Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

20 mei 2014

1 - Contract verwijdering voor Media systemenContract verwijdering voor Media systemen

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

-          in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,
-          zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom
-          en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van co-creatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd adequaat spiritueel hof van redelijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het adequate spirituele hof van redelijkheid op mijn pleidooi voor contract- verwijdering aan te horen.

Ik herroep alle spirituele contracten met op Aarde gevestigde mediasystemen die dominantie en controle gebruiken als middel om energie te oogsten, angst te zaaien of de realiteit te manipuleren met energetische propagandatechnologieën.

Ik roep alle voorouders van alle zielenrelaties op om zitting te nemen in dit spirituele hof van redelijkheid. Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van redelijkheid. Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat alle wezens de ruimte in kunnen nemen met eenheidsbewustzijn.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediapersoonlijkheden die niet het volledige gebruik van hun vrije wil en volledige kennis van ons DNA voorouderschap hebben.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle media-agentschappen, corporaties en op media gebaseerde familiewapens.

Ik herroep hierbij alle spirituele contractveronderstellingen, -aannames en statistische modellen die mijn gewoontepatronen voorspellen door het gebruik van commercieel adverteren, verbonden met het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met uitzendingen naar het Etherisch rooster over publieke golflengten, televisie, internet, radio of elk ander middel dat propaganda verspreidt voor massaconsumptie.

Ik stem niet in met voorspellend modelleren d.m.v. Etherische of commerciële middelen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediagebaseerde heilige geometrische gebouwen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

-          de heilige geometrie mediavoorzitters
-          aandeelhouders
-          nieuwslezers
-          journalisten
-          opinieleiders
-          commentatoren
-          en alle representaties door regeringsofficials binnen het gehele mondiale medianetwerk.

Jullie hebben geen macht over mij met jullie pretentie van kennis.

Wij manifesteren medescheppende geesten.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

-          alle nieuws reproducerende systemen (in de Engelse tekst: regurgitating = kotsend)
-          crawlers (autom. programma dat nieuwe websites e.d. zoekt)
-          zoekmachines
-          printmedia
-          en alle vormen van Etherische propaganda die binnen deze systemen wordt gebruikt.

Ik herroep alle aannames door alle adverterende agentschappen die zijn gebaseerd op het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met welk adverterend systeem ook dat zielengroepen, zielsverhuizingen/of het spirituele incarnatieproces als doel heeft.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de genetische vrije wilexpressie van alle wetende soorten beperkt.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de media definiëren als onze vertellers van mondelinge tradities of als leraren van generaties.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met het heilige geometrie satellietuitzendingen- systeem.

Ik herroep alle spirituele contracten met Etherische kunstmatige intelligenties die heilige geometrie satellietsystemen gebruiken als middel om mijn informatiestroom te kapen.

Ik stem niet in met het psychisch monitoren of beïnvloeden door enig mediasysteem dat het systeem van dominantie en controle dient.

Ik eis hierbij de onmiddellijke verwijdering van alle op uitzendingen gebaseerde psychische parasieten en hun doorgifte - en oogstsysteem dat massa’s psychische parasieten creëert.

Ik herroep hierbij alle contracten die mijn levenskracht gebruiken als een valse vorm van toestemming voor de doorgifte en het verspreiden van psychische parasieten met al mijn DNA zielsrelaties.

Ik herroep hierbij alle zielscontracten die de media de macht geven langer te bestaan dan een generatie van geschiedenis.
Ik eis dat alle rechten van kennis van generaties terug worden gegeven aan de zielenfamilie- structuur.

Ik eis de terugkeer van onze geschiedenis op een volledige en transparante manier, zodat er niet langer geheimen worden bewaard voor onze mensen.

Ik herroep hierbij alle rechten, plichten, verantwoordelijkheden en huidige handelingen van alle mediapersoonlijkheden. Jullie diensten zijn niet langer nodig.

Ik herroep hierbij alle privileges die de mediafamilies enige macht over mijn zielscontracten, zielenfamilie of zielgebaseerde migratiepatronen geven.

Ik herroep alle rechten van enig mediasysteem gebaseerd op dominantie en controle om ooit terug te keren binnen mijn zielenfamiliestructuur van alle verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik eis hierbij de onmiddellijke stopzetting en verwijdering van alle valse informatie van alle media.

Ik eis hierbij dat enige en alle toekomstige distributie van informatie omtrent alle vormen van media doorlopend absolute waarheid, integriteit en transparantie omvat.

Ik verklaar hiermee dat Moeder Aarde nu samen met mij gezaghebbend is m.b.t. alle plaatselijke of massamedia informatie-uitwisselingsystemen.

Ik roep alle voorouders op dit lezen van mijn vrije wil te honoreren en het in te voeren in de Akasha-kronieken van de Aarde zodat alle wetende soorten begrijpen dat onze vrijheid komt met het te allen tijde gebruiken van onze vrije wil.

Vert. Rob/Marja

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen