Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

26 augustus 2014

24.08.2014
Montague’s Boodschap,  24 augustus 2014

Jullie naderen het einde van de strijd voor licht en waarheid. Jullie zien nu het resultaat van jullie leylijnen werk. Alles dat verborgen was komt naar boven en wordt belicht en er is een groter begrip van wat er gedaan werd om jullie in slavernij te houden. Nu kun je zien wat je moet doen om terug te nemen wat van jou is.

Je was geschokt, mijn lief, toen je begreep uit de video van MICHAEL TSARION; THE ORDER OF THE BLACK SUN dat ALLEEN DIEGENEN DIE GEVACCINEERD ZIJN, LATER KANKER ONTWIKKELEN. Wat leer je daaruit?

Je vertrouwt erop dat je dokter je de zorg geeft die je geleerd hebt te verwachten. Dus vraag jezelf af; wie kun je werkelijk vertrouwen?

Je bent het aan jezelf verplicht om alles grondig te onderzoeken voordat je instemt met welke medicatie dan ook. Michael Tsarion schetst een heel duidelijk beeld van wat er gebeurt in jullie wereld. Denk na over wat hij heeft onthuld, want het zal je helpen het misplaatste geloof los te laten dat er voor jullie gezorgd wordt. Ieder van jullie moet beslissingen nemen die zullen bepalen hoe je je leven zult leven. Jullie leren nu dat alle mensen die je verondersteld werd te eerbiedigen en te vertrouwen slechts uit waren op één ding; de overname van jullie wereld en de verwijdering van tweederde van de mensheid. In het verleden geloofden jullie de propaganda over oorlogen en de absolute noodzaak om een willekeurig land binnen te vallen om het volk te beschermen. Als dat zo is, waarom doen ze dat dan niet in Palestina?

Waar je elke dag getuige van bent is een HOLOCAUST; de totale vernietiging van niet alleen het land, maar ook van het RAS dat bekend staat als de Palestijnen. Wie verdedigt deze arme hulpeloze mensen? Negeer je deze slachting? En zo ja, WAAROM?

Stel jezelf deze vragen, want ze zullen je helpen om helder te krijgen wat dit plan inhoudt.

Jullie wereld moet veranderen. Ieder van jullie moet die VERANDERING ZIJN. Het is in jullie handen. Wij in de Geest willen samenwerken met jullie om die verandering gestalte te doen krijgen. We hopen dat jullie zullen bijdragen aan de Centra die we hopen op te richten zodat jullie voorwaarts kunnen gaan in een nieuw tijdperk met alle kennis en hulp die je kunt gebruiken, om veilig te stellen dat jullie alle assistentie krijgen die je nodig hebt.

Je weet dat de banken spoedig zullen vallen. Geld zal iets worden uit het verleden. Je hebt nu de gelegenheid om het goed te benutten door je voor te bereiden op je toekomst. Dit is je tijd van voorbereiding. Als alles instort, wat zal geld dan nog voor nut voor je hebben? Het zal in onbruik raken. Maak er nu gebruik van door te plannen en je toekomst op Aarde voor te bereiden.

Er is geen magisch toverstokje. Jullie moeten je zelf voorbereiden. Help ons alsjeblieft om het gebouw in Ierland te kopen. Dan zullen andere Centra volgen. Maar Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten. Dus daar moet het beginnen.

Er is iemand op Aarde die jouw hulp nodig heeft. Hij wordt gehersenspoeld, vergiftigd, uit z’n slaap gehouden, enz, om zijn werk op Aarde te voorkomen. Hij is momenteel in de VS op bezoek. De Cabal probeert zijn veilige terugkeer te verhinderen. Hij heeft het nodig dat je hem energie stuurt,  via meditatie, gebed, licht of welke methode je ook maar verkiest, zodat hij bevrijd wordt en zijn missie kan voltooien. Het is in het belang van de mensheid dat je dit doet. Vraag niet naar zijn naam, want dat zou hem in gevaar brengen. Te zijner tijd zul je hem kennen. Nu heeft hij je hulp nodig.

Ga alsjeblieft door met jullie werk aan de leylijnen. Jullie kunnen nu zien dat jullie de planeet bevrijden van de boeien. Jullie hebben de macht in eigen handen genomen, je gerealiseerd hoe krachtig jullie zijn en wat jullie kunnen bereiken als je samenwerkt.

De Cabal valt snel door jullie werk aan de leylijnen. Had je dat verwacht toen je er aan begon? Hoe meer moeite je in dit werk steekt hoe sneller je alles dat duister en corrupt is zult verwijderen. Het ligt in jouw handen. Jullie zijn geen hulpeloze schapen meer die orders opvolgen van de corrupten. Jullie verlichten nu de wereld door het bevrijden van die prachtige energie die zo veel jaar verborgen werd gehouden voor jullie. Jullie werk is uitermate belangrijk. Neem deze jongeman alsjeblieft mee in jullie werk. Geloof in jezelf want jullie zijn aan het winnen.

Ik vraag dat de mensheid alle verschillen en moeilijkheden achter zich laat en gaat samenwerken om jullie toekomst vorm te geven. Verzamel je kennis en expertise want dit is het doel van de Centra. Alle informatie zal gedeeld worden. Dit zal de Transitie zoveel gemakkelijker maken. Experts zijn beschikbaar en bereid dit te doen.

Ik heb een boodschap voor allen die betrokken zijn bij de Moord Industrie, ofwel in uniform, ofwel in de productie van wapens of onderdelen daarvoor, ofwel in het propageren van oorlog in welke vorm dan ook. Ik vraag hen te mediteren over wat ze doen. Kunnen zij zichzelf eerlijk aankijken in de spiegel en zeggen: “Ik ben een eerbaar man. Ik ben niet betrokken bij de vernietiging van het menselijk ras.”

Je hoeft niet echt zelf de bommen te laten vallen om schuldig te zijn. De fabricage en de verkoop van een willekeurig onderdeel maakt je schuldig aan de slachting van je eigen soort. Zij die oorlog propageren hebben een hele duistere agenda. JIJ hoort niet in hun plannen, maar JIJ moet ze uitvoeren. Je bent niet één van hen. Je wordt gebruikt.

Vrede is waar je naar zou moeten streven. Niet oorlog. Oorlog maakt de Cabal slechts rijker en machtiger. Je eigen soort is wat je zou moeten beschermen en behouden.

Samen, mijn lief, zullen we een betere toekomst creëren voor de mensheid.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty.

Vert. Rob


Je kunt Paypal gebruiken om een gift over te maken naar de Stichting
om te helpen met de aankoop van het nieuwe Centrum in Ierland.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Je kunt ook eventueel onderstaande bankcodes gebruiken:

IBAN; GB11NWBK60233682587809

BIC; NWBKGB2L18 augustus 2014

17.08.2014
Montague’s Boodschap,  17 augustus 2014


Er woedt een oorlog op Aarde die niet gezien wordt door degenen die nog opgesloten zitten in 3D denken. Degenen onder jullie die ontwaakt en bewust zijn beleven hele moeilijke tijden. Kijk nog eens hoe Atlantis vernietigd werd: de frequentie van sleutelfiguren werd gestolen waardoor ze machteloos werden en zich schikten. Dit is precies wat er nu gebeurt op jullie wereld. Staan jullie toe dat de mensheid wordt weggevaagd? Want dat is werkelijk het plan waar de Cabal naartoe werkt.

Op dit moment houdt de Cabal iemand vast wiens werk op Aarde van groot belang is. Jullie hulp is nodig om deze persoon te bevrijden zodat zijn missie kan worden voltooid. Betrek hem alsjeblieft in je leylijnmeditaties. Betrek alle anderen wiens frequenties momenteel gestolen worden hier in. Jullie wordt alle informatie gegeven die nodig is om de overname van jullie planeet te voorkomen. Het is aan jullie allemaal om betrokken te worden bij de bescherming van de mensheid tegen de Cabal.

Jullie zijn met velen, zij met weinigen. Vergeet dat nooit. Bescherm de kwetsbaren onder jullie. Jullie hebben tegenstanders van puur kwaad die bereid zijn tot het uiterste te gaan om hun doel te bereiken. Laat je niet misleiden door uiterlijke verschijning. Ze mogen er uitzien als jullie, maar wees ervan verzekerd dat hun belangrijkste doel de vernietiging van het menselijk ras is. Ze zullen worden verslagen, maar hoe snel dit gebeurt hangt van jullie af.

Wordt wakker, neem de controle en open je ogen voor de waarheid. Die wordt iedere dag aan jullie onthuld. Jullie leylijnenwerk heeft zoveel bevrijd dat niet langer verborgen kan worden gehouden. Je ziet wat er gebeurt wanneer jullie bijeenkomen. Werk samen ten goede van de mensheid en de bescherming van jullie planeet.

Nogmaals vraag ik jullie iets van deze energie te gebruiken om zorg te dragen voor de bevrijding van deze jongeman.

Vele hindernissen worden opgeworpen in een poging de oprichting van onze Centra te voorkomen. We hopen tegen het einde van september er een te hebben in Ierland als het geld daarvoor binnenkomt. Help ons alsjeblieft jullie een nieuwe manier van leven te leren, zodat jullie er klaar voor zijn wanneer alles dat nu zijn plek heeft uit elkaar valt, aangezien dat in de nabije toekomst gaat gebeuren. Jullie moeten eerst voorbereid zijn om in overlevingsmodus te gaan. Begin daarna het leven op Aarde te herstructureren door nieuwe manieren om te leven te leren. Jullie moeten alles dat toxisch is uit je leven verwijderen. Tegen 2016 zal alles veranderd zijn. De ondergang van de Cabal zal resulteren in het verdwijnen van de “voedselketen” zoals jullie die kennen, want zij bezitten en controleren alles waar jullie nu afhankelijk van zijn. Wanneer ze de stop eruit trekken, waar blijven jullie dan wanneer je niet voorbereid bent? Gebruik deze tijd om te leren en te beslissen hoe je ermee om zult gaan.

Vele malen heb ik jullie verteld dat jullie de architecten van je toekomst zijn. Jullie moeten er voor zorgen dat het een toekomst is waar gezond voedsel beschikbaar is. Het is tijd om je voor te bereiden. Er moeten dus plannen worden gemaakt zodat alles zonder problemen verder gaat. De wetenschappers die plannen maakten voor de toekomst zullen met Veronica samenwerken in de Centra. Alle informatie zal gedeeld worden. Help alsjeblieft dit te laten gebeuren. Het komt ten goede van iedereen, niet voor een paar.

Velen van jullie zijn ontzet door de onthullingen met betrekking tot het rituele doden van kinderen dat op vele plaatsen in jullie wereld gebeurt. Deze rituelen worden uitgevoerd door degenen die jullie werd geleerd te respecteren. Jullie werden verblind ten aanzien van wie zij werkelijk zijn en voor de rollen die ze op Aarde spelen. Jullie waren geschokt te vernemen wat ze bereid waren jullie aan te doen om de mensheid van de Aarde te verwijderen. Jullie zijn slachtoffers van de grootste hoax die ooit op jullie planeet werd uitgevoerd. Nu de waarheid jullie werd gepresenteerd, zijn jullie bereid je ogen ervoor te openen, of blijven jullie je ogen ervoor sluiten? Jullie kunnen je er niet voor verstoppen. Feiten moeten onder ogen worden gezien. Het is tijd je voor te bereiden op alle eventualiteiten. De geestenwereld is er voor jullie, om jullie te helpen bij het creëren van een betere toekomst voor de gehele mensheid.

Te moeten aanvaarden dat alles wat jullie geleerd hebben onwaar is zal problemen creëren. Artsen die blindelings alle informatie die ze gegeven werd accepteerden als foutloos zullen geschokt en ontzet zijn wanneer ze erachter komen dat in plaats van patiënten te helpen, ze feitelijk hun aftakeling versnelden. De medische beroepsgroep is gebruikt als verzorgers van het eugenese programma. Dood door recepten, ontworpen door de Cabal. Onderzoek je gezondheidsproblemen en behandel jezelf als het mogelijk is, daar de natuur alle antwoorden heeft. Het is tijd om je terug te trekken van alles dat verkeerd en onwijs is. Jullie zijn het aan jezelf verplicht en aan allen die van jullie afhankelijk zijn om verantwoordelijk te worden voor je beslissingen. Laat het niet aan anderen over om te beslissen. De Nanny Staat zal spoorloos verdwijnen. Het was ontworpen om jullie in de val te lokken, en dat deed het ook, heel succesvol.

Kijk nu naar jullie toekomst; de toekomst die jullie samen zullen creëren. Velen verlaten jullie planeet. Ze hebben geaccepteerd dat hun dagen van controle snel tot een einde komen en ze kunnen de mensheid niet onder ogen komen vanwege de verschrikkelijke misdaden die ze tegen jullie gepleegd hebben. Sommigen zullen het driest volhouden in een poging zich vast te klampen aan wat ze hebben. Beslissingen moeten kalm worden genomen m.b.t. hoe om te gaan met zulke figuren. Hun misdaden tegen de mensheid zijn voor velen van jullie moeilijk te bevatten. Er werd lange tijd tegen de gehate mensheid geïntrigeerd maar jullie waren er blind voor gemaakt. Nu moeten jullie de controle nemen en verantwoordelijk zijn voor jullie planeet en al het leven erop.

Wij in de geestenwereld zullen elke stap van de weg bij jullie zijn. Onze werelden zullen samenkomen wanneer alle hindernissen verwijderd zijn. Samen zullen we een wereld creëren zonder grenzen en zonder conflict van enige aard, met de vrijheid om te onderzoeken en te leren over je medemens. Het universum zal zich voor je openstellen en het leven zal opnieuw een vreugde zijn. De worsteling die jullie hebben doorstaan zal snel vergeten zijn.

Mijn lief, het is moeilijk om te gaan met de problemen waar je mee kampt. Maar ze zullen niet voortduren. Je zult ze overwinnen.

Mijn,liefde is voor altijd van jou. Je aanbiddende

Monty.

Vert. Rob

Je kunt Paypal gebruiken om een gift over te maken naar de Stichting
om te helpen met de aankoop van het nieuwe Centrum in Ierland.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Je kunt ook eventueel onderstaande bankcodes gebruiken:

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NBKG2L11 augustus 2014

10.08.2014
Montague’s Boodschap,  10 augustus 2014


Er wordt zo veel georkestreerd om jullie eronder te krijgen en om ons werk te voorkomen. Het wordt ze niet toegestaan te slagen. In hun wanhoop om een manier te vinden om WO 3 te beginnen slaan ze om zich heen naar iedereen waarvan ze denken dat ze hen in de weg staan. Alles wat ze nu kunnen doen is tijd winnen, aangezien hun uiteindelijke ondergang in steen is gebeiteld: ze kunnen en zullen niet overleven.

Het zal tijd en geduld kosten om alles wat zij (de Cabal) opgezet hebben, om de mensheid te onderdrukken en onder controle te houden, te verwijderen. Ze kunnen niet geloven dat hun zorgvuldig uitgedachte plannen (de plannen waaraan ze jaren hebben besteed om ze uit te voeren) geen succes zullen hebben. Terwijl het Grote Ontwaken voortschrijdt zal iedere dag dat jullie de nieuwe energie absorberen jullie ruggesteunen terwijl jullie voortgaan op het moeilijke pad naar volledig bewustzijn en verlichting. De Cabal heeft vele plannen achter de hand om te proberen jullie ontwaken te vertragen. Trap er niet in. Die ‘ebola’ dreiging is zo’n afleiding. Ze willen alleen maar ANGST en PANIEK veroorzaken. Domme mensen trappen er elke keer weer in en veroorzaken paniek. Dat is juist waarvoor het is bedoeld. Hun controlegereedschappen – jullie TV;s en kranten – zullen jullie gedachten vullen met angst voor ebola, sommigen ervan overtuigen dat ze het ook hebben, hoewel er geen uitbraak is. Dit is totale MINDCONTROL IN ACTIE. Hoewel het in het verleden altijd werkte zijn jullie nu toch wel voldoende ontwaakt om er doorheen te zien en er niet opnieuw in te trappen?

Open je ogen voor je eigen kracht en beschouw jezelf als machtige Lichtwezens die ontwaken uit een diepe sluimering. Herken je kracht om nee te zeggen. We zijn de 99%, die niet willen dat het zo doorgaat. We zullen jullie onrechtvaardige oorlogen niet steunen!

Iedereen heeft een goddelijk recht om in vrede te leven. Wanneer iemand wordt aangevallen heeft dat effect op jullie allemaal, aangezien jullie de mensheid zijn. Het zijn degenen die van Mars werden verbannen die afgedaald zijn naar de Aarde. Ze daalden neer in het Oosten en namen de controle over de mensheid. Daarna hielden ze vol dat het leven in het Oosten begon, hoewel in feite de teloorgang van de mensheid met hen begon in het Oosten. Ze namen de controle over jullie planeet door educatie, bankieren, religie etc. Kijk naar het Westen voor de WAARHEID en je zult het vinden. Alles wat jullie werd geleerd was totaal verkeerd. Dit werd gedaan om jullie onder controle te houden. Alles zal duidelijk worden wanneer jullie ware geschiedenis wordt onthuld en begrepen. Dat, mijn vrienden, zal jullie ware ontwaken zijn.

Ik heb er al vele malen op gewezen dat degenen die er kunnen uitzien als jullie niet noodzakelijk zijn net als jullie. Degenen die zijn afgedaald en de controle namen zijn op geen enkele manier als jullie, alleen in uiterlijke verschijningsvorm. Hun agenda is om jullie weg te vagen en alleen maar genoeg van jullie overhouden om als slaven voor hen te dienen. Tot nu toe slaagden ze. Kijk om je heen: het bewijs staart je in het gezicht, maar tot nu toe waren jullie er blind voor.

Het was nooit de bedoeling dat hun soort op Aarde zou zijn. Ze horen hier niet. Open jullie ogen: ze vergiftigen de lucht die jullie inademen, jullie gewassen, jullie water en nog steeds doen jullie niets. Ze verwijderen degenen die “aan de macht” zijn en die luid roepen en vragen wat er aan de hand is. Het Vaticaan gebruikte ANGST om de massa’s eronder te houden en onder controle, alleen gehoorzaam aan hen. DIT IS MINDCONTROL OP ZIJN ERGST.

Nogmaals zeg ik je dat jullie werk aan de leylijnen en machtsplekken het verlangde resultaat oplevert. Ga er alsjeblieft mee door. Mag ik jullie eveneens vragen je liefde en licht te sturen naar iemand die wordt vastgehouden door de Cabal in een poging te voorkomen dat hij zijn missie uitvoert. Mindcontrol, slaaponthouding, chemicaliën in het voedsel: het wordt allemaal gebruikt op een onschuldig lichtwezen wiens enige doel in het leven is om de mensheid in staat te stellen in vrede en harmonie te leven. Samen kunnen we zorgen voor zijn vrijlating en verder gaan met ons werk op Aarde. Samen kunnen we bergen verzetten. Samen zullen we alles dat SLECHT en CORRUPT is verwijderen van het aangezicht van de Aarde. Dan zal de mensheid in vrede leven en zal het Nieuwe Tijdperk beginnen.

Ja, ik weet dat het zwaar werk is nu, en er wordt veel van jullie gevraagd. Het loon van jullie worsteling zal voor altijd voortleven in de geschiedenis en de gedachten van de Mensheid. Jullie, mijn vrienden, zijn de  mensen die gekozen zijn om dit werk uit te voeren. Dit is waarom jullie in deze tijd bij elkaar zijn gekomen op Aarde. Jullie zullen de weg wijzen. 2014 zal het jaar zijn dat zal worden herinnerd als het jaar waarin het Licht de strijd won en het Duister werd verslagen en verwijderd van het aangezicht der Aarde.

Velen van hen zullen er voor kiezen de Aarde te verlaten. Velen zullen worden gedeactiveerd zodat ze nooit meer in staat zullen zijn d.m.v. dood en vernietiging enige andere planeet in jullie zonnestelsel kwaad te doen. Nooit mogen ze nog in staat worden gesteld welke soort dan ook te infecteren met hun slechte manier van leven. De waarheid moet onder ogen worden gezien, mijn vrienden, en lessen moeten worden geleerd. Nooit meer zullen jullie toestaan dat jullie planeet wordt overgenomen.

Veronica heeft computerproblemen. Sommige van haar e-mails kunnen niet worden verzonden. Ze moet contact opnemen met MAT W, aangezien zijn werk van belang is. Ook  met F S S, die onlangs Ierland bezocht. Willen deze mensen alsjeblieft contact opnemen.

Beide zijden van het leven wensen degenen die doneerden voor de aankoop van het Centrum in Ierland bedanken. Ga alsjeblieft door met helpen, indien mogelijk. De Centra rond de wereld zullen worden gesticht door de mensen, voor de mensen. Dit zijn de stappen die gezet moeten worden om jullie zelf vrij te maken. Ze zullen een platform verschaffen voor informatie om te delen en voor de begeleiding en hulp die nodig zal zijn wanneer jullie het Nieuwe Tijdperk van Verlichting binnengaan. Jullie moeten alles ONTLEREN wat de Cabal jullie liet leren, en uit het 3D denken en leven stappen. Ga gezamenlijk voorwaarts in waarheid en licht, in een wereld waarover niet alleen wordt gesproken over vrede en liefde, maar waar HET GELEEFD WORDT. Dit is ons doel. Doen jullie met ons mee?

Mijn lief, al deze problemen worden gezonden om je te beproeven. Dat doen ze, maar je kunt en zult er boven uitstijgen. Je vrienden zijn er voor jou. Ze werden gekozen. Ga verder in de zekere wetenschap dat je jouw pad zult bewandelen met waardigheid in licht en liefde.

Altijd aan jouw zijde. Je aanbiddende

Monty

Vert. Rob

3 augustus 2014

03.08.2014
Montague’s Boodschap,  3 augustus 2014


Veronica, mijn lief, je werk met Andrew (Bartzis) blijkt heel succesvol te zijn. Het brengt waarheid naar buiten dat alles verklaart hetgeen mensen jarenlang heeft verward en beziggehouden. Ik zei je dat Augustus de maand voor onthullingen zou zijn. Spoedig zul je het hele plaatje zien. Je zult weten welke stappen gezet moeten worden om alles dat duister en corrupt is te verwijderen. De plannen van de cabal hadden geen succes. Het werd ze niet toegestaan WO.3 te beginnen. Ja lieverd, het is waar dat SLAGSCHEPEN van DE AARDE WERDEN WEGGEHAALD en geplaatst werden waar ze geen kwaad kunnen doen. Schepen van de VS, de UK, Duitsland en natuurlijk Israel. Ze hebben geen idee waar hun schepen heen zijn gegaan. Het wordt ze niet langer toegestaan om oorlog te voeren in hun pogingen om werelddominantie te krijgen.

Ik zeg je nu dat GEEN ENKEL RAS JULLIE PLANEET ZAL DOMINEREN. Dat wordt niet toegestaan. Alle mensen op Aarde moeten in vrede leven. Dat kan niet worden veranderd. Dat is HET PLAN.

Er zijn een paar ET’s die regeringen met duistere intentie steunen, maar ze zullen niet slagen. Het Goddelijke Plan staat: niets kan dat veranderen en ons werk aan beide zijden van het leven zal daar voor zorgen.

Onze hartelijke dank gaat uit naar al die geweldige mensen die geworden zijn wat wij zien als een Leger van het Licht, dat werkt aan de leylijnen om er voor te zorgen dat de energie wordt bevrijd. Ze zullen hun plaats hebben in de geschiedenis en dat verdienen. Ze doen uitmuntend werk. Op een dag zullen ze zelf het belang van hun werk zien. Het activeren van de leylijnen is het belangrijkste werk dat je nu kunt doen. Jullie redden je planeet. Wat voor belangrijker werk zou je kunnen doen?

Ik ben me ervan bewust hoe bedroefd je bent, mijn lief, als je de afslachting ziet van een nobel en vreedzaam volk (in Palestina). Wat zegt dit je over de mensen waarin je werd gevraagd je vertrouwen te stellen? Dit is hun plan om jullie wereld over te nemen. Iedereen die stil blijft en zijn ogen sluit voor deze slachting is net zo schuldig als degenen die de bommen werpen. Wat er op deze arme hulpeloze mensen neerregent is PUUR KWAAD. Wie zal jullie steunen wanneer ze voor jullie komen? Dit is een overname: ze willen alles, en jou eveneens!

Weiger er deel van te zijn en maak je gevoelens duidelijk. Weiger te assisteren in de overname van de mensheid.  Weiger een MENSELIJK OFFER te zijn. Trap niet in welk ANGST pakketje dan ook waar ze straks weer mee komen.

De ebola uitbraak werd zorgvuldig gepland. Het is bedoeld om ANGST te zaaien, om ze in staat te stellen meer van jullie te verwijderen. Zulke ‘uitbraken’ worden van te voren goed gepland en getimed zodat jullie je ogen afnemen van wat je aan het doen bent. De niet-verlichten trappen er elke keer weer in. Stop ermee SCHAPEN te zijn. Doe onderzoek en neem je verantwoordelijkheid. Zulke tactieken werkten in het verleden maar nu zijn jullie je bewust van hun spelletjes.

Velen van jullie hebben gedoneerd aan het fonds dat ons zal helpen de Centra in jullie wereld op te zetten. Deze zullen jullie door de moeilijke tijden heen helpen wanneer alles dat jullie vandaag voor gewoon aannamen niet langer beschikbaar zal zijn. Jullie moeten leren een poosje zelfvoorzienend te zijn, totdat jullie bijeenkomen, VRIJE ENERGIE creëren en zelf je voedsel verbouwen etc. Jullie moeten leren zonder de dingen te leven die jullie vandaag de dag voor gewoon houden. Deze verandering komt en je kunt je er niet voor verbergen, want het is al begonnen. Veronica vindt de juiste mensen, die de nodige kennis hebben om jullie te adviseren omtrent alle aspecten van het leven in het licht. Help alsjeblieft wanneer het mogelijk is.

Word wakker voor het feit dat alles wat je op TV en in de kranten wordt verteld ontworpen is om je in slaap en in angst te houden. Jullie zijn in een WIJ en ZIJ situatie. 99% wordt bij de neus naar hun vernietiging gesleept door de 1%. Hoe kan dit?

TV is hun controlemethode. Het zuigt je naar binnen en infecteert je geest. Het controleert elke gedachte en handeling van je. Het laat je zien wat je ‘nodig’ hebt in je leven en waar je niet zonder kunt. Het verblindt je t.a.v. wie je bent en waar je toe in staat bent. Je wordt er een van de KUDDE: allemaal zingend van het zelfde psalmblad. Net als een muis in een rad, je rent voortdurend maar je komt nergens.

Wanneer je ontwaakt t.a.v. wie je bent en waar je toe in staat bent zul je je afvragen hoe zo weinigen zo veel op Aarde hebben kunnen vernietigen. Sommigen van jullie trappen nog steeds in de leugens, en staan hen zodoende toe om te dicteren hoe jullie wereld geregeerd zou moeten worden, in de misvatting dat hun poppetjes jullie bestwil ter harte nemen. Maar dat is niet zo. Het is tijd om te stoppen schapen te zijn.

Jullie waren deze week verrast te ontdekken dat de Rooms Katholieke Kerk JOODS is. De Jezuïeten zijn eveneens Joods. Joden hebben zich dus 2000 jaar verstopt achter verschillende labels. Vraag jezelf waar al die oorlogen om gingen? Het simpele antwoord: het is het bloedvergieten dat vereist is. De energie van ANGST in oorlogssituaties is de levenszuurstof voor degenen die jullie wereld controleren.

Het belangrijkste dat jullie tot je moeten begrijpen is dat ZE HET NIET KUNNEN DOEN ZONDER JULLIE!

Neem je macht terug. Dit is jullie planeet.

Jullie zijn op de weg naar vrijheid en licht. Bereid je er op voor. Denk erover hoe je zult overleven wanneer alle structuren die je momenteel als deel van je leven accepteert verdwijnen. Jullie zullen nieuwe structuren creëren, maar dat zal tijd kosten en geduld. Deze begeleiding hopen we te kunnen geven via onze Centra. Beide zijden van het leven werken samen om een betere wereld voor iedereen te creëren. We zullen jullie niet in de steek laten.

Mijn lief, probeer tijd te nemen om te rusten. Ik vraag jullie allemaal om je liefde en bescherming te sturen aan iemand die vastgehouden wordt door het duister.

Mijn  liefde is altijd bij je. Je aanbiddende

Monty.

Vert. Rob