanvallen op mijn leven het niet mogelijk is op e-mails te antwoorden. De strijd is mijn voordeur genaderd. Het is meedogenloos.

Maar, ik zal niet opgeven. Samen zullen we zegevieren.
Veronica


Vert. Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:


NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

22 september 2014

21.09.2014
Montague’s Boodschap,  21 september 2014

Mijn lief, je bemerkt vele dramatische veranderingen. Ze zijn nodig om je trillingsenergie te verhogen ter voorbereiding op het voltooien van je missie. We helpen je. We proberen de pijn van deze reis te verzachten. Je moet worden wie je bent. Je zult deze reis afmaken. Pas op voor degenen die proberen te infiltreren met beloften van hulp, die spreken over licht en liefde, maar wiens enige bedoeling is om het licht te vernietigen. De aanvallen die je kreeg te verduren tijdens je bezoek aan Ierland hebben je ernstig geschaad. Je begint er nu van te herstellen. Die persoon probeert jou en ons werk nog steeds te schaden, maar hij zal niet slagen. Hij is ontmaskerd. De inspanningen waarmee de Cabal probeert de bijeenkomst te verhinderen is nogal onthullend. Het laat zien hoe bang ze zijn om iemand daar de energie te laten bevrijden. De geplande bijeenkomst kan nu niet plaatsvinden aangezien er teveel bemoeienis is geweest met sleutelfiguren. We zullen doen wat we van plan zijn te doen, maar zullen de Cabal er van te voren niet van laten weten. We zullen ze verrassen wanneer de tijd rijp is. Degenen die eisen dat je alles op papier aan de kaak stelt hebben geen idee hoe dom dit zou zijn. Ze zijn nog steeds gevangen in 3-D modus en kunnen daar niet buiten kijken.

Velen van jullie herbeleven vroegere ervaringen met als doel herinneringen aan wie je bent op te wekken om je zo te helpen in te zien wat er van je verwacht wordt in dit leven. Het helpt je meer bewust te worden van de gevaren die rondom je op de loer liggen, omdat de duistere garde steeds op zoek is naar zwakke plekken die ze kunnen bespringen.

Mijn lief, het is noodzakelijk dat je, opnieuw, de dood ervaart die je in Egypte ervoer op aangeven van een hoge priesteres. Ze beroofde je van je energie. Het is nu tijd om die energie terug te claimen omdat die aan jou toebehoort. Het was een uiterst pijnlijke ervaring. Ik verzeker je dat je niet alleen was. Het legt zoveel informatie bloot en het verklaart veel over dit leven. Velen, velen van jullie Atlantiërs, zijn teruggekeerd om de schade te herstellen die in die tijd werd aangebracht. Jullie ontmoeten elkaar en werken samen om het Licht te herstellen. Er zijn anderen op Aarde die MASKERS dragen om hun ware bedoelingen te verhullen. De Aarde is geen veilige plaats om te vertoeven, dus kun je je niet veroorloven je waakzaamheid ook maar een moment te verliezen. De onbenullen die aandacht zoeken, blazen zonder nadenken direct hoog van de toren om fraude en corruptie te schreeuwen. Ze worden door de Cabal gebruikt om fraude te laten zien daar waar ze niet bestaat.

Jullie zijn slechts enkele weken verwijderd van de grootste verrassing van jullie leven. Iedereen die nu nog slaapt zal gedwongen worden te ontwaken voor de WAARHEID en zullen de realiteit onder ogen moeten zien. Velen, zoals ik, hebben geprobeerd jullie op een vriendelijke manier wakker te schudden maar angst hield jullie gevangen in de valse realiteit. Het is beter ontwaakt, waakzaam en voorbereid te zijn.

Het doel van de Centra, wereldwijd, is het jullie mogelijk te maken een wereld van overvloed te scheppen en alles wat corrupt is te verwijderen. Denk er eens over na…… de cabal produceert al het voedsel en het levert het water en het geld dat jullie nu nodig hebben voor jullie bestaan. Zodra dat verwijderd is (en dat zal gebeuren) wat rest jullie dan nog? Waar kunnen jullie dan aankloppen voor hulp?

Degenen die in angst leven zullen zeggen dat ik angst oproep. Ik laat jullie alleen maar zien wat met hoge snelheid op jullie afkomt. Degenen die gelogen hebben over de intenties van hun landen, hebben de mensheid grote schade toegebracht. Jullie hulp is nodig om de Centra voor te bereiden en te creëren en degenen op te roepen die in deze Centra willen gaan werken. Jullie giften zullen dit mogelijk maken. Veronica wil ze opzetten voordat ze naar de Geestenwereld overgaat. Degenen die suggereren dat ze zichzelf wil voorzien van een nieuw huis, kunnen er niet verder naast zitten. Vraag jezelf af, zou ze er werkelijk voor kiezen weg te verhuizen uit de nabijheid van haar familie op de leeftijd van 77? Ze is dit werk aangegaan voordat ze naar de Aarde terugkwam. Ik, Monty, heb haar hierover onderwezen. Ik moest me opnieuw bij het Netwerk aan de andere kant aansluiten, zodat ze van daaruit begeleid kan worden. Samen proberen we jullie toekomstige leven op Aarde zoals het bedoeld is voor te bereiden, met alle corruptie verwijderd. Een ieder zou deel moeten hebben aan het terugbrengen van het Licht. Hulp is beschikbaar voor een ieder die dat nodig heeft.

Er woedt een strijd rondom jullie die zich net buiten jullie 3D perspectief afspeelt, waardoor jullie het niet duidelijk kunnen waarnemen. Zij die het wel kunnen zien, proberen jullie ervan bewust te maken. Alle “false flag” operaties zouden jullie moeten alarmeren over wat de cabal van plan is en hoever ze bereid is te gaan om aan de macht te blijven.

Trap niet in de sprookjes van sommigen die proberen jullie een vals gevoel van veiligheid aan te praten om jullie op die manier benaderbaar te houden voor de plannen van het duister. Dit is de Eindstrijd: jullie moeten besluiten nemen. Als eenmaal het Licht op Aarde is gevestigd, zal alles duidelijk worden. Het is heel zwaar voor hen die de waarheid aan het licht brengen. Ze worden vanaf vele niveaus aangevallen. Degenen binnen de cabal vechten voor hun bestaan maar ze horen niet op Aarde thuis. Hun poging jullie wereld over te nemen heeft gefaald. Jullie gaan nu door de laatste fasen van hun poging tot totale controle van jullie wereld. Dat is niet prettig: dat is OORLOG nooit. Hun vakkundige pogingen de Derde Wereldoorlog te starten falen, waardoor ze wanhopig en gevaarlijk zijn. Ze verliezen elke dag aan kracht. Zij die ontwaakt zijn doorzien hun leugens en zullen ze niet steunen. Help elkaar de angst te verwijderen. Ongeacht wat de cabal doet om angst te creëren, trap er niet in.

Kijk naar de toekomst die jullie bezig zijn te scheppen. Geen onrechtvaardigheid, geen oorlog: iedereen levend in harmonie, zonder hindernissen veroorzaakt door religies en naties. Dan komen onze twee werelden samen in vrede en liefde. Stuur alsjeblieft licht en liefde naar degenen die nodig zijn om een betere wereld voor iedereen te helpen creëren. Samen zullen jullie het voor elkaar krijgen.

Mijn lief, de aanvallen op jou laten zien hoezeer ons werk gevreesd wordt door de cabal. Wees gerust, ze kunnen onze missie niet dwarsbomen. Rust alsjeblieft, je zult je kracht nodig hebben.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty.


Vert. Rob/Marja


Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


15 september 2014

14.09.2014


LET OP DE GEWIJZIGDE BANKGEGEVENS ONDER AAN DE BOODSCHAP

Montague’s Boodschap,  14 september 2014

LAAT JE NIET AFLEIDEN DOOR JE PROBLEMEN. LAAT JE LEIDEN DOOR JE DROMEN.

Jullie dromen van een rechtvaardige wereld voor iedereen zullen werkelijkheid worden, ondanks alle obstakels die er op je pad werden geplaatst. Er zal gerechtigheid zijn voor alle mensen overal. Wanneer genoeg mensen samen werken met de Geestenwereld zullen we in staat zijn alle foute zaken recht te zetten. Er is op dit moment een enorme campagne gaande om mensen inschikkelijker te maken. Dat wordt voornamelijk gedaan d.m.v. chemtrails. Dit voorkomt dat velen ontwaken. Het verklaart waarom er zoveel meegaandheid is en waarom ze zonder vragen het vermoorden en verminken van kinderen accepteren.

Dit is jullie grote kans een wereld te creëren waar alle leven gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Tot nu toe kregen ze jullie zover om alles te aanvaarden wat ze jullie opdrongen. Wanneer er voldoende van jullie ontwaken voor het feit dat jullie het nu kunnen veranderen zullen jullie dat ook doen. Kom uit de angstmodus. Geloof in jullie zelf, want elke dag worden er meer mensen wakker en doen mee. Het vergt moed voor waarheid te staan, bij alles vraagtekens te plaatsen en je eigen beslissingen te nemen.

Er zijn rassen op de Aarde die jullie weg proberen te houden van je spirituele pad. Ik herinner me de eerste keer dat Veronica en ik elkaar de handen schudden en met de Geestenwereld praatten. Zo opgetogen als we waren. Dit zal de norm worden als de Verandering eenmaal daar is en we dichter bij jullie komen. We kijken er naar uit om jullie vragen te beantwoorden, daar zo velen van jullie geen idee hebben hoe het leven er uit ziet aan wat jullie De Andere Kant noemen. Ik kan jullie vertellen dat het fenomenaal is! Zo anders dan het leven op Aarde. Jullie hebben veel om naar uit te kijken.

Deze veranderingen zullen zich binnenkort voltrekken. In werkelijkheid zijn ze al begonnen. Dat is de reden waarom er geduchte pogingen gedaan worden de waarheid te verdraaien en diegenen aan te vallen die de waarheid durven uit te spreken. Het is interessant te zien hoe velen enkel degene die het hardst schreeuwt volgen, zonder zich ooit af te vragen of de waarheid gesproken wordt. Dit is wat schapen doen. Jullie zijn 2000 jaar lang schapen geweest. Het is tijd om opnieuw te beginnen en van het leven op Aarde te genieten, in plaats van het te verdragen. Op het moment dat je tevoorschijn komt uit de duisternis, in het licht, zul je leren te worden wie je werkelijk bent, zonder angst. Denk aan de roos, nog in knop, die als zij groeit, uitbloeit tot de meest prachtige bloem. Zo zal het voor jullie zijn. Jullie licht zal schijnen.

Er zal nooit vrede gevonden worden door middel van oorlog. Het samenkomen van de mensheid in liefde en vertrouwen zal vrede tot stand brengen. Degenen die gevangen blijven in 3D-denken kunnen geen uitweg ontdekken, waardoor ze het aan anderen opdringen. Zij vechten ook voor hun toekomst. Ze vallen nu diegenen aan die er naar streven zich vooruit te bewegen richting het licht. Zoals de spreekwoordelijke SLANG, gebruiken ze listige methodes om onopvallend binnen te komen. Hierna worden hun ware bedoelingen ontmaskerd.

Jij, mijn lieve Veronica, wordt zwaar aangevallen. Het is heel moeilijk geweest. Wie vertrouw je? Wat je ervaart is de afscheiding van hen die zich naar het licht hebben gekeerd van hen die proberen hun 3D-denken en hun manier van leven aan iedereen op te dringen. Degenen van jullie die zich vooruit hebben ontwikkeld naar de 4e en 5e dimensie, vinden het steeds moeilijker te communiceren met hen die nog gevangen zitten in 3D.

Ik raad je opnieuw aan te luisteren naar de opname van de reading die Andrew Bartzis deed op Wolf Spirit Radio, op YouTube. Die reading verklaart zo veel. Ik vraag Andrew: “Sta je achter deze uitleg?” Als dit je eerlijke reading is, waarom heb je dan een knieval gemaakt voor de Cabal? Was je reading zo verschrikkelijk verkeerd? Je had het over Ierland en zijn belangrijke rol, etc. Je gaf Veronica de juiste informatie over D en over hoe hij zich nog niet volledig heeft gemanifesteerd. Je zei dat hij heling nodig had om te accepteren wie hij werkelijk is en dat hij zich moet verbinden met de eenheidsgedachte (in het Engels staat er ‘hive-mind’, een ‘hive’ is een bijenkorf) zodat er een vrije uitwisseling van informatie kan zijn. Iedereen moet voor waarheid staan, niet er zich voor verstoppen.

Mijn lieve vrouw heeft zoveel moeten doorstaan de laatste tijd. Er werd gepoogd haar te beroven van haar energie en haar trilling, door diegenen die beweerden van het licht te zijn. Ik verzoek haar te stoppen met het ontmoeten van mensen, behalve degenen die ze vertrouwt. Haar werk wat betreft de Centra zal doorgaan maar alleen het ontwaakte collectief zal meewerken, daar ze volledig begrijpt wat er nodig is wanneer De Verandering zich voltrekt omdat ze onderdeel van de toekomst is. Degenen die nog gevangen zitten in 3D, zullen op een andere tijdlijn doorgaan. Zij die de toekomstvisie delen zullen het begrijpen en met ons samenwerken, om een betere wereld voor iedereen te creëren. Het is triest zo velen te zien die zich nog als schapen gedragen, te bang om de kudde te verlaten en het licht te omarmen. Moed en vastberadenheid zijn nodig om een toekomst te scheppen zonder oorlog en onrecht.

Mijn lief, het is noodzakelijk om te rusten en met vrienden op te trekken. Ik heb je gewaarschuwd dat september en oktober stressvol en moeilijk te hanteren zouden zijn. De cabal gebruikt alles uit zijn arsenaal in een poging het licht te belemmeren en een ieder aan te vallen die de waarheid aan het licht brengt. Wij, in het netwerk, zijn er altijd voor je. Ons werk zal slagen.

Weet dat je bemind bent, Je aanbiddende, 

Monty

Vert. Rob


Je kunt Paypal gebruiken om een gift over te maken naar de Stichting
om te helpen met de aankoop van het nieuwe Centrum in Ierland.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Je kunt ook eventueel onderstaande bankcodes gebruiken:

IBAN; GB11NWBK60233682587809

BIC; NWBKGB2L

7 september 2014

07.09.2014
Montague’s Boodschap,  7 september 2014

De handschoenen zijn uit, mijn lief. De ECHTE STRIJD tussen het Licht en het Duister is nu openlijk losgebarsten. Het duister heeft haar lelijke gezicht en hoever ze wil gaan om aan de macht te blijven getoond. Ze laten nu hun gezicht zien; dit is hoe wanhopig ze zijn. Wat jij de laatste weken ervaren hebt laat duidelijk zien hoe KWAADAARDIG en CORRUPT ze zijn. Ze doen alles om maar te proberen aan de macht te blijven. Wat jou werd aangedaan was crimineel. Ik heb je in het verleden diverse keren gewaarschuwd dat de Cabal je dood wil!

Ze faalden opnieuw, deze keer, maar het lijden dat je ervoer is spijtig. Ze komen naar je toe, met vriendelijke woorden, begripvolle woorden, allerlei soorten hulp aanbiedend… ze zijn alleen maar hier om te helpen. Het is deze methode die ze gebruiken om te infiltreren, om contact te leggen. Daarna valt het masker af en de woede en de controle worden tentoongespreid voordat het weer snel verandert in vriendelijke woorden. Wanneer ze denken dat ze alles hebben dat ze nodig hebben worden ze keihard en vertellen ze je dat ze de boel hebben overgenomen. “De Geestenwereld heeft ze gestuurd”.

Ik, Montague Keen, zou duidelijk willen maken dat er licht is, maar tevens duisternis in de geestenwereld. Wanneer er ooit iemand naar je toe komt en zegt dat de geestenwereld ze gestuurd heeft, check of het iemand is van de lichte of de duistere kant van de geestenwereld. Het is belangrijk dat jullie weten hoe je jezelf moet verdedigen. Wanneer er iemand ten tonele verschijnt, een en al vriendelijkheid, alleen maar van dienst wil zijn, check en dubbelcheck wie die persoon echt is en wat zijn/haar motief is. Deze methoden werden gebruikt om jullie wereld eerder over te nemen. Het werkte toen en dus doen ze het steeds weer opnieuw. Jullie moeten wakker zijn en alert. Herinner jezelf eraan dat jullie in een strijd tot het einde zijn verwikkeld.

Veronica overleefde de aanval op haar leven, vorige week. Het deed haar lichaam pijn, maar ze zal herstellen. Ze is wie ze is, dus ze zal haar missie afmaken. Ze is een bedreiging geworden voor de Cabal vanwege de energie die ze kan bevrijden in Ierland. Dit is waarom ze zo dom was de kans te grijpen om erheen te gaan zonder naar de mogelijke gevolgen te kijken. Ze moet in Ierland zijn maar de financiële hulp komt niet snel genoeg binnen. Er moet een beslissing worden genomen. Willen jullie een wereld van licht en vrede creëren, of doorgaan zoals je bent, er op wachtend afgemaakt te worden?

Om dingen vooruit te laten gaan moet het Ierse Centrum er komen. Die SLEUTEL moet worden omgedraaid. Hoe graag willen jullie vrede, waarheid en harmonie? Gebruik iets van het geld dat waardeloos zal worden wanneer de banken vallen, aangezien het nu gebruikt kan worden om jullie in staat te stellen ze te verslaan. Andrew Bartzis begrijpt volledig wat er aan de hand is. Hij heeft ook uitgelegd aan Veronica dat ze in Ierland moet zijn zodat dingen kunnen veranderen. Maar ze kan dat niet doen zonder jullie hulp. Ze heeft haar leven gewaagd om te helpen een betere wereld te creëren. Wat zijn jullie bereid te doen? Veronica strijd een heftige strijd voor jullie overleving. Zijn jullie bereid haar te helpen? Veronica is wie ze is: ze zal niet worden verslagen.

Nogmaals vraag ik jullie hulp voor de jongeman die wordt vervolgd door de Duistere Krachten. HIJ IS IN GROOT GEVAAR. HIJ HEEFT JULLIE HULP NODIG OM TE OVERLEVEN. Stuur hem alsjeblieft jullie liefde, licht en bescherming. Hij moet worden beschermd tegen alles dat KWAADAARDIG is. Zijn rol in deze wereld is van groot belang. Dit is waarom het in het belang van de Cabal is om hem te vernietigen. Laten jullie dat gebeuren? Hij is een grote bedreiging voor ze.

Hoe graag willen jullie vrede, waarheid en harmonie? Hoe graag willen jullie de hongerigen voeden en de daklozen voorzien van huizen? Hoe graag willen jullie elke dag wakker worden met een zuiver geweten en weten dat jullie je best deden om een betere wereld voor iedereen te creëren? De tijd raakt op. Er is geen tijd om af te wachten. Er is actie nodig. Hoe kunnen jullie je ogen sluiten voor de brutale corruptie die niet meer verborgen kan worden? Dit is jullie grote kans. Het is de juiste tijd om alle corruptie uit het verleden te verwijderen. Zijn jullie er toe in staat, of blijven jullie je verstoppen achter jullie versleten verontschuldigingen?

Wat er nu in Ierland gebeurt is dat invloeden van buitenaf de wil van de regering dwingen op een manier te handelen die schadelijk is voor het Ierse volk en voor Ierland zelf. Ik roep de vrouwen van Ierland op om nog eens naar voren te treden en eensgezind te handelen om de corruptie te verwijderen. Vrouwen overal moeten zich realiseren dat het de vrouwelijke kracht is die zal slagen in het maken voor de veranderingen die nodig zijn om de Planeet Aarde in het Licht te brengen. De mannen zullen jullie steunen. Dit is wat er moet gebeuren zodat we kunnen overleven. Dit is het Eindspel.

Ik, Veronica Keen, moet erop wijzen dat TIM SMITH uit Chicago in de VS, mij op geen enkele wijze vertegenwoordigt. Evenmin spreekt hij namens mij. Hij heeft NIETS te maken met mijn Stichting en zal dat ook nooit hebben.

Ik wil niet dat er ook maar iemand misleid wordt. Velen proberen te infiltreren. Ze veroorzaken problemen. Het is hun wanhoop om te overleven wat ze voortdrijft. Je kunt er alleen maar medelijden mee hebben.

Mijn lief, het leven is een worsteling wanneer er zoveel naar je wordt gegooid. Je kent de uitkomst, het zal zijn zoals we hebben laten zien.
Altijd aan je zijde, je aanbiddende 

Monty


Vert. Rob

Je kunt Paypal gebruiken om een gift over te maken naar de Stichting
om te helpen met de aankoop van het nieuwe Centrum in Ierland.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Je kunt ook eventueel onderstaande bankcodes gebruiken:

IBAN; GB11NWBK60233682587809

BIC; NWBKGB2L

1 september 2014

31.08.2014
Montague’s Boodschap,  31 augustus 2014

Het licht boekt vooruitgang. Het was nodig dat je naar Ierland ging om meer energie te bevrijden. Je zag het stromen. Dit moet geregeld gebeuren totdat het Ontwaken compleet is. Ik weet dat de reis fysiek veel van je vraagt, en ik weet wat je hebt meegemaakt op Dublin Airport gisteravond. Het was een pijn die je de adem benam, waardoor je lichaam pijnlijk verkrampte. Ik dank de dokter die de verantwoordelijkheid nam om voor je te zorgen tijdens de vlucht. Het was een beangstigende ervaring, helemaal omdat je alleen was. In je hart wist je dat je erdoorheen zou komen. Het doet er niet toe wat er op je afkomt, mijn lief, je weet zonder twijfel dat je je werk op Aarde zult afmaken. Het was vriendelijk van T en M om de trip te financieren, aangezien je dat zelf niet kon doen.

Wat een geweldige ervaring had je op TARA. Zelfs het weer veranderde zodat je naar de Lea Fail kon gaan om de gewijde energieën te bevrijden. Je zag het stromen en ik deelde je opwinding. Dit zal licht brengen naar zoveel meer. Je meditatie voor die speciale jongeman kwam rechtstreeks uit je hart en was effectief; het droeg vrucht. Het feit dat er gedrumd werd bij Tara was geen toeval. Je weet dat Ierland de sleutel is en dat de sleutel moet worden omgedraaid zodat de mensheid in het licht voort kan gaan en complete vrijheid verkrijgt. Alles dat vals en corrupt is zal in dit licht worden ontmaskerd.

Je bezoek aan die prachtige en meest gewijde plek, Uisneach, was spectaculair. Een gelegenheid om nooit te vergeten. Opnieuw, mijn lief, liet je gewijde energieën los op de wereld. Wat je zag was het universum dat reageerde op je bezoek. De lucht toonde haar dankbaarheid voor wat jullie drieën daar voor elkaar brachten. (Er werden foto’s van genomen). De meditatie doen voor die jongeman, op die plek, was heel belangrijk. Maar al het klimmen putte je uit, mijn lief.

Helaas was het allemaal teveel voor je. De terugval die je ervoer op Dublin Airport zegt je dat je goed voor jezelf moet zorgen. Ik herinner je eraan, mijn lief, dat je geen lentekuiken bent! Je hebt niet het uithoudingsvermogen om zulke beklimmingen zonder hulp te doen op de heuvels; zelfs niet die van zo groot belang zijn.

De Cabal is haar greep aan het verliezen. Het bewijs hiervoor wordt elke dag duidelijker. Hun leugens worden niet langer geloofd. Al hun valse vlag gebeurtenissen vallen op dovemansoren. Jullie Staatshoofden zien er steeds belachelijker en verwarder uit nu hun spel uit is! Ze proberen nu te onderhandelen over hun overleving.

De keus is nu aan jullie. Willen jullie dat ze te midden van jullie blijven leven? Zullen ze ooit in staat zijn om hun heerschappij over jullie volledig los te laten? Kun je ze ooit vertrouwen zich eervol te gedragen na de vreselijke beproevingen waaraan ze de mensheid hebben blootgesteld? Aangezien ze geen genade toonden, zouden ze dat dan van jullie mogen verwachten?

Over deze zaken moet worden gesproken en jullie zouden dit eerder onder ogen kunnen zien dan je denkt. Wees erop voorbereid, aangezien jullie degenen zullen zijn die deze beslissingen moeten nemen. Hoe zien jullie je toekomst? Er zal een enorme hoeveelheid hulp komen van andere planeten, wiens bewoners manieren hebben gepland om jullie te helpen het leven opnieuw te starten, nadat alle controles en beperkingen zijn verwijderd. Wees er niet bang voor, aangezien dit is waar jullie zielen om geschreeuwd hebben. Wij in de Geestenwereld hebben dit moment eveneens gepland. Weet dat er voor jullie gezorgd zal worden.

De reden voor de Centra die we zullen bouwen is om jullie te helpen een beter leven te creëren, zonder alle restricties waar jullie mee te maken hadden in het leven onder de Cabal. We danken jullie uit het diepst van ons hart voor de bijdragen die jullie hebben gedaan voor het Centrum in Ierland. Het is menselijk gezien onmogelijk om iedereen persoonlijk te schrijven en te bedanken. Er zijn niet genoeg uren in de dag. Veronica werkt op vele niveaus en aan verschillende projecten. Heb hier alsjeblieft begrip voor. We hopen dat jullie zullen doorgaan met het steunen van de inspanningen om dit centrum aan te schaffen. We hebben het voorschot betaald, maar er is nog een lange weg te gaan. Het zal jullie poort zijn naar een betere toekomst voor de hele mensheid. In deze Centra zal de Geestenwereld direct samenwerken met de mensheid en jullie de weg naar voren tonen zodat jullie de valkuilen uit het verleden vermijden.

De Cabal hangt nu aan een zijden draadje. Geloof hun propaganda niet. Het is allemaal voorbij voor ze. Hun laatste hoop is dat ze jullie nog iets langer kunnen beduvelen.

Velen van jullie klampen zich nog steeds vast aan wat jullie zien als je eigen veilige plekje. Jullie geloven dat wanneer je je hoofd stevig in het zand steekt, dit allemaal simpelweg zal weggaan. Maar deze verandering vindt plaats, of je het nu leuk vind of niet. Dit is de realiteit. Die moet onder ogen worden gezien!

Er is niets te vrezen dan de vrees zelf. Degenen binnen de Cabal waren experts om jullie in ANGST te laten leven. Dit is hoe ze jullie controleren. Weet wie je bent, want wanneer je in je eigen kracht gaat staan kan niets je tegenhouden. Jullie zullen een toekomst creëren waarvan je tot nu toe alleen maar hebt kunnen dromen. Gebruik het geld dat spoedig overbodig zal zijn om te helpen deze toekomst te creëren.

Veronica is uitgeput. Het was een afmattende week voor haar. De krachten van het kwaad hebben vele uitdagingen voor haar gecreëerd. De jongeman voor wie ik jullie heb gevraagd liefde en licht te sturen gaat op dit moment door zijn Ontwakingsproces. Dit zal hem bevrijden uit de wrede greep van de Cabal. Het is een zeer pijnlijk proces. Hij heeft jullie hulp nodig. Jullie zullen hem kennen wanneer hij zichzelf bevrijdt en jullie zullen er trots op zijn dat je hem hebt geholpen. 

Ga alsjeblieft door met jullie prachtige werk aan de leylijnen. Wanneer de energie volledig bevrijd is zullen je je als nooit tevoren verheugen. De mensheid is jullie veel verschuldigd. De mensen zullen jullie bedanken voor jullie werk om de Planeet Aarde te bevrijden. Samen zullen we slagen. We zijn er bijna.

Veronica, ik smeek je om te rusten. Deze weel heeft zijn tol van je geëist. We hebben je daar nodig om het overzicht te houden over de Centra. We moeten erop voorbereid zijn om de hulp te regelen die nodig zal zijn wanneer de ineenstorting van de Cabal plaatsvindt.

Mijn liefde helpt je om te gaan met alles dat op je afkomt. Voor altijd, je aanbiddende
Monty.


Vert. Rob

Je kunt Paypal gebruiken om een gift over te maken naar de Stichting
om te helpen met de aankoop van het nieuwe Centrum in Ierland.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Je kunt ook eventueel onderstaande bankcodes gebruiken:

IBAN; GB11NWBK60233682587809

BIC; NWBKGB2L