Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

28 juli 2014

27.07.2014
Montague’s Boodschap, 27 juli 2014Vrienden, elke dag ontwaken jullie meer en worden jullie je bewuster van je eigen kracht. Jullie zien nu zelf hoe de dingen veranderden toen jullie aan de leylijnen begonnen te werken. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is deze ENERGIE te bevrijden. Ga er alsjeblieft mee door en intensiveer dit werk, daar dit jullie REDDING is. Het bewijs hiervoor is overal. Weet dat de onmacht van de Cabal om WO 3 te starten veroorzaakt wordt door jullie werk aan de leylijnen, de obelisken en al dat soort controlestructuren. Jullie worden opnieuw machtige lichtwezens. Het Duister doofde jullie licht, maar door jullie energiewerk verwijderen jullie de duistere controles die jullie aan hen bond. Nu kappen jullie iedere dag meer ketenen en verwijderen jullie meer blokkades. Door dit werk zullen jullie een wereld van liefde en vrede voor iedereen herinstalleren. Elk land zal onderdeel zijn van dit grote ontwaken en het samenkomen van de mensheid. 1 Augustus is LUGHNASAD. Ik vraag jullie om een speciale inspanning te doen voor het leylijnenwerk op die dag. JULLIE ZIJN DE OORLOG VAN HET LICHT OVER HET DUISTER AAN HET WINNEN. Houdt het momentum gaande en alle oorlogen zullen stoppen en het recht zal hersteld worden.

Er zijn er onder jullie die zo in een 3D mentaliteit zitten opgesloten dat ANGST ze er in gevangen houdt. Ze halen uit naar alles dat licht en liefde propageert. Ze proberen andere 3D mensen om zich heen te verzamelen. Ze vallen degenen die vooruitgang willen maken in het licht aan. Ze nemen een korreltje waarheid en tuigen het op met alle duisternis die ze in zich hebben en gebruiken het dan om het onvermijdelijke te vernietigen. Ze zouden moeten weten dat het licht niet kan en niet zal worden gedoofd. De grote verandering zal plaatsvinden ondanks deze verloren zielen.

Alles, en ik bedoel alles, zal veranderen. Niets in jullie leven zal hetzelfde zijn na de Transitie. Hierop moeten jullie je voorbereiden en jezelf uitrusten met zoveel informatie als mogelijk is, zodat je niet in duisternis zult spartelen wanneer het duister valt. Grotere geesten dan Veronica besloten dat Centra nodig zijn om hulp en begeleiding te geven aan de mensheid. Ikzelf en een paar van de grootste geesten die op Aarde hebben gelopen zijn bijeen gekomen om met haar te werken om de mensheid te assisteren. Veronica kent onze plannen. Ze stemde in om met ons samen te werken voordat ze terugkwam naar de Aarde. De Duistere Cabal doet alles binnen haar vermogen om te voorkomen dat dit gebeurt. Ze kunnen niet langer verbergen wat ze doen. Denk even aan waar ze tegenover staat. Ze werd vorige week weer aangevallen. We moeten haar bescherming voortdurend opvoeren. Ze heeft zichzelf gecommitteerd om de mensheid te helpen redden en dat is wat ze wil doen. Ze staat niet alleen. Er zijn velen in jullie wereld, hoewel jullie je nog niet bewust zijn van hen. Elk ervan werkt voor hetzelfde doel. Dus in plaats van kritiek te hebben, zou je in je eigen hart moeten kijken en vragen hoe je kunt helpen de mensheid en deze prachtige planeet te redden.

Iedere dag zijn jullie getuigen van het afslachten van onschuldigen, maar jullie doen niets om het te stoppen. Denk je niet dat ze ooit aan jouw deur zullen komen? Wie zal voor jou zijn zegje doen? Ieder van jullie is een PALESTIJN. Dat is maar een label. Het is de mensheid die wordt afgeslacht. Toch staan jullie er maar bij en sluiten jullie je ogen ervoor. Wanneer je clichés wilt van de Hemel, dan zijn jullie aan het verkeerde adres. Ons doel is een betere wereld te creëren voor iedereen.

Door middel van onze Centra kunnen we precies dat doen. Aan degenen die gedoneerd hebben geven we onze oprechte dank. Jullie zijn degenen die een betere wereld willen en bereid zijn de stappen te zetten die het laten gebeuren. Het is nodig om als één geheel samen te komen en de macht te worden. Jullie zijn de 99%. Jullie beslissen wat jullie willen en samen kunnen jullie dat creëren. Wanneer gedachte en emotie samenkomen kunnen jullie het laten gebeuren. Geloof in jezelf, niet in de poppen die doen alsof ze ‘aan de macht’ zijn. Ze antwoorden allemaal aan de ENE CONTROLERENDE MACHT.

HET IS TIJD DAT AL DIE SPELLETJES STOPPEN. De waarheid moet onthuld worden. Dan kan de mensheid in het licht bijeenkomen. Nadat jullie eenmaal de ANGST hebben overwonnen kunnen jullie in je eigen aangeboren macht stappen waar niets je kan stoppen. Wees dus dapper. Vergeet alles dat jullie verdeeld heeft dat gefabriceerd was om jullie macht te reduceren. De grootste ANGST van het Duister is dat de mensheid bijeenkomt en zich realiseert wie ze is: een echte macht om rekening mee te houden. Het Duister zal in een flits verdwijnen wanneer dit gebeurt, want ze is bang voor jullie. Samen hebben jullie niets van ze te vrezen, want zonder jullie steun zijn ze hulpeloos. Heb de moed van jullie overtuigingen en sta gezamenlijk pal.

Het leven is erg zwaar voor Veronica. Stuur alsjeblieft liefde en licht. We vragen een heleboel van haar en ze geeft zonder te vragen. Degenen die nu op Aarde zijn met missies om te vervullen gaan allemaal door moeilijke tijden. Er is een intensieve machtstrijd gaande: het Licht tegen het Duister. Het Duister zal vechten tot het bittere einde voor haar overleving. Het kan ze niet schelen wie of wat ze intussen vernietigen. DIT IS HET EINDSPEL.

Mijn lief, ze proberen verwarring te stichten rondom je. Trap er niet in. Wat bedoeld is om te gebeuren zal gebeuren, en in je ziel weet je dat.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende

Monty

Vert. Rob


21 juli 2014

20.07.2014
Montague’s Boodschap, 20 juli 2014


Het Ontwaken verhindert de Cabal nu succesvol te zijn met haar VALSE VLAG OPERATIES. De meerderheid van de bevolking ziet deze vooropgezette gebeurtenissen nu voor wat ze zijn. Ze zullen niet langer werken, hoe overtuigend ze ook lijken. Die formule kan nooit meer werken.

Al hun pogingen om een derde wereldoorlog te starten zijn ontmaskerd en zullen ontmaskerd blijven worden. De mensheid is het stadium van goedgelovigheid mbt wat er op tv en in de kranten wordt verteld voorbij. De zogenoemde experts verspillen hun tijd met de ontwaakten proberen te overtuigen hun leugens te geloven. Die dagen zijn voorbij.

Deze volgende paar weken zijn van groot belang. Er kan veel gebeuren. Open jullie hart en verwelkom het licht, aangezien het alles ten goede zal veranderen. Wanneer jullie eenmaal het verleden zien en de manier waarop jullie werden gecontroleerd, zullen jullie medelijdend kijken naar degenen die jullie controleerden en jullie zullen je afvragen hoe je hen ooit als superieur geaccepteerd hebben.

Alles in jullie leven zal veranderen, niets blijft hetzelfde. Degenen onder jullie die voorbereid zijn, zullen o.k. zijn. Maar degenen die niet voorbereid zijn, zullen ontredderd zijn. Dat zijn degenen die jullie hulp nodig zullen hebben.

Onze Centra zullen in die hulp voorzien. Ze zullen mensen hebben die iedereen zal helpen de transitie te maken. We hebben hulp gevraagd om het eerste Centrum op te zetten. Helaas hebben we het geldstelsel van de Cabal nodig om in de fondsen te voorzien, die nodig zijn om het Centrum aan te kopen. De mensen zal worden geleerd hoe te leven zonder het controlesysteem van de Cabal, waaraan jullie zo gewend zijn geraakt. Jullie moeten de verandering zo snel mogelijk laten plaatsvinden, zodat het moorden stopt. Het is allemaal in jullie handen. Wees dus bereid om voorwaarts te gaan, uit de 3D realiteit die elk aspect van jullie leven beheerst. Ieder wettig document vertelt jullie dat je niets bent: niemand. Je bezit je eigen huis niet, je bezit je eigen auto niet. Lees de documenten die je blindelings accepteert en tekent. Die zouden je moeten vertellen dat alles niet is zoals je geloofde en hoopte dat het was. Jullie zijn voor de gek gehouden, belogen en misleid. Jullie moeten hieromtrent wakker worden en de juiste stappen ondernemen om het te veranderen.

Via onze Centra zullen we jullie door de wirwar van misleiding leiden. Ik vraag jullie ze (de Centra) mogelijk te maken, aangezien ze iedereen die waarheid en licht zoekt ten goede zullen komen. Zoveel prachtige mensen hebben hun hulp aan de Centra aangeboden. Ze hebben de noodzakelijke disciplines bestudeerd die zullen voorzien in de informatie omtrent het verbouwen van voedsel en het voorzien in vrije energie; de mogelijkheid de rampen waarmee jullie te kampen hebben te overleven. Kom tezamen en ga voorwaarts, het tijdperk van Licht en Liefde binnen.

Het Vaticaan kijkt tegen het einde van haar heerschappij aan. Het kan niet worden toegestaan te overleven. Zeker zal iedereen nu toch wel de ogen voor de WAARHEID hebben geopend. Het Vaticaan is verantwoordelijk voor het in ANGST leven en sterven van zo velen. Het heeft zo veel levens vernietigd.

De oude religie van liefde, zoals in Ierland gepraktiseerd voor de Vaticaanse heerschappij, zal opnieuw bovenkomen en de mensheid zal het omarmen en in vrede leven.

Jullie, een ieder van jullie is nu verantwoordelijk voor het scheppen van de toekomst die je wenst te zien. Geen leugens meer: alles in de openbaarheid, volledig transparant, zoals het altijd had moeten zijn.

Neem de verantwoordelijkheid en zorg dat het gebeurt. Het is in jullie handen, aangezien jullie de architecten zijn van de toekomst die je wilt zien. Bereid je voor op de ondergang van het oude systeem van controle. Doe een plechtige belofte aan je kinderen en alle toekomstige generaties dat je alle noodzakelijke stappen zult zetten om de transitie te assisteren en dat je niet langer het corrupte controlesysteem dat jullie nu verstrikt houdt helpt of er lippendienst aan betaalt.

Ik beloof jullie, je toekomst overtreft je stoutste dromen! Het is er allemaal, er op wachtend dat jullie de noodzakelijke stappen zetten om het te laten gebeuren. Geloof dus in jezelf. Jullie kunnen er voor zorgen.

Jullie bevinden je op een kruising waar een beslissing moet worden genomen: blijf je in het 3D gecontroleerde denken, of stap je met vertrouwen in een mooiere toekomst, in de zekere wetenschap dat welke hulp je ook nodig hebt om voor iedereen een betere wereld te creëren, daar wacht op jou om de juiste volgende stappen te zetten.

Je kunt niet aan de zijlijn blijven staan, aangezien er een besluit moet worden genomen, en snel. De vooruitgang, het licht in, kan niet worden uitgesteld. Stap uit de ANGST en ga voorwaarts, of blijf angst hebben voor het leven zelf en ga door in een bestaan, mogelijk erger dan je tot nu toe hebt meegemaakt, aangezien het zonder licht zal zijn.

Denk zorgvuldig na over je opties voordat je een besluit neemt. Veronica en ik hebben ons ingespannen om jullie de keuzes te laten zien, maar de beslissing is aan jullie.

Ga alsjeblieft door met jullie werk aan de leylijnen. Ooit zullen jullie je het belang van dit werk realiseren, hetgeen vele deuren voor jullie zal openen.

Mijn lief, je werklast neemt elke dag toe. Je draagt een zware last. Je weet in je ziel dat je missie zal slagen, want het eindresultaat werd je getoond.

Mijn liefde omgeeft je voortdurend. Je bent nooit alleen.

Altijd, je aanbiddende

Monty

NB. Monty herinnerde me er net aan dat ik vergat toe te voegen dat hij had geschreven iedereen die gedoneerd heeft te bedanken.

Beide zijden van het leven wensen onze diepe dankbaarheid over te brengen aan al degenen die een donatie hebben gedaan tbv de aankoop van ons eerste Centrum. Alle namen zullen op de muur worden geschreven zodat ze nooit vergeten zullen worden. Zij lieten het gebeuren. Zij hebben de eerste stappen naar een betere toekomst gezet.

Dank jullie.

Vert. Rob

14 juli 2014

13.07.2014
Montague’s Boodschap, 13 juli 2014


Veronica, de respons die we kregen van de mensen op ons verzoek om hulp bij het creëren van ons eerste Centrum was geweldig. Het voorziet in een reden voor mensen om bijeen te komen als EEN, om de noodzakelijke start te maken om de wereld te creëren waarin ze zouden willen leven. Het is tijd om een bewuste beslissing te nemen om je terug te trekken van de corruptie en te weigeren er nog langer lippendienst aan te bewijzen. Gezamenlijk hebben jullie besloten dat jullie niet langer vergiftigd willen worden via het water dat je gedwongen wordt te drinken, het voedsel waaruit alle goeds is verwijderd en de lucht die je inademt, die vergiftigd is door chemicaliën waarvoor je betaalt via belastingen.

Onze droom is een Centrum te hebben in ieder land waar EXPERTS zullen komen en samenwerken, om informatie te delen en onderzoek en de mensheid te adviseren. We hebben het gebouw gevonden dat perfect is voor het eerste Centrum en met jullie genereuze hulp zullen we het zo spoedig mogelijk verwerven. (We hebben nu de helft van het bedrag voor de aanbetaling. DIT IS TERUGGEEFBAAR). Wanneer mensen bijeenkomen en hun intenties bepalen kan niets ze weerhouden.

Jullie hebben besloten NEE te zeggen tegen OORLOG, of tegen moorden op enigerlei wijze, zij het via medicatie of enige andere praktijk die gebruikt wordt om het leven op Aarde te beperken. De kwaliteit van leven op Aarde is op het laagste niveau. Degenen die jullie planeet controleren kunnen niet langer verbergen wat ze doen. Het is allemaal openbaar geworden. Help ze niet om deze praktijken voort te zetten. Jullie zullen bijeenkomen om te leren hoe op Aarde te leven zonder hinder door enige duistere kwade kracht. Jullie zijn wakker geworden mbt hun plannen en jullie willen daar geen deel aan hebben. Ontwaken is geen gemakkelijk proces, wees dus geduldig met degenen die het beangstigend vinden om wakker te worden voor het feit dat ze onbewust meewerken aan de vernietiging van de mensheid en planeet Aarde. Alle stappen die noodzakelijk zijn om vooruit te gaan zijn onderzocht en experts zijn klaar om hun expertise in zoveel disciplines te delen. Het komt allemaal tezamen zoals het zou moeten. Hoe eerder het Centrum in Ierland er is, hoe eerder andere Centra in andere landen zullen komen. Doneer alsjeblieft zodat we het proces van herstel kunnen beginnen.

Wanneer er voldoende licht is zullen onze twee werelden samenkomen om de allerlaatste bolwerken van corruptie te verwijderen. Veronica heeft degenen van ons binnen het netwerk ontmoet, waarvan ik er eentje ben. Er zijn 12 van ons, en we behoren tot de grootste denkers die de mensheid ooit gekend heeft. We zijn klaar en opgewonden om naast jullie te werken. Jullie zullen ons zien en met ons spreken in de bedoelde Centra. Onze plannen zijn groots en we zijn van plan te slagen. Alles wat er nu gebeurt is gedurende vele jaren gepland. Dit is waarom ik Veronica moest verlaten en naar de geestenwereld ging, zodat we gezamenlijk deze plannen tot uitvoering konden brengen. Dit is het jaar om een geweldige sprong voorwaarts te maken, dus wacht niet af. Maak het mogelijk. Planeet Aarde moet overleven. De mensheid moet gedijen en bloeien. Kijk naar de toekomst en weiger nog langer deelgenoot te zijn van de vernietiging van de mensheid.

Dit is een strijd tussen het Licht en het Duister. Je moet beslissen aan welke kant je staat. Rustig toekijken is niet mogelijk. Er is meer dan genoeg informatie beschikbaar om je in staat te stellen een besluit te nemen. Wil je achterblijven in een 3D wereld, worstelend om te overleven, of wil je vooruit te gaan naar een hogere dimensie, een wereld van vrede en harmonie met volledig bewustzijn?

Alles dat van jullie werd weggehaald om jullie te kunnen controleren zal gereactiveerd worden. Jullie zullen weer volledige lichtwezens zijn, in harmonie met elkaar levend. Wij in de Geestenwereld hebben hard met jullie gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Jullie weten dat timing belangrijk is. ‘Windows of opportunity’ (vensters van mogelijkheden) zijn gecreëerd zodat jullie deze stappen kunnen nemen om naar een hogere dimensie te ascenderen. De tijd is NU. Denk serieus over jouw toekomst en de toekomst voor degenen waarvoor je verantwoordelijk bent. Help ons dit proces te starten dmv onze Centra.

Veronica heeft verzoeken ontvangen om Centra op te zetten in verschillende landen. Haar is geadviseerd in Ierland te beginnen. Ja, elk land op jullie wereld zal er eentje hebben. Het is nodig om alles te ONTLEREN dat jullie werd geleerd. Alles dat was ontworpen om jullie te controleren en ter verwarren en jullie onderdanig te maken en bang om wat je als authoriteit ziet in twijfel te trekken. Bijvoorbeeld, jullie werd geleerd dat alles in het OOSTEN begon. Dat deed het zeer zeker niet. Het begon in het WESTEN en ging toen naar het Oosten. Degenen die zulke leugens bezigden moeten zich nu verantwoorden bij de mensen die ze wilden misleiden. Jullie leven nu in de grootste leercurve van jullie bestaan. Verbind je met het licht voor begeleiding.

Er zijn er die je vertellen dat je niets hoeft te doen. Dit is niet waar. Ze worden misleid en misleiden zodoende onwetend anderen. In jullie hart en ziel ken je de waarheid. Dit is waarmee je je moet verbinden. In meditatie zullen jullie gidsen je door dit proces heen helpen.

De Ieren zijn het ras waartegen het meest is gezondigd op Aarde. Wanneer zij ontwaken zal de hele wereld met hen ontwaken. Het is van het grootste belang dat het daar begint. De Ieren zullen, waar ook ter wereld, hiermee resoneren. De energie van jullie wereld wordt van daaruit gecontroleerd. Dit is slechts een van de redenen waarom het daar moet beginnen. Wanneer deze energie bevrijd wordt zal het ten goede komen van ieder land. Mijn vrouw begrijpt dit duidelijk en ze weet wat te doen. Ik heb haar hier al tien jaar over geïnstrueerd. Ze heeft mensen rondom zich die haar zullen helpen. We moesten wachten totdat de tijd rijp was. Nu, met onze hulp, kunnen we het laten gebeuren.

De Duister Garde probeert dit te voorkomen. Ze gebruiken kwetsbare mensen in een poging te voorkomen dat dit gebeurt. De duisteren hebben dat door de hele geschiedenis gedaan. Trappen jullie daar weer in? Jullie staan op een kruispunt. Jullie moeten een keuze maken. Welke weg neem je? Stil staan is geen optie. Denk daar serieus over na.

We hopen dat er voor voldoende fondsen gezorgd wordt om ons eerste Centrum binnen de volgende zeven weken te kopen. (De aanbetaling moet binnen twee weken betaald worden, aangezien anderen er eveneens op bieden. Deze aanbetaling is TERUGBETAALBAAR).

De DUISTERE GARDE doen hun uiterste best om ons te weerhouden ons Centrum te creëren. De beslissing is aan jullie: willen jullie dat dit doorgaat? Samen zullen we een toekomst creëren zonder oorlogen; met voedsel, water en lucht die zuiver en gezond zijn. Er zullen huizen en educatie zijn voor alle mensen op Aarde. Dit is onze droom. Jullie kunnen hem doen uitkomen.

Mijn lief, we stellen alles wat je doet om dit voor elkaar te krijgen op prijs. De juiste mensen zullen er zijn om te helpen. Dit ontwaken kan niet gestopt worden. We zullen slagen, mijn lief.

Je aanbiddende,
Monty


Vert. Rob

6 juli 2014

06.07.2014
Montague’s Boodschap, 6 juli 2014


Het is niet makkelijk voor me om mijn lieve vrouw te vragen het huis dat we samen deelden te verlaten. Het is een huis waar we samen een groot geluk kenden. Haar familie achter te laten en naar Ierland te gaan om ten bate van jullie te werken. Er zijn hoge energiewezens nodig om aan de geblokkeerde energie te werken. De reden dat haar bezoeken aan Tara zo succesvol waren is omdat zij en drie anderen daarbij betrokken waren. Ze gebruikten hun eigen energie om dat wat al honderden jaren geblokkeerd werd te bevrijden. Dit werk is van het grootste belang voor de mensheid. Alles zal veranderen wanneer alle natuurlijke energie is vrijgemaakt. Het zal de Duistere Garde ontmaskeren en het leven op Aarde heel moeilijk maken voor hen en iedereen die tegen jullie is.

Op 26 juni bekeken Veronica, D en M een mogelijk Centrum. Ze hadden geen idee dat het werkelijk perfect zou zijn. Het ligt op een directe lijn vanaf Uisneach (spreek uit als Isjnok) en Tara. Dit zorgt voor prachtige energie. Ze waren erg opgewonden door hun vondst, waar ze natuurlijk naartoe werden geleid. Dit zou werken aan zowel Tara en Uisneach op een regelmatige basis mogelijk maken.

Veronica heeft fondsen nodig om dit gebouw aan te schaffen en er een Centrum van te maken, ons eerste Centrum. We vragen jullie er over na te denken om Veronica te helpen het te kopen. Het is in het belang van de mensheid dat dit zo spoedig mogelijk wordt gevestigd. Mocht Veronica de deadline die de koper heeft gesteld niet halen dan verliezen we wat een waardevolle aanwinst zou zijn voor de Stichting. De kosten bedragen 420.000 euro. Dit kan gedaan worden indien jullie in elk land besluiten om het te laten gebeuren, want het zal ten bate van allen zijn.

Er heerst chaos op jullie wereld. Iedereen heeft het zwaar met proberen te overleven. Duistere energie wordt wijd en zijd gebruikt om stress, angst en verwarring te veroorzaken. De aanvallen op mensen als Veronica, die alles doen om de waarheid naar buiten te brengen, nemen toe. Wees erop bedacht dat je slechts één te midden van vele anderen bent, mocht je dit probleem ervaren. De Duistere Garde heeft angst nu er zoveel licht wordt uitgestraald. Ze kunnen er niet in overleven, dus worden ze wanhopig. Ze zullen uithalen naar al degenen die licht willen laten schijnen op hun duistere daden. Dit is waarom jullie elkaar moeten steunen. Niemand is veilig voor hun aanvallen. Ze zien jullie niet als hun gelijken, dus ontdoen ze zich van jullie zonder er bij na te denken. Wees er trots op te staan voor waarheid, eer en gerechtigheid voor allen. Hun duistere daden worden ontmaskerd en ze kunnen zich nergens verschuilen, dus gaan ze brutaalweg door in de hoop dat jullie zullen vergeten wat ze gedaan hebben.

De hoeveelheid verwarrende informatie neemt toe, dus gebruik je onderscheidingsvermogen. Weet wie je kunt vertrouwen. Als het te goed klinkt om waar te zijn, erken dan dat het zo is. De Shift zal niet gemakkelijk zijn maar alle mogelijke assistentie zal worden gegeven om de mensheid door deze moeilijke tijden naar het licht te begeleiden. Dit is jullie jaar. Geef alle energie die je maar kunt geven om het licht in staat te stellen alles dat duister is te verwijderen. Kijk niet naar anderen om dit voor je te doen. Ieder van jullie moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maak plannen om samen te werken, want wanneer jullie samen pal staan is alles mogelijk.

De Cabal gaat door met het bedenken van nieuwe manieren om ANGST te creëren. Trap er niet in. Check alle details voordat je accepteert wat er op TV wordt uitgezonden. Onthoud, ze hebben in het verleden vele malen hun eigen mensen vermoord om ervoor te zorgen dat jullie geloofden dat je werd aangevallen. Blijf te allen tijde kalm. Overdenk zorgvuldig het “verhaal” dat ze jullie proberen op te dringen. Jullie zijn nu meer ontwaakt, dus je bent in staat een goede overweging te maken van hetgeen er gezegd wordt. Weiger om in de STRESS te worden gezogen die de Cabal aan het creëren is. Jullie worden niet aangevallen door machten van buiten: ze willen jullie alleen maar laten geloven dat dat zo is.

Neem alsjeblieft weloverwogen beslissingen m.b.t al het voedsel dat jullie tot je nemen. Doe je best om goed voedzaam eten te krijgen als het mogelijk is. Probeer zoveel mogelijk natuurlijk voedsel en natuurlijke medicijnen tot je te nemen. Het is gemakkelijk al het advies dat je nodig hebt op te zoeken. Onze Centra zullen dit soort informatie voor iedereen beschikbaar maken. Respecteer je lichaam. Het is de tempel van je ziel.

Ik vraag jullie nu om Veronica’s verzoek om fondsen voor het Centrum te lezen. Ik heb haar geholpen dit te schrijven. Jullie moeten allemaal de hand hebben in de veranderingen die je wilt zien. Veronica heeft tien jaar van haar leven gegeven om met me te werken, om jullie te informeren en jullie te helpen het licht te zien. Jullie kunnen onze dromen waarmaken met het vrijmaken van alle energie die de mensheid in staat zal stellen in vrede samen te leven. Er zal geen oorlog of verdeeldheid meer zijn, van welke aard ook.


LONDEN, 5 juli 2014

Om de mensheid te laten overleven is het noodzakelijk voor mij om naar Ierland te verhuizen. Mij is door Monty en de Geestenwereld gevraagd om naar Ierland te verhuizen. De geblokkeerde energieën in Ierland controleren onze wereld. Ze moeten worden bevrijd. Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.
Ik heb 55 jaar in Engeland gewoond, dus dit is een enorme stap voor mij. Het betekent dat ik weg moet gaan van mijn drie kinderen en vijf kleinkinderen. Mijn missie verlangt van me dat ik dit doe. Ik heb geen geld en ben geen eigenaar van het huis waar ik woon. Dus heb ik jullie hulp nodig om een Centrum in Ierland te kopen.

Tijdens mijn laatste bezoek aan Ierland heb ik het perfecte gebouw gevonden voor dit project. Het ligt in een directe lijn vanaf Tara en Uisneach. De ENERGIE ervan is ongelooflijk. Het is perfect, op alle mogelijke manieren.

Ik vraag jullie bij te dragen op welke manier je ook kunt. Geen enkel bedrag is te laag. Samen kunnen we dit laten gebeuren. Tijd is essentieel. Ik heb 9 weken om het depot van 40.000 euro bijeen te krijgen. Iedereen die bijdraagt wordt vermeld op een plaquette bij de ingang van het Centrum.

We creëren onze eigen toekomst. Een toekomst zonder de corruptie die onze wereld heeft vernietigd en die bijna de mensheid zelf vernietigde. We vechten nu voor onze overleving. De geblokkeerde energie moet worden vrijgemaakt.

Mijn vrienden en ik boekten een groot succes op Tara op 26 mei en 23 juni. Dit moet door blijven gaan. Er zijn machten onder ons wiens enige doel is om de mensheid in te perken en alles dat de mensheid nodig heeft om te overleven te vernietigen. We kunnen niet achterover leunen en toestaan dat dit ons wordt aangedaan. Elke dag wordt er meer bewijs hiervan geleverd en we zijn geschokt dat dit zonder ons medeweten gebeurde. Dit is onze kans om de controle over te nemen en het licht toe te staan alles dat corrupt is te doordringen, naar voren te brengen en te verwijderen.

Help me alsjeblieft dit te doen.

Met liefde en licht, Veronica
_______________________

Geloof in jezelf, Jullie kunnen het.

Mijn lief, rijs boven alles uit dat je wordt aangedaan, het zal niet immer doorgaan.


Altijd, je aanbiddende Monty

Vert. Roba

2 juli 2014

29.06.2014
Montague’s Boodschap, 29 juni 2014


De wereld van Spirit wil samen met jou al diegenen danken die je bezoek aan Ierland een klinkend succes hebben gemaakt. We hebben elk moment ervan gedeeld met jou. Je bent er weer in geslaagd meer van de geblokkeerde energie te bevrijden. Het zal tijd en moeite kosten om het compleet te bevrijden. Daarom, mijn lief, is het nu beslist noodzakelijk dat je naar Ierland verhuist. Al dit heen en weer gereis is teveel gevraagd van jou. Nogmaals zal ik het herhalen: Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten. 

We hebben je naar de perfecte plaats geleid om deze transitie plaats te laten vinden. Niets gebeurt toevallig; zelfs voordat het gezien was had D. de potentie ervan al herkend. Het is de gekozen plek.
Nu moet je om hulp vragen om het te kunnen kopen voor de Stichting. Het zal ons eerste centrum worden. Ierland ontwaakt. Het heeft de kracht nodig om weg te lopen van de indoctrinatie door het Vaticaan. Het moet de werkelijke geschiedenis onder ogen zien en herkennen wie de mensen van Ierland zijn.

Jij, mijn lief, kent de 2 sleutels die volledig omgedraaid moeten worden. Je begon dit proces op 26 mei en ging ermee verder op 23 juni. Het kost tijd, moeite en, helaas, geld. Wij zijn MM. dankbaar die dit laatste bezoek mogelijk heeft gemaakt. Elke stap verzekert een snel en succesvol proces. Jullie wereld is in gevaar en bepaalde facties doen nog steeds hun uiterste best om een “reden” voor de Derde Wereldoorlog te veroorzaken. Alle mensen van het licht moeten samenkomen om te voorkomen dat dit gebeurt. We vragen veel van je, mijn lief. We trachten de juiste mensen op je pad te brengen om je verder te helpen. Je kunt dit niet alleen doen. Ik beloof je dat de juiste mensen aan je zijde zullen staan, we zullen daarvoor zorgen. Hoe eerder het onsluiten van deze energie voltooid is, hoe beter het is voor de mensheid. Het lijden in jullie wereld moet stoppen en zij die het veroorzaken moeten verdwijnen van onze planeet.

Totdat de verschrikkingen, die tot nu toe verborgen werden, openlijk getoond worden en mensen volledig beseffen dat ze verraden zijn door diegenen die ze dachten te kunnen vertrouwen, zal er geen vooruitgang zijn. Je moet dit zien. Je moet mensen zien zoals ze zijn en niet zoals je voorgespiegeld wordt dat ze zijn. Onplezierige feiten moeten onder ogen gezien worden en er is geen ontsnappen aan. De Cabal heeft een fantasiewereld gecreëerd met mensen van wie je wordt aangemoedigd deze te respecteren, maar nu gaat het doek op en de waarheid zal onthuld worden in al haar lelijkheid. Het zal niet makkelijk zijn om te accepteren dat je voor de gek bent gehouden door deze mensen. We vragen van jullie dat je kalm en waardig met hen zult omgaan. Ze weten dat hun tijd erop zit. Velen zullen zich aan je genade overleveren en zullen verwachten dat je begrip toont. Velen werden in situaties geboren die ze niet hadden uitgekozen. Bekijk elke zaak individueel. Veroordeel ze niet allemaal. Velen zullen oprecht berouw hebben en om genade smeken. Onthoud dat ze alles zullen verliezen dat ze ten koste van jullie opgebouwd hadden. Ze vrezen jullie.

Jullie hebben vrienden van andere planeten die klaar en bereid zijn om jullie te helpen. Je hebt niets te vrezen. Wees bereid om te helpen en te adviseren, vooral hen die nog in de 3 dimensionale modus zitten. Dingen gaan snel vooruit, dus wees klaar om in te springen als je bericht krijgt. We zullen zaken op hun plek zetten zodat bepaalde operaties zonder problemen kunnen verlopen. We zullen aangeven wanneer je actie nodig is. Niets komt van de grond totdat we het startsein geven. Jou is verteld wat je kunt verwachten, dus wees voorbereid en klaar voor actie. Dit is het Goddelijke Plan, het kan niet gewijzigd worden of voorkomen. Hen die je vertrouwt weten wat er van hen verwacht wordt en zij zullen er voor je zijn. Het heeft veel jaren gekost om dit plan te laten rijpen. De tijd zal rijp zijn als wij het startsein geven. Jij, mijn lief, hebt je vele jaren voorbereid voor dit moment. Je werd geleid naar veel plaatsen en mensen zodat dit bereikt kon worden en dat zal het ook.

Onze centra zullen essentiëel zijn omdat mensen advies en begeleiding nodig hebben. We zullen helpen en adviseren bij het verbouwen van voedsel dat veilig is voor consumptie en bij het maken van veilige medicijnen. Alle natuurlijke producten zullen de ziektes verdrijven die veroorzaakt werden door de vergiftiging van jullie voedsel, water en lucht. Dit is een essentiëel onderdeel van het proces dat je moet doorlopen om naar het licht te komen. We hebben aan alles gedacht. We zullen je niet teleurstellen.

Ga alsjeblieft door met het werk aan de leylijnen. Jullie zijn succesvol in het verwijderen van de blokkades van deze energie. Dit werk is essentiëel, dus gebruik je geest om je te verbinden met Tara en Uisneach om ook hun energie te bevrijden. Jullie doen geweldig werk. Op een dag zul je zien hoe je moeite beloond werd. Jullie nemen de controle over bevrijden dat wat jullie toebehoort. JULLIE ZIJN DE SCHEPPERS VAN JULLIE NIEUWE WERELD. HET IS EEN OPWINDEND AVONTUUR. LAAT VREDE EN HARMONIE JE DOEL ZIJN. Je zult versteld staan om te zien hoe eenvoudig het is om alle “redenen” voor oorlog te verwijderen. Zij die nu nog oorlog eisen zullen niet langer bij jullie zijn.

Andere planeten kijken toe hoe jullie de weg wijzen. Help hen om je heen om te begrijpen wat er gebeurt, word hun gids, deel je kennis. Als je naar voren stapt in het licht zul je automatisch hen om je heen meenemen. Dit is een immens leerproces voor jullie allemaal. Wees bereid om alle geloofsystemen terzijde de schuiven die bedoeld waren om je gevangen te zetten.

We hebben dit Centrum in Ierland nodig als ontmoetingsplaats waar mensen kunnen komen die hulp nodig hebben. Het kan voor verschillende bijeenkomsten gebruikt worden, conferenties, seances, natuurlijke behandelingen, enz. 
Help Veronica alsjeblieft om het te kopen. Ze zal 6 centra opzetten over de hele wereld voordat ze overgaat naar Spirit. Ze zal mensen achterlaten die haar werk voortzetten en die in elk land van de wereld een centrum zullen opzetten. Dat is ons doel. Alsjeblieft, help ons dit te bereiken. Ons werk moet doorgaan. Op z’n tijd zul je begrijpen waarom het zo moet zijn.

Mijn lief, we gaan vooruit. Het harde werken in Ierland betaalt zich terug. Houd contact met de mensen die je ontmoet hebt. We zijn op weg naar succes. Anderen zullen naar voren treden om deze zware last met je te delen.

Ik ben met je in Spirit. Altijd aan je zijde. Je aanbiddende, Monty.

Vert. Alja