Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

23 juni 2014

22.06.2014
Montague’s Boodschap, 22 juni 2014


Ik vraag jullie om alsjeblieft de informatie te overdenken die Veronica en Andrew jullie proberen aan te dragen. Het is belangrijk dat je de WARE GESCHIEDENIS begrijpt. 
Waarom jullie werden voorgelogen en hoe die leugens sindsdien zijn gebruikt om alles te manipuleren. Het is niet makkelijk voor mijn vrouw om zo’n enorme verantwoordelijkheid te dragen op haar leeftijd. Er zijn mensen die de moeite hebben genomen om hulp aan te bieden. 
Ik wil nu graag mijn diepe dankbaarheid uiten aan de jongeman die mijn vrouw bezocht heeft en foto’s heeft gemaakt van de portalen en lichtwezens in ons huis.
Hij heeft het nu mogelijk gemaakt voor mijn vrouw en een vriend om terug te keren naar TARA om nog meer energie te bevrijden. Zijn aanbod van hulp wordt gewaardeerd aan beide zijden van het leven.

Werk alsjeblieft mee met Veronica op TARA,  maandag 23 juni om ongeveer 10.00 uur. Verbind je via meditatie en maak deel uit van de verlossing van de energie die bedoeld was om je te binden en in duisternis te houden. Dit is je grote kans om alles ten goede te laten keren ten gunste van ieder mens op Aarde. Volg je hart, want je hoofd bevat alleen wat het corrupte regime je geleerd heeft.

Nieuwe deuren zullen nu voor je open gaan. Je zult keuzes moeten maken; volg je het licht of volg je de angst en blijf je in de duisternis? Zo’n beslissing is van jou en van jou alleen.
Er wordt veel moeite gedaan om het kleine beetje vrijheid dat jullie hebben te verwijderen en jullie regeringen zijn continue bezig jullie vrijheid uit te hollen. Hun agenda wordt met de dag beter zichtbaar. Zoals ik constant zeg; JULLIE zijn de meerderheid en jullie regeringen zijn machteloos zonder jullie assistentie. Ze vrezen dat jullie wakker worden en dit gaan beseffen.

Mijn lieve vrouw heeft zoveel te doen, want ze moet 22 juni om 6.00 uur vertrekken naar Ierland. Denk serieus na over wat zij en Andrew bekend hebben gemaakt. Wees in de geest bij haar in Ierland.

Ik ben trots op je, mijn lief. Beide kanten van het leven zijn met je. We zullen slagen!

Altijd, je aanbiddende 
Monty

Vert. Alja

16 juni 2014

15.06.2014
Montague’s Boodschap, 15 juni 2014


Het licht verspreidt zich, mijn lief. Het zware werk betaalt zich uit. De leylijnen worden geactiveerd. Waarheid wordt zichtbaar en het wordt ontmaskerd en besproken. Hier hebben we een aantal jaren naar toe gewerkt: de verwijdering van de onzichtbare tralies die jullie omsloten en gevangen hielden.

Je kunt erop wachten dat de cabal gaat vechten. Ze zullen niet stilletjes vertrekken. Het is publiekelijk bekend dat ze het plan hebben om ‘’false flag’ incidenten in verschillende belangrijke plaatsen in de wereld te gebruiken op 22 juni. Door hun intentie openbaar te maken kan het zijn dat ze zich bedenken om te voorkomen dat ze zichzelf nog verder blootgeven. Ze zitten in een defensieve modus. Er zijn een paar facties die willen doden en vernietigen wat ze kunnen aangezien ze slechte verliezers zijn.

Mijn lief, ik moet je wijzen op een organisatie die ten doel heeft jouw werk en reputatie te vernietigen. Ze geven valse informatie uit over jou en je werk. De leden ervan proberen te voorkomen dat anderen, zoals Andrew Bartzis, met je samenwerken. Ze benaderen iedereen die met je in contact staat. Degenen die echter STERK in hun geloof en overtuigingen staat zal zich niet op andere gedachten laten brengen. De cabal laat geen steen op de andere in haar verlangen jou te vernietigen.

Jouw werk met Andrew Bartzis moet doorgaan. De mensheid is klaar om de WAARHEID te vernemen. De informatie die jij en Andrew openbaar willen maken op 20 juni zal zoveel ontmaskeren en verklaren omtrent Ierland tot Iran. Het is noodzakelijk over deze informatie te beschikken om te begrijpen wat er vandaag de dag in jullie wereld wordt gedaan. Het zal velen van jullie verrassen en het zal de leugens en de corruptie die de mensheid op haar knieën heeft gebracht aan de kaak stellen. Er werd tegen jullie gelogen en deze leugens hebben jullie zo veel gekost. Deze informatie werd met succes verborgen gehouden. Het was de eerste stap die gezet werd om de mensheid gevangen te zetten. Als jullie weten wat er werd gedaan valt alles op zijn plek.

Jullie hebben gedurende 2000 jaar in duisternis geleefd. Nu hebben jullie de kans je wereld te veranderen en opnieuw complete Lichtwezens te worden. Wanneer de duistere garde volledig verwijderd is zullen jullie je herinneren waar jullie eens, in het verleden toen jullie volledig begrepen hoe het universum werkte, toe in staat waren. Jullie waren er onderdeel van, voordat de trilling werd veranderd. Nu moeten jullie je geest openen voor alle mogelijkheden. De ruimte is geen grens. Jullie kunnen sneller gaan dan het licht. Nogmaals zal bewezen worden dat de wetenschappers het mis hebben. Dingen kunnen materialiseren en dematerialiseren; dit is al vastgesteld. Alles is gedachte, alles is trilling. De mensheid begreep dit, duizenden jaren geleden, voordat ermee werd geknoeid zodat de cabal de controle over kon nemen. Ik heb al vele malen uitgelegd dat dit is hoe Ierland en Egypte in staat waren zich te verbinden. De mensen daar hadden boten noch vliegtuigen nodig. Nu komen deze vaardigheden terug. Bedenk eens hoe opwindend dit zal zijn. Jullie beperken jezelf door gebrek aan verbeelding. In de toekomst zal alles mogelijk zijn.

Jullie zijn in deze tijd op Aarde om deze veranderingen tot stand te brengen. Niemand kan jullie tegenhouden, zelfs de duistere garde niet. Ze hebben zoveel moeite gedaan om dit hun wereld te maken, maar ze faalden. Ze graven hun eigen graf door te blijven proberen te slagen.

LIEFDE IS DE SLEUTEL die alles kan fiksen. Grote vreugde wacht jullie. We komen allemaal tezamen als EEN. Wanneer de Mens eenmaal begrijpt hoe het universum werkt zullen we kennis over deze veranderingspatronen verspreiden. Dan zullen jullie op zielsniveau leven. Dat is de tijd waarvoor jullie gebeden en waarop jullie gewacht hebben. Jullie inspanningen hebben dit veroorzaakt, speciaal die prachtige zielen die gewerkt hebben en nog steeds werken aan de leylijnen, de obelisken en alle controlesymbolen. Jullie zijn je nu volledig bewust van het feit dat deze gebruikt werden om jullie gevangen te zetten en jullie weigeren toe te staan dat dit voortduurt.

Ik ben me ervan bewust, mijn  lief, dat we heel veel van je vragen. Je stemde in met dit werk voordat je naar de Aarde terugkeerde. Ja, het is noodzakelijk dat je volgend weekeinde naar Ierland teruggaat om voort te zetten wat je vorige maand begon. Dat was een groot succes en de resultaten waren voor iedereen zichtbaar. Er zal hulp komen om dit makkelijker voor je te maken. Je begrijpt wat er gedaan moet worden. Ierland ontwaakt voor de verschrikkelijke waarheid omtrent wat haar mensen doormaakten gedurende de Vaticaanse Heerschappij. De gehele mensheid zal niet vrij zijn totdat het Vaticaan wordt ontmaskerd voor wat het feitelijk is. Kevin Annett doet uitzonderlijk werk m.b.t. dit onderwerp. Het zou goed zijn voor jullie beiden elkaar te ontmoeten en waar mogelijk de krachten te bundelen. De verwijdering van het kwaad moet het belangrijkste zijn. Elke laatste overblijfsel ervan moet verwijderd worden.

Alsjeblieft Veronica, geniet van Ierland en haar prachtige energie. De mensen daar zijn het zout der Aarde.

Neem wat tijd om je te ontspannen. We vragen je niet om 24 uur per dag te werken. Je hebt af en toe tijd nodig om te ontspannen en te rusten. Er is geen betere plek op Aarde om dat te doen dan Ierland. Je moet je batterijen opnieuw opladen om ons werk af te kunnen maken.

Voor altijd aan je zijde. Je aanbiddende

Monty.

Vert. Rob

8 juni 2014

08.06.2014
Montague’s Boodschap, 8 juni 2014


Mijn lief, doe even een stapje terug van alles en kijk met heldere geest naar de dingen. Je hebt stappen gezet om de energie te bevrijden die veel van wat er verborgen werd in het publieke domein vrij kon geven. Je plannen om dit werk voort te zetten hebben nu veel zogenaamde experts aangetrokken die door de cabal werden gemobiliseerd om je van ons werk af te leiden en verwarring te veroorzaken in de gedachten van vele mensen. Angsttechnieken werden al generaties lang succesvol toegepast en ze werken nog steeds voor de zwakkeren van geest. Deze mensen, die zichzelf zien als experts die het beter weten dan wie dan ook, worden gebruikt. Het is belangrijk om jezelf er van te distantiëren en ons werk van hen. Afleiding en verwarring worden door de cabal gebruikt: het is alles wat ze nog rest om te proberen zich aan het beetje macht dat ze nog hebben vast te klampen. Door te voorkomen dat het licht volledig geactiveerd wordt zet de cabal haar corrupte leiderschap voort. Iedereen moet zichzelf afvragen….

HELP IK, OF WAT IK ONSCHULDIG DOE, DE CABAL MET HET VOORTZETTEN VAN HAAR KWADE HEERSCHAPPIJ OVER ONZE WERELD? 
DODEN JULLIE VOOR HUN DOELEINDEN? VOEREN JULLIE HUN WETTEN UIT?

Zitten jullie nog steeds gevangen in de 3-dimensionale wereld die voor jullie door de cabal is gecreëerd? Kijk in je geweten en vraag jezelf, “Wat doe ik om het licht in staat te stellen alles dat duister en corrupt is te verwijderen?” Er zal een tijd komen, spoedig, dat je deze vraag onder ogen zult moeten zien, dus moet je voorbereid zijn. Er zijn zoveel goede mensen daarbuiten die de moed hebben om de weg te wijzen. Hun begeleiding is vrijelijk beschikbaar. Er moeten beslissingen worden genomen, aangezien je niet kunt blijven stilzitten en hopen dat het weg zal gaan: dat gaat het niet. Jullie handelingen in deze tijd zijn van groot belang. Sta je op met de 99% en verenig je met de mensheid; een mensheid die verenigd is in liefde en licht, die wil leven in vrede en harmonie. Dit is haar doel. Dit is toch zeker waard om voor samen te komen.

Veronica en Andrew (Bartzis) geven jullie de kans om te laten zien dat jullie in harmonie samen kunnen komen en je potentieel te verenigen om alle goede energie, die werd gevangen door de cabal om te voorkomen dat jullie erbij konden komen, te bevrijden. Het is de eerste keer dat het mogelijk is om dit te doen. Hiervoor is het nodig dat de mensheid als een geheel samenkomt. Veronica en haar vrienden maakten een begin, vorige maand en we hebben het resultaat aan beide zijden van het leven gezien. Het wetenschappelijke bewijs is er om te bewijzen dat het werkt. Laat je niet door de neezeggers beïnvloeden. Ze zullen met elke reden onder de zon komen om te suggereren dat het niet gedaan kan worden tenzij het op hun manier wordt gedaan. Ze zullen eveneens valse verklaringen afleggen om twijfel te zaaien in zwakke geesten. Ik zeg jullie: het kan gedaan worden en het zal gedaan worden. Kijk maar naar al die onthullingen die gedaan werden sinds Veronica het vrijgaf op 26 mei en vraag jezelf hoe dit tot stand kwam. Was het toeval?

Feiten moeten onder ogen worden gezien. Het is aan ieder van jullie om je verantwoordelijkheid te nemen. Onderneem actie ten goede van iedereen. Jullie wereld is zo’n puinhoop. Zoveel verstoring en gemanoeuvreer om redenen te creëren een WO3 te starten. De cabal ziet het als haar enige redding. Jullie zwijgen en volgzaamheid stellen hen in staat om door te gaan op hun weg.

Het wordt tijd dat jullie je ware geschiedenis leren kennen. Veronica onderneemt stappen om het publieke bekendheid te geven. Vraag jezelf waarom er de noodzaak was om het te verbergen en te vervangen door pure fictie, die jullie gevangen en gecontroleerd hield. Als je ziet wie deze gefantaseerde geschiedenis creëerde zal alles zo helder worden als daglicht. Ben je klaar voor deze onthulling?

We moesten jullie hier langzaam aan naar toe begeleiden omdat er nu voldoende licht voor jullie is om je in staat te stellen de volledige feiten omtrent jullie slavernij te bevatten. Om te worden wie je waarlijk bent moet je leren waarom jullie tot slaven werden gemaakt en waarom het nodig is om nu jezelf te bevrijden uit deze zeer wrede slavernij. De feiten moeten onder ogen worden gezien en onverwachte beslissingen moeten worden genomen. Jullie zijn machtige lichtwezens die dom werden gemaakt en werden gedwongen een manier van leven te accepteren die volkomen vreemd is aan jullie ware zelf. Jullie werden dermate gehersenspoeld en gecontroleerd dat er geen vrijheid van denken is. Jullie werden gemechaniseerd om te gehoorzamen en te dienen. Maar gelukkig komen deze dagen snel tot een einde. Vrijheid roept en het is tijd die te omarmen.

Mediteer zo vaak als je kunt aangezien dit je verbindt met je hogere zelf en je familie in de geestenwereld. Maak je los van al het valse nieuws, wat slechts propaganda is om je in de val te lokken en je vast te houden in een 3-D wereld. Alles op TV wordt zorgvuldig gecalculeerd om je in de val te lokken. Het houdt je in een mentale gevangenis waar je niet voor jezelf kunt denken. Tot nu toe waren jullie je niet bewust hoe gecontroleerd jullie levens waren. Door TV word je geleid wat je moet eten, wat te denken, wat te dragen en waar te gaan. Het vergt zo veel tijd van je waardoor je je niet langer met de mensen om je heen bezig houdt en je denkt niet langer vanuit jezelf. Een valse realiteit werd gecreëerd die je weerhoudt van denken voor jezelf of bezig te zijn met de natuur. Dit alles zorgt ervoor dat je het niet gewoon bent geïnformeerde beslissingen te nemen voor jezelf. Het zorgt ervoor dat je je niet bewust bent van de enorme veranderingen die allemaal rondom je gebeuren nu het licht gevestigd is en ons werk vrucht begint te dragen.

Samen zullen we alle noodzakelijke stappen zetten om jullie wereld te bevrijden van de waanzin van corruptie en controle. We zullen het vreedzaam doen en met liefde voor de mensheid in ons hart. Dit is jullie grote kans. Kom tezamen als EEN en alles zal goed zijn.

Mijn lief, ik ben me volledig bewust van de obstakels die voortdurend op je pad worden gelegd. Probeer het te zien als de cabal die probeert de macht te behouden. Elke dag brengt meer problemen. Ja, dat is zwaar voor je, maar je hebt de vastberadenheid om door te gaan, ondanks de moeilijkheden. Ik vraag dat liefde en licht worden gestuurd naar ons werk. Het is voor de mensheid.

Wees sterk, mijn lief. Voor altijd, je aanbiddende
Monty


Vert. Rob

2 juni 2014

01.06.2014
Montague’s Boodschap, 1 juni 2014


Er is zoveel gebeurd sinds we de laatste keer schreven, mijn lief. Ik wil je laten weten dat je heel veel succes hebt bereikt in Ierland. Dat is waarom de cabal op die manier terugsloeg; anders zou je bezoek genegeerd zijn. (Er werd zwarte verf over de Lea Fail gegooid na mijn bezoek. De Lea Fail is een antiek monument op Tara dat heilig is voor het Ierse volk).

In 2012, op Tara-heuvel bij de Lea Fail, toen je de controle die het Vaticaan over je had herriep, toen je de duidelijk de antieke drums hoorde slaan onder je voeten, vielen ze het aan met een hamer. Zijn ze bang voor je, mijn lief?

Commentaar van Veronica
Voordat ik naar Ierland ging daalde er een groot blauw oog op me neer toen ik in bed lag. Ik voelde dat het was gekomen om me te waarschuwen dat ze me in de gaten hielden. Het gebeurde opnieuw in het hotel in Dublin.

Het netwerk en ik zijn iedereen die de tijd nam om in je Dublin te ontmoeten en te spreken dankbaar. Je hebt een paar hele speciale mensen ontmoet die dit pad samen met je zullen bewandelen. Ierland is aan het ontwaken. Het is een zeer intelligent volk dat de antieke historie en kennis kan aanboren: het zit in hun ziel.

Je begrijpt nu helemaal waarom Ierland de sleutel is die alles zal ontsluiten. Deze sleutel wordt nu omgedraaid en met de wil van de mensen om de kracht van hun gedachten te gebruiken in meditatie kunnen ze je helpen alles dat verborgen was te onthullen en daarmee het licht van de liefde voor de mensheid herstellen. Gebruik de foto’s van TARA om jullie energieën te concentreren wanneer jullie mediteren. Jullie toekomst hangt hiervan af. Ga alsjeblieft door met het werk aan de leylijnen. Dit draagt allemaal bij aan het succes van deze missie. Vrijheid van het controlesysteem ligt binnen jullie bereik: ga er dus voor. Je zult dit doen, mijn lief. Ik weet dat je uitgeput was na al het lopen en het beklimmen van heuvels en traptreden etc. Het was moeilijk voor je maar je wist dat het gedaan moest worden. Je moet zo spoedig mogelijk naar Ierland terugkeren om de zaken verder op weg te helpen. Deze taak moet worden voortgezet totdat er compleet succes is behaald. Weet dat degenen die met je meegaan speciaal zijn gekozen om dat te doen. Wij, aan de andere kant van het leven, regelen alles, maar helaas moet jij het zware werk doen. We zijn iedereen die je hierbij geholpen heeft dankbaar, hetzij financieel of door je een arm aan te bieden om die steile hellingen te beklimmen, of door hun woorden van aanmoediging.

Je succes op de Tara-heuvel staat vast. Je hebt zelf het bewijs gezien. We keken naar je toen je Andrew’s (Andrew Bartzis) herroepingen oplas naast de Lea Fail. Dat, mijn lief, zal in de jaren die komen herdacht worden. Degenen die de verf over dit antieke monument goten toonden hun onbegrip over het belang van Tara. De energieën gaan diep de grond in waar de cabal ze niet kan doordringen. Slechts de zuiveren van hart kunnen ze bevrijden.

De Expeditie naar Ierland die jij en Andrew plannen is van groot belang voor jullie planeet. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk nationaliteiten deelnemen. Jullie moeten als een bijeenkomen, zonder referentie aan ras of geloof: alleen de mensheid, als een machtige groep die het licht herstelt. Het Ierse volk zal jullie verwelkomen en blij zijn hun meest gewijde plaatsen met jullie te onderzoeken.

Ik weet hoeveel het voor je betekende om UISNEACH te bezoeken, mijn lief. Ja, het is de meest opzienbarende plek, vol geesten, druïden, oude koningen en koninginnen van Ierland: ze gaan er nooit weg. De beklimming was zwaar voor je maar er waren vriendelijke zielen bij de hand om je te helpen. Er is zoveel te zien en ervaren daar. Een bezoek is niet genoeg. Wanneer je je er eenmaal mee verbindt, laat het je nooit meer los.

Je gebruikte de energie van de CAT STONE terwijl je erop zat om Andrew’s Herroepingen te lezen. Het is tijd voor de mensheid om de corruptie te verwijderen en zich te realiseren dat iedereen vreedzaam kan samenleven op Aarde. Er is geen noodzaak voor oorlog. Jullie werd gevraagd je eigen soort te doden. Waarom zou je dat willen doen? Waarom wordt jullie gevraagd dat te doen? De cabal wil de bevolking reduceren en ze gebruiken jullie om dat voor ze te doen. Jullie worden van de wieg tot het graf gemanipuleerd en jullie beginnen je net van dit feit bewust te worden. Actie is nodig om deze manipulatie te verwijderen. Anders zullen jullie niet overleven. Jullie moeten actie ondernemen aangezien het niet zonder jullie volledige medewerking zal gebeuren. Laat je zelf niet in slaap sussen door een vals gevoel van veiligheid via goed bedoelende ‘channelaars’ die informatie krijgen gevoerd door de ARCHONS, die zich voordoen als overleden zielen of namen uit het verleden. Jullie zullen allemaal actief moeten zijn bij het verwijderen van de corruptie. We kunnen jullie helpen en adviseren, maar jullie moeten de verantwoordelijkheid nemen. Rust jullie zelf uit met alle nodige informatie, aangezien kennis macht is.

Je kunt de Ieren overal vinden. Het waren altijd al geweldige reizigers, dus deze informatie zal met ze resoneren en ze hopelijk weer bij elkaar brengen om een vreedzame wereld voor iedereen te creëren. De waarheid kan niet langer worden genegeerd.

Mijn lief, Marcia’s bruiloft was een schitterende gebeurtenis. Wij in de geestenwereld wensen Marcia en Paul een lang en gelukkig leven samen.

Mag ik om hulp vragen d.m.v. liefde en licht voor een prachtige ziel, HF, die in zijn eentje vecht tegen corruptie in de Britse Gerechtshoven? Ze riskeert het verlies van haar middelen van bestaan en haar huis, vanwege de schaamteloze manipulatie en leugens van advocatenkantoren, verzekeraars en de nalatigheid van de rechterlijke macht. ALS ZE SUCCES HEEFT MET HAAR ACTIES IN DE RECHTBANKEN, ZAL HAAR SUCCES EEN GEWELDIGE IMPACT HEBBEN OP DUIZENDEN ANDEREN DIE IN DE STEEK ZIJN GELATEN DOOR DE RECHTBANKEN EN DIE HEBBEN GELEDEN DOOR DE CORRUPTE ELEMENTEN IN DE WETTELIJKE BEROEPEN. Neem alsjeblieft wat tijd om haar liefde en licht te sturen zodat de waarheid mag zegevieren. Zend eveneens liefde en licht naar de Koninklijke Gerechtshoven zodat anderen die worstelen er nu ook van mogen profiteren.

Jij, mijn lief, had een vergelijkbare ervaring toen ik naar de geestenwereld overging. Mijn wettige testament werd aan de kant gezet door mijn bloed familie omdat je geen joodse bent. Je weet dat het mijn liefste wens was om zeker te stellen dat er voor je gezorgd werd, maar zoals je ten koste van jezelf ondervond, heersen de corrupten en lijden de mensen als gevolg daarvan. Je hebt het overleefd, mijn  lief, tegen alle verwachting. Het rechtssysteem is een  addernest dat ik niemand toewens. Zend liefde en steun aan al degenen die er in verstrikt zijn.

Onze missie is op weg en iedere dag doen er meer mensen mee. Iedereen is welkom. Doe rustig aan, mijn  lief, aangezien je niet meer zo jong bent als eerst! Liefde zal de weg verlichten.
Altijd je aanbiddende
Monty

Een selectie foto’s zal morgen worden geplaatst.


Vert. Rob