Montague Keen Foundation

Toestemming

Toestemming gegeven door mevrouw Veronica Keen op 2014/05/20

29 december 2014

28.12.2014
Montague’s Boodschap,  28 december 2014

De hele structuur van het leven zoals jullie dat kennen valt uit elkaar. Het wordt aan de kaak gesteld. Verwarring alom nu alles waar jullie in geloofden blootgelegd voor jullie ligt: VALS TOT IN DE KERN. De mensheid was slachtoffer van de grootste misleiding in de geschiedenis van het universum. Jullie, mijn vrienden, zijn degenen die gekozen zijn om de waarheid te onthullen en de corrupten uit hun controleposities te verwijderen. Het is tijd om de illusie te zien voor wat die is en dan het leven op Aarde voor de mensheid te herstructureren. Degenen die hun manieren aan de Aarde hebben opgedrongen en zichzelf wereldwijd in machtsposities hebben gemanoeuvreerd en de ware geschiedenis van de Mens hebben gewijzigd voor hun eigen doeleinden, moeten zich nu voorbereiden om de Aarde te verlaten op dezelfde manier waarop ze zichzelf toegang verschaften. Ze kunnen hun bewustzijn nooit verhogen. Ze zullen altijd in 3D blijven. Dit is waarom ze zoveel inspanningen doen om zoveel mogelijk van jullie in 3D te houden: altijd daar om hen te dienen. Helaas zijn velen van jullie te bang om de waarheid te erkennen en voorwaarts te gaan. Jullie hebben het controlesysteem geaccepteerd dus kunnen jullie de rest van je leven op Aarde op 3D niveau voortzetten.

De Strijd in de Ruimte wordt nog steeds voor jullie verborgen gehouden, maar spoedig zal het bewijs ervan voor iedereen zichtbaar worden. De strijd om jullie zielen is meedogenloos. Dit is duidelijk voor iedereen die ontwaakt is. Van velen van jullie werd de frequentie gestolen, hoewel jullie je hiervan volledig onbewust zijn. Het zorgt ervoor dat jullie volledig controleerbaar en gedienstig zijn. Dit maakt het de cabal makkelijk om jullie als slaven te gebruiken en degenen die jullie proberen te laten ontwaken t.a.v. het controlesysteem aan te vallen. Jullie verkochten je ziel zonder te begrijpen wat jullie deden. De cabal heeft alles van de laatste 2000 jaar gepland. Het enige waar ze geen rekening mee hielden was jullie ONTWAKEN. Ze geloofden niet dat mensen hun bewustzijn zo konden verhogen dat ze konden zien wat er werkelijk aan de hand was.

Alles op TV, in de kranten, jullie educatie, voedsel, water en lucht etc werd gepland om jullie in 3D te houden. Alle geschiedenis die jullie geleerd hebben is onwaar: helemaal vervalst. Het werd door degenen die jullie controleren geschreven om jullie gedachten te verwarren. Niets, en ik herhaal, niets  begon in het Oosten. Het begon in het Westen. DEZE ENE WAARHEID laat zien dat alles wat jullie geleerd hebben compleet verzonnen is. Zij van de cabal bedachten religie en ze schreven de bijbel om ervoor te zorgen dat jullie hun samenzwering aanvaardden. Christus leefde lang voordat de Rooms Katholieke religie bestond. Niets dat ze als ‘evangelie’ aanmerken is waar. Ze schiepen een verhaal over Christus dat niet waar is: er was geen stal, geen kruis, geen nationaliteit.

Er is een enorme inspanning gaande aan deze kant van het leven om de mensheid en de Aarde te redden. We worden door goedwillende wezens van andere planeten geholpen alsmede door ontwaakte zielen op Aarde die hun leven hebben toegewijd aan dit doel. Degenen wiens doel het is ons te assisteren worden genadeloos aangevallen met wapens waarvan jullie geen kennis hebben. De cabal heeft veel geavanceerdere wapens dan jullie denken. Jullie weten alleen van scalaire- en microgolfwapens enzovoort. Wanneer degenen binnen de cabal reizen gebruiken ze geen methoden die aan de mens bekend zijn . Ze kunnen zich voortbewegen met een snelheid die jullie zou verbazen. Jullie onwetendheid houdt jullie op je plaats. De waarheid is dat jullie in een wereld leven waar je niets van af weet. De cabal kan zelfs jullie gedachten lezen, zodat ze je altijd een stap voor zijn. Totdat jullie wakker worden en samen pal gaan staan zullen jullie machteloos zijn.

De Ierse mensen hebben zich dit feit gerealiseerd. Ze kwamen bijeen om de noodzakelijke veranderingen voor elkaar te krijgen en ze zullen hierin slagen. Bid alsjeblieft voor degenen die jullie uit de duisternis proberen te leiden. Sommigen ondergaan de meest afschuwelijke ervaringen, waaronder chemicaliën in hun eten en drinken en geïmplanteerde apparaatjes. Kwaadaardige objecten kunnen worden gebruikt om duistere energieën te implanteren, evenals gedachten en bedoelingen die totaal vreemd zijn aan de betreffende persoon.  Deze mensen hebben jullie hulp nodig terwijl ze worstelen om aan deze duistere controle te ontsnappen.

Nadat jullie eenmaal de controle over jullie planeet terugpakken en alles dat duister en corrupt is verwijderen zal alles hersteld worden. De zon zal weer schijnen en vrede zal hersteld zijn. Verwijder de controleboeien. Onthoud, de cabal kan niet bestaan in het licht; dus laat je licht schijnen en deel het met iedereen op je weg, en jullie zullen vrede herstellen. Dat is alles wat je hoeft te doen. De cabal is bang voor jullie licht, aangezien het krachtiger is dan hun wapens. Wanneer jullie dit doen zullen wij in de geestenwereld weer tussen jullie lopen om jullie te helpen de harmonie te herstellen.

Er was een geduchte poging van de cabal om ons Centrum in Ierland te verhinderen. Ze vrezen het ontwaken van de Ieren m.b.t. DE WAARHEID OVER WIE ZE ZIJN. Het Centrum moet er komen, omdat het andere landen voor zal gaan hetzelfde te doen en samen te komen en alles dat corrupt is te verwijderen. Ierland zal de weg wijzen. We zullen Centra over de hele wereld hebben omdat de mens hulp nodig zal hebben bij het zich aanpassen aan een compleet nieuwe manier van leven. Mijn collega’s en ik in de geestenwereld willen graag iedereen bedanken die vertrouwen blijft hebben in mijn werk met Veronica. Wij weten dat het nodig is en daarom zal het doorgaan. Er is geen plaats voor rancune omdat zulke aanvallen de ziel schaden. Jullie ziel is voor altijd, al het andere is tijdelijk.

Wees voorbereid en maak plannen voor wanneer de cabal de Aarde verlaat. Jullie moeten klaar zijn om om te gaan met de chaos die ze achter zullen laten. De mensheid heeft hun plan om een eigen planeet te hebben met enkel een paar mensen om ze te dienen vernietigd; een planeet zonder ‘nutteloze opvreters’. Dan hadden ze in hun ware gedaante kunnen leven, zonder de noodzaak om zichzelf in op mensen lijkende lichamen te hullen. Ze zouden alleen maar zichzelf hebben kunnen zijn, vrij om hun eigen uiterlijk aan te nemen.

2015 staat op het punt te beginnen. Zijn jullie voornemens het licht en liefde over de hele mensheid te verspreiden? Zullen jullie je verenigen met je medemens, om samen alles dat duister en corrupt is te verwijderen van de Aarde? Doe alsjeblieft alles wat mogelijk is om een betere toekomst voor de hele mensheid te creëren. Een toekomst die vrij is van corruptie. De verwijdering van schadelijke chemicaliën in het voedsel, het water, in de lucht en in medicijnen etc. Start met het maken van plannen voor hoe je wil dat leven op Aarde er uit zal zien.

Mag ik jullie vragen begrip te hebben voor het feit dat Veronica op dit moment door een extreem moeilijke tijd gaat, wat te maken heeft met aanvallen en slaaptekort. Ze is bezorgd om vrienden die gegrepen zijn door de cabal. Want dit is de laatste tegenstand van de cabal en ze halen uit naar een ieder waarvan ze vinden dat die in de weg staat. De strijd is behoorlijk venijnig geworden. Zend liefde naar degene die worstelt om zichzelf te bevrijden uit de klauwen van de cabal. Het was, voor zijn terugkeer naar Aarde, zijn keuze de diepten van het duister te ervaren, om zo te kunnen meevoelen met anderen die dit meegemaakt hebben.

Kijk naar de toekomst die jullie bezig zijn op te bouwen. Zorg ervoor dat het vredevol en harmonieus zal zijn voor iedereen die op aarde verblijft.

Mijn hart gaat uit naar jou, Veronica, omdat ik weet wat je doormaakt. Het is niet eenvoudig. Het is een moeizame en pijnlijke weg maar we zullen ons doel bereiken. Wij zijn een drie-eenheid. Wanneer een pijn heeft, lijden alle drie pijn. Dit kan niet veranderd worden, omdat het altijd zo geweest is. Wij drieën hebben in vele levens succesvol samengewerkt en we zullen dat blijven doen.

We omgeven je met liefde en licht, mijn lief.

Altijd, je aanbiddende

Monty.

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

22 december 2014

21.12.2014
Montague’s Boodschap,  21 december 2014

Veronica, mijn lief, het is pijnlijk voor mij om je op zo veel verschillende manieren te zien worden aangevallen. De pijn die je in de afgelopen week hebt moeten doorstaan werd veroorzaakt door de ernstige shock. Die was onvoorzien, dus je was onvoorbereid. Gelukkig logeerde je vriendin bij je. Ik dank haar voor haar vriendelijkheid naar jou. Ze was getuige van de aanvallen en zal er op een dag over schrijven. De reden waarom de aanvallen zijn toegenomen is als volgt.

De strijd tussen het Licht en de Duisternis  is in een nieuwe fase terechtgekomen. De cabal zal de Aarde niet verlaten zonder een grote strijd. Ze zullen niet reageren op enige diplomatieke uitnodiging om vreedzaam weg te gaan. Als je denkt dat je nu niet in oorlog bent, ben je ver bezijden de waarheid. Deze oorlog wordt uitgespeeld op elk niveau en zal in de nabije toekomst zichtbaarder worden. Jullie hemel is zwaar bewolkt vanwege de enorme hoeveelheid chemtrails om op deze manier te voorkomen dat tekenen van wat er gaande is worden gezien.

VRAAG wat ze voor jullie verbergen? Als de hemel helder is, neem dan de tijd om de ‘sterren’ te checken, aangezien enorme bewegingen vanaf hun oppervlakte kunnen worden waargenomen. Bekijk eveneens hoe jullie maan van tijd tot tijd van vorm verandert. Wanneer dit gebeurt is het heel gauw daarna bewolkt. Dingen zijn niet wat ze lijken. Dit is al een hele lange tijd zo.

Er zijn verschillende soorten die de Aarde niet willen loslaten. Ik zal ze niet benoemen, aangezien ik niet de wens heb jullie te alarmeren. Er lopen soorten rond op Aarde die op jullie schijnen te lijken, maar dat is niet zo. Zoals degene die het lukte om ons huis binnen te komen. Je vriendin was in staat je te beschermen.

De lichtenergieën zullen naar de Aarde afdalen en ze zullen zich aan je bekend maken. Je weet wat er gedaan moet worden. Niets kan deze verheffing tegenhouden. De Duistere Garde zal proberen veel mensen te misleiden m.b.t. wat ze jullie zullen vertellen wat vriendelijke ruimteschepen zijn. Dat zijn ze NIET! Het duister heeft zielen nodig om andere dimensies te vullen en die zullen verloren zijn voor de mensheid. Delen van jullie wereld zullen op bevel van de cabal vernietigd worden. Ze willen paniek veroorzaken aangezien ze jullie ANGST nodig hebben. Ze zullen altijd de waarheid verdraaien.

Ik weet dat sommigen niet zullen ontwaken, zelfs als de waarheid in hun gezicht schijnt. De cabal rekent hier op. Kijk naar de symbolen in jullie straten: de mannequins in de winkels met hun gekrulde horens. Dit zijn de tekens van het beest, recht voor jullie. Wat is hier de boodschap achter?

Steeds meer mensen die zich uit durven spreken worden opgesloten, vermoord of krijgen een ‘ongeluk’. De lijst groeit. De Duistere Kant probeert jullie tot zwijgen te brengen. Ze doen hun best om te voorkomen dat de waarheid ooit tot jullie komt. Ze moeten jullie in de 3D matrix van VERGETELHEID houden. Nogmaals, ze hebben een netwerk over het leylijnennetwerk van de Aarde geplaatst. De overleving van Planeet Aarde hangt af van jullie werk aan de leylijnen. Dit is van het allergrootste belang. Ga ALSJEBLIEFT door met dit werk. Mettertijd zal je getoond worden hoe belangrijk jullie input m.b.t. de overleving van de planeet is geweest.

De cabal zal geen succes hebben maar ze zullen zo veel mogelijk van jullie met zich meenemen. Jullie moeten voet bij stuk houden. Dat kunnen jullie niet doen met gesloten ogen. Jullie dienen methodes te ontwikkelen om jezelf te beschermen. Verbind je met het gebied van je hart en via dat, naar de ene kant met het centrum van de Aarde en naar de andere kant met de Centrale Zon. Door in een kolom van licht te stappen verbind je je met hemel en aarde. Niemand met negatieve energie kan in het licht stappen, dus breng op zoveel mogelijk manieren licht naar jullie zelf. Bescherm de Aarde, want de cabal heeft het licht van de zon geblokkeerd. Het zal opnieuw fijnafgestemd worden. Jullie zullen het 5D Lemurische tijdperk binnentreden. Het is begraven gebleven in jullie herinneringen maar zal opnieuw bloeien.

De Aarde bereidt zich voor om enorme veranderingen te ondergaan, die ver boven jullie voorstellingsvermogen uitstijgen, om jullie zo in het Nieuwe Tijdperk te brengen dat een nieuwe dimensionale staat van het leven is. Lemurië heeft nooit de Aarde verlaten, het is alleen buiten het gezichtsveld geraakt, buiten de waarneming. Jullie bevinden je nu in het Eindspel. Het sluit een lange periode van slavernij af, dat niet alleen alle levende wezens op Aarde heeft geknecht maar ook de Aarde, Gaia zelf. Jullie hebben nu de kans een verschil te maken. Dus neem deel aan deze bevrijding en maak deze transitie van dichtbij mee.

Jullie hebben ieder een verantwoordelijkheid naar de hele mensheid en jullie planeet waarvoor jullie je niet kunnen verstoppen. Ga met de stroom veranderingen mee, werk met ze. Het zal jullie goed gaan als jullie je verenigen, omdat jullie niet verslagen kunnen worden. Zij van de cabal die weigeren Planeet Aarde te verlaten, zullen verbranden of verdampen. Dat zal geen prettig gezicht zijn maar het is hun eigen keuze.

Wij in de Geestenwereld observeren deze oorlog. Het is extreem wreed. De cabal heeft alles te verliezen en zal dus tot het bittere eind blijven doorgaan. We hebben aan beide zijden veel slachtoffers gezien.

Vergeef me dat ik deze informatie breng in tijden van blije familie samenkomsten maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Jullie zullen veel tijd hebben om dit te bespreken tijdens de vakantie.

Geniet van de feestperiode omdat het de laatste in deze vorm zal zijn. Binnenkort zullen jullie de mogelijkheid hebben jullie bevrijding van alle duisternis te vieren.

Mijn lief, je bent nog steeds heel kwetsbaar. Zorg goed voor jezelf en probeer een pauze in te lassen omdat je onder zoveel spanning staat.

Wij zijn altijd bij je. Je aanbiddende Monty. 

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

16 december 2014

14.12.2014
Veronica’s Boodschap,  14 december 2014

Het spijt me dat ik deze week niet met Monty kan schrijven.

Het niveau van de aanvallen is ondraaglijk geworden. Er is een resolute poging van de Cabal om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn van plan de voorspelling van een valse buitenaardse aanval in Londen te doen uitkomen. Bepaalde mensen zijn in bezit van de details. Ze willen de mensen dwingen in 3D te blijven, nog hogere veiligheidsmaatregelen te accepteren en ons naar Agenda 21 te leiden.

Ik heb tijd nodig om mijn kracht te hervinden. Begrijp alsjeblieft dat ik niet alle e-mails kan beantwoorden. Ik heb momenteel teveel stress. Ik begrijp volledig waarom Jean Haines zich momenteel heeft teruggetrokken. Ik hoop volgende week door te gaan.

Met Liefde en Licht, Veronica.

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

7 december 2014

07.12.2014
Montague’s Boodschap,  7 december 2014

Jullie komen iedere dag dichter bij jullie doel, omdat de corrupten en hun corrupte praktijken ontmaskerd worden. Er bestaat nu geen twijfel meer over wie de mensheid in slavernij heeft gehouden. Ze doen hun uiterste best jullie te misleiden zodat jullie ze blijven dienen. De macht die ze bezitten hebben ze van jullie afgenomen.

Jullie staan op een kruispunt. Jullie moeten kiezen: slavernij of vrijheid? Ze zien jullie als “Nutteloze Opvreters” (Henry Kissinger). Ze verachten jullie; voor hen bestaan jullie alleen om hen te dienen. Alles dat ze hebben, hebben ze van jullie afgenomen en jullie stonden hen toe dat te doen.

De ontwaakte Ieren gaan op 10 December de straat op. Luister naar hun oproep, het komt recht uit hun hart…

Op 10 December zal Ierland Opstaan

Ieder land op jullie wereld zal het Ierse voorbeeld volgen. Een ieder die ontwaakt is zou in gedachten bij de Ieren moeten zijn als ze voorgaan in een mars om de mensheid uit de onderdrukking te leiden. Op 10 December zou de mensheid moeten LOPEN ALS EEN om de verwijdering van al het corrupte te eisen. Dit is de eerste stap waarop jullie hebben gewacht. Ierland zal de weg bereiden.

Het zou mooi zijn geweest als we het Ierse Centrum tot onze beschikking hadden gehad maar dankzij valse beschuldigingen en opzettelijke obstructie was er niet voldoende geld beschikbaar. Dus zullen we een ander geschikt gebouw proberen te vinden. Houd alsjeblieft samen met ons vol, want we zullen slagen: dit is te belangrijk om te laten gaan.

Het genetisch netwerk roept iedereen op Aarde die zonder ziel is op zich voor te bereiden om samen te komen en daarna te vertrekken. Als ze blijven zien ze uitsterven tegemoet. Ze kunnen niet alles dat ze op Aarde vergaard hebben met zich meenemen: dus hun rijkdommen zullen achterblijven. Jullie hebben het bijna toegestaan dat ze de Aarde compleet overnamen en ze gebruikten elke methode die je je maar kunt voorstellen om jullie ontwaken te verhinderen. Mensen werden op een brute manier gebruikt om valse informatie te verstrekken over dat alles goed was. Sommigen zeiden zelfs dat een ruimteschip zou komen om jullie mee te nemen naar het licht. Maar NEE: DIT IS NIET WAAR.

Onthoud, jullie onderdrukkers hebben technologie die jullie onbekend is. Ze kunnen de geest binnendrinken van degenen die ze denken te kunnen gebruiken. Ze willen van je af, omdat ze alleen ziellozen willen als bewoners van de Aarde. De belasting die jullie betalen wordt gebruikt om het gif in jullie water te betalen, het gif in jullie voedsel, en het gif in de lucht die jullie inademen. Daarna VERMOORDEN ze jullie met vaccinaties en medicatie als jullie ziek worden van al hun gifstoffen. Jullie moeten ontwaken en je dit realiseren. Jullie betalen hen om de mensheid te vernietigen zodat ze jullie planeet kunnen overnemen.

De strijd om Planeet Aarde heeft een kritieke fase bereikt. Jullie moeten een standpunt innemen. De Schepper zal er voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid bij betrokken zijn. Er zijn er op Aarde die jullie steun nodig hebben. Vergeet ras of geloofsovertuiging, de mensheid moet als een geheel overleven. We kunnen jullie niet alle details vertellen, omdat dat Veronica en degenen die haar helpen kwetsbaar maken voor aanvallen. Ze heeft al genoeg aanvallen moeten doorstaan.

Hun verwijdering was gepland. De juiste mensen waren daarvoor nodig om naar de Aarde terug te keren, met open minds wat betreft de vernietiging en overname van Planeet Aarde. Op dit moment zijn er mensen op Aarde die zich nog niet op deze manier hebben laten zien. Als ze dat doen, zullen ze jullie laten zien wie ze zijn en jullie zullen daar niet over twijfelen. Alles zal gebeuren op het juiste moment. Wij, in de Geestenwereld, doen onze uiterste best om jullie te helpen aan jullie onderdrukkers te ontkomen. Daarna helpen we jullie een wereld zonder conflict te creëren. Een wereld waar mentale voorstelling de norm wordt, zoals hier. Jullie moeten een hoop leren. Zodra jullie uit het controlesysteem komen en je realiseren dat jullie wezens van Licht zijn, zullen jullie zien dat jullie veel meer kunnen dan jullie je nu voor kunnen stellen. Het zal voor jullie opwindend zijn te ervaren wie jullie zijn.

Kijk naar de toekomst. Jullie zullen het huidige leven met al haar noodlot, somberheid en controle snel vergeten. Wanneer het controlenetwerk is opgeheven, zal de Aarde terugkeren naar de prachtige planeet die ze was voordat ze werd overgenomen.

De mensen beginnen degenen die niet menselijk zijn te herkennen: zij die ogenschijnlijk menselijk zijn, zij die zonder ziel of enige vorm van empathie zijn, en degenen die zonder blikken of blozen duizenden mensen kunnen vermoorden. Jullie maken dit keer op keer mee. De ANGST die dit oproept is de zuurstof die zij NODIG hebben omdat ze leven van het verspillen van menselijk bloed. De mensheid voorziet in deze behoefte zonder te begrijpen dat ze haar eigen soort vermoordt. Denk goed na voordat je toestemt in het dragen van een uniform. Kijk eerlijk naar wat er van jullie wordt verlangd. Je zult worden gevraagd je medemens te onderdrukken of te elimineren. Wil je het vuile werk van de Cabal opknappen? Zij voeren NOOIT oorlog, aangezien jullie dat voor ze doen!

Degenen die de macht hebben zijn daar alleen maar omdat jullie, de mensen, ze daar geplaatst hebben. JULLIE zijn er verantwoordelijk voor dat ze de macht hebben gekregen. Jullie worden voor de gek gehouden door partijtrouw etc. Jullie moeten leren jezelf als menselijke wezens te beschouwen; jullie trouw zou aan de mensheid moeten zijn, niet aan ras of geloofsovertuiging. Jullie zijn op de wereld gekomen zonder labels en JULLIE ZIJN VRIJ OM JE EIGEN BESLISSINGEN TE NEMEN. Labels werden jullie opgeplakt en dom genoeg accepteren jullie die. Maar jullie zijn altijd in staat om je te bevrijden en voor jezelf te denken en te beslissen hoe je je ervaring van het leven op Aarde wilt beleven. 

Dit is een tijd van grote verandering. Speel een positieve rol in deze verandering. Je toekomst hangt af van de beslissingen die je nu neemt. Laat de liefde voor de mensheid je gids zijn. 

Zend liefde en licht naar de Ieren, aangezien ze op 10 december vreedzaam gaan proberen de controle over hun land over te nemen. Gebruik WOORDEN, geen kogels. Het is te doen. Het is tijd voor actie.

Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.

Dit is een moeilijke tijd voor je, mijn lief. Ik ben altijd aan je zijde.

Je aanbiddende

Monty

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:


NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

1 december 2014

30.11.2014
Montague’s Boodschap,  30 november 2014

De algehele structuur van het Vaticaan is bezig in te storten en daarmee samen alle CORRUPTIE die jullie wereld gevangen heeft gehouden. Jullie doorzien nu hun leugens dus zullen jullie niet ten prooi vallen aan hun uitingen van nederigheid en opofferingsgezindheid, in het bijzonder in deze tijd van het jaar.

Kerstmis is, zoals zij het doen lijken, NOOIT GEBEURD. Er is nooit een Jezus geweest, geboren in een stal. Ze creëerden dat sprookje tijdens het Concilie van Nicea. Het voorstellingsvermogen van het volk werd erdoor geprikkeld en het werd gebruikt om een religie te ontwikkelen. Maar er was wel degelijk een CHRISTUS. Hij werd niet geboren uit de Mens: hij materialiseerde op Aarde en reisde, al lesgevend, over de wereld. Op het juiste moment dematerialiseerde hij en verliet de Aarde.

Er bestond GEEN KRUIS, of dood, zoals jullie die kennen.

In de oudheid waren de mensen op alle manieren verbonden met het universum. Ze begrepen de werking ervan. Ze waren zoveel verder gevorderd dan dat jullie dat vandaag de dag zijn. Ze hadden een verbinding met het hiernamaals en ze hadden begrip van het leven waarvoor Rome zorgde dat het vernietigd was. Rome gebruikte geweld om alle kennis die in die tijd bestond, te verwijderen en het heeft jullie wereld sindsdien gecontroleerd.

Zij die jullie nu zien als Jezuïeten, zijn de nakomelingen van hen die 2000 jaar geleden zich met geweld toegang hebben verschaft tot jullie wereld. Ze pasten het  menselijk lichaam aan en jullie werden erdoor voor de gek gehouden, denkend dat het hetzelfde was als dat van jullie. HET HEEFT EEN ANDERE FREQUENTIE. Dit is de grootste fout die de mensheid heeft gemaakt en het heeft er sindsdien onder geleden. De Jezuïeten namen de controle over alles: ze schreven bijbels zodat het leek alsof ze een geschiedenis hadden.

(Vier van deze wezens kwamen naar mijn huis, vorige week. Ik had een vriend bij me  op bezoek die dit kan bevestigen. Ze kwamen om angst en verbijstering te zaaien. Ze werden herkend voor wat ze waren en ze werden verwijderd)

Ze hebben jullie verteld dat alles in het Oosten begon. Ik verzeker jullie, dat was niet zo! Alles is precies het tegenovergestelde van wat ze jullie geleerd hebben. Ze hebben de energie van oorlog nodig om te overleven. Ze prediken vrede terwijl ze voor oorlog zorgen. Ze controleren de mensheid door het bankwezen. Ze creëerden religies die met elkaar zouden conflicteren, daarmee problemen veroorzakend om te verzekeren dat de mensheid niet ALS EEN kon handelen. 

Nu ziet de mensheid het licht en is paraat om samen te komen als EEN. Het einde van de heerschappij door Rome is in zicht. De mensen ontwaken nog maar sinds kort wat betreft het lijden dat door hen veroorzaakt is: virussen welke ze produceren in hun laboratoria, vaccinaties en de gehele geneesmiddelenindustrie.

Het leven op Aarde was nooit bedoeld zo te zijn. Tot je de ZETEL VAN DOMINANTIE herkent, kun je niet vooruit komen. Rome heeft JULLIE nodig om te overleven maar JULLIE HEBBEN HEN NIET NODIG!

Ze vonden DE HEL uit om te garanderen dat ze jullie konden controleren d.m.v. een angst voor de dood. Het werkte, totdat jullie begonnen je ogen te openen en de waarheid gingen zien. Nu is hun duistere rol bijna uitgespeeld. Het licht staat op het punt haar plannen om de mensheid te redden te openbaren, omdat ook wij de toekomst hebben gepland en het is een heel andere dan die welke door Rome beoogd wordt.

Vrede en harmonie moeten worden hersteld. Als goede personen zich daar op richten, kan het heel snel worden gedaan. Jullie moeten niet blijven hangen in de zonden van Rome. Jullie moeten snel vooruit bewegen naar een zonnige toekomst voor de gehele mensheid. Wij zullen proberen te verzekeren dat iedereen zal overleven als alles dat de cabal controleert ophoudt te bestaan. Jullie zullen bestaansmiddelen nodig hebben om te overleven. Jullie overheersers zullen de Aarde moeten verlaten en dat zullen ze op dezelfde manier doen zoals ze op Aarde kwamen. De oproep is uitgegaan. Ze kunnen niet in het Licht overleven: hun lichamen zullen desintegreren omdat ze niet zoals jullie zijn.

Ik weet dat dit veel is om in te nemen maar het is de absolute waarheid omtrent de situatie waarin jullie je bevinden. Onderzoek wat ik verkondig en jullie zullen verbaasd staan over wat jullie vinden.

Des te meer werk jullie doen op gebied van het bevrijden van de energie van de leylijnen, des te beter het leven op Aarde zal zijn. Denk zorgvuldig na over welk pad je neemt: ga je voorwaarts naar het Licht, richting vrede en liefde of kies je ervoor in 3D te blijven met alles dat dat inhoudt? Dit is een beslissing die genomen moet worden. Laat je niet afleiden door degenen die gebruikt worden om je in 3D te houden: zij die angst hebben voor het leven zelf en die het nodig hebben gecontroleerd te worden.

De mensheid als geheel zal in het Licht binnentreden. Ze heeft 2000 jaar op haar terugkeer gewacht. Hoewel veel gedaan wordt om het Licht tegen te houden, HET KAN NIET WORDEN GESTOPT.  Zij die het tegenwerken, zullen het enigszins kunnen vertragen maar ze zullen het nooit tegen kunnen houden. Alle leugens, aanvallen en kenmerkende sluipmoorden zal Planeet Aarde niet kunnen weerhouden van het binnentreden in het Licht. Wanneer alle druk en stress is verwijderd zullen jullie het leven op Aarde ervaren zoals jullie voorouders dat deden: met volledige kennis van wie en wat je bent. Jullie zullen je herverbinden met bevriende wezens van andere planeten. Het leven zal genoten worden, niet verdragen.

Onze Centra zullen het mogelijk maken dat alles op zijn plaats zal vallen zoals het zou moeten. Het eerste zal in Ierland moeten komen om redenen die jullie binnenkort zullen begrijpen. Alle andere landen zullen vlot volgen. We moesten ons van de aankoop van het gebouw in Ierland terugtrekken omdat het besmet was door degenen die onze plannen proberen te dwarsbomen. We bekijken andere opties omdat er vele in aanmerking komen voor ons doel. Het geld dat zo genereus gegeven werd staat op de bankrekening van de Stichting. Het zal gebruikt worden zodra er voldoende fondsen beschikbaar zijn om een aankoop te doen.

Veronica zal in geen van de Centra gaan wonen maar zal ze regelmatig bezoeken. Er werd gesuggereerd dat ze een nieuw huis wilde. Dit is niet zo! Onze Centra zullen een belangrijke rol spelen in de toekomst van de mensheid. Alles dat jullie nu als normaal in jullie wereld aannemen, zal in een nacht veranderen en sneller dan jullie denken. Jullie zijn of voorbereid of jullie zullen spartelen: het is aan jullie. Het zal gebeuren of jullie voorbereid zijn of niet dus jullie zijn gewaarschuwd. Jullie hebben een keuze: vrede en harmonie of strijd en conflict.

Aangevallen worden, mijn lief, is de bevestiging dat je op de goede weg bent.

Je werkdruk neemt toe, maar we zullen slagen.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty

Mededeling van Veronica

Er is een voortdurende vendetta tegen mij en het werk dat ik doe met Monty gaande. Het wordt uitgevoerd door Ian Kelly, alias “southenglishman2007” op het internet en in e-mails gericht aan mij en aan anderen. Hij kwam in mijn leven onder valse voorwendselen. Hij deed alsof hij een fan was van het werk van Monty, maar gaf na een tijdje toe, dat dit een leugen was. Hij stal het privé e-mailadres van David Icke en andere privé e-mailadressen uit mijn studeerkamer toen hij een seance bij kwam wonen in mijn woning.

De mensen waar ik op dat moment mee samenwerkte en ikzelf hadden allemaal medelijden met hem omdat hij volledig overheerst en gecontroleerd werd door zijn moeder. We waren blij voor hem toen hij eindelijk via internet een dame ontmoette (op de leeftijd van 50 jaar) en het afgelopen jaar Engeland verliet om met haar te trouwen. Ik wenste hem alle geluk toe en ik hoopte dat hij vervulling zou vinden in zijn leven omdat hij zo wanhopig ongelukkig was geweest met zijn moeder.

Nog maar net een paar maanden geleden, vernam ik via de site van David Icke dat Kelly ook zijn werk had gesaboteerd, nadat hij binnengekomen was met een aanbod tot hulp.  David Icke refereerde aan Kelly in een van zijn video’s als een van de mensen die problemen veroorzaakte bij het televisiestation.

Ian Crane meldde ook problemen met Kelly.

Wat betreft het Centrum in Ierland, we boeken met veel plezier vooruitgang totdat Kelly zijn vendetta tegen mij en de Stichting startte. Ik ben bang dat Kelly mij naar zijn eigen maatstaven heeft beoordeeld. Iedere penny die gedoneerd is staat op een bankrekening van de Stichting. We bekijken nu andere panden. Begrijp alsjeblieft dat ik dit niet in het openbaar kan doen vanwege mensen zoals Kelly die er rond gaan neuzen en valse beschuldigingen doen.

Ik heb geen aanbetaling gedaan van 40,000 Euros zoals hij verkondigde. Trouwens, in Ierland worden aanbetalingen terugbetaald. We hebben wel degelijk een businessplan voor de Centra maar we kunnen niet in detail treden naar wie dan ook buiten de Stichting of het op internet zetten om begrijpelijke redenen. Ons vertrouwen is op een verschrikkelijke manier misbruikt. Dus begrijp alsjeblieft dat we heel voorzichtig moeten zijn.

Ian Kelly laat me geen keus zijn naam te noemen. Ik doe dit niet graag. In feite voel ik medelijden voor hem dat zijn leven tot dit niveau gedaald is. Hij laat me geen andere optie. Het werk dat we doen is te belangrijk om op deze manier naar beneden gehaald te worden doordat hij de start van de Centra blijft saboteren met zijn beschuldigingen en leugens. Persoonlijke laster is een ernstig misdrijf.

Ik vraag de lezers van de wekelijkse berichten ieder voor zich uit te maken of ze de informatie in de berichten heilzaam vinden in deze barre tijden en ik vraag ze hun harten open te stellen voor de waarheid. Help ons alsjeblieft deze negativiteit te overwinnen, deze haat, deze vendetta, die zich over het hele internet verspreid heeft en op geen enkele manier bijdraagt tot een betere toekomst.

De keuze is aan jullie, geef alleen maar de boodschappen door.

Ik wil een ieder bedanken die zijn vertrouwen in mij en het werk van de Stichting heeft gesteld. We zullen de Centra starten, beginnend in Ierland en vele over de hele wereld zullen volgen. Dit kan niet gestopt worden. We zijn toegewijd om dit te realiseren, ondanks de vertraging. We willen een betere wereld voor een ieder.

Veronica

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

24 november 2014

23.11.2014
Montague’s Boodschap,  23 november 2014

De energie van de Aarde is geïntensiveerd. Het beïnvloedt velen van jullie. Jullie lichamen worden opnieuw uitgelijnd. Het is nu noodzakelijk het 3D denken- en leven te verlaten. Zij die probeerden jullie planeet over te nemen doen hun uiterste best jullie in 3D te houden. Jullie hebben deze week door BRADLEY LOVE een helder beeld gekregen van hoe deze controle werkt: “DE SLEUTEL TOT ONZE SLAVERNIJ IS SEXUELE ENERGIE” (Je kunt dit vinden op de What'sthe 'real' truth? website)
Ik spoor jullie aan de inhoud hiervan te lezen en te herlezen. Jullie zullen zien dat het overeenkomt met datgene wat ik aan jullie heb proberen over te brengen.  Het is tijd de WAARHEID onder ogen te zien; jullie zijn de slachtoffers van het GROOTSTE BEDROG IN DE GESCHIEDENIS VAN HET UNIVERSUM. JE OGEN DAARVOOR SLUITEN ZAL HET NIET DOEN VERDWIJNEN. Dit is iets waar iedereen mee zal moeten leren omgaan. Het heeft invloed op iedere man, vrouw en ieder kind op Planeet Aarde.

Zij die Planeet Aarde 2000 jaar geleden onrechtmatig betraden, met de bedoeling de planeet over te nemen, hebben te kennen gegeven van plan te zijn de planeet op dezelfde manier te verlaten, mocht het te gevaarlijk voor ze worden om op Aarde te blijven. Ze hebben alle goud, juwelen etc., die ze geroofd hebben tijdens hun verblijf op Aarde, verzameld. Ze weten dat ze niet op Aarde kunnen blijven, omdat de Lichtenergie hier nu ondraaglijk voor ze wordt. Ze kunnen hun vorm niet behouden. Het leven wordt iedere dag moeilijker voor ze omdat steeds meer van jullie licht en waarheid omarmen. We hebben ingewerkt op hun manieren van controle, dus ze verliezen terrein in een rap tempo. Hun boosaardigheid wordt steeds duidelijker, zonder er iets constructiefs over te zeggen; zelfs zij zullen uiteindelijk het licht zien. Alles verandert met hoge snelheid, veel te snel voor de Cabal om aan te kunnen. Zij die de waarheid spreken worden meedogenloos aangevallen. Zend ze alsjeblieft liefde. Het is niet eenvoudig boven het maaiveld uit te stijgen en je mond open te doen om je medemens te helpen overleven in liefde en licht. De Cabal in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben plannen “False Flag” gebeurtenissen te creëren met als doel jullie door angst in de onderwerping te jagen. Ze zullen doen alsof jullie worden aangevallen door buitenaardsen!

De Twin Towers “false flag” overtuigde de wereld ervan dat de VS werd aangevallen. Het duurde even voordat men zich de waarheid realiseerde. Wij in de Geestenwereld volgen hetgeen ze doen nauwgezet. We zullen jullie op tijd waarschuwen. Kom tezamen als een en voeg de energieën samen om het Duister te bestrijden. Jullie willen in vrede leven: nu is jullie kans om harmonie te creëren en alle corruptie voor altijd te verwijderen. Nooit weer zal Planeet Aarde in verkeerde handen vallen. We brengen zaken in stelling om dit te verzekeren.

Jullie hebben de mogelijkheid bijeen te komen. Onderzoek hoe jullie wensen dat het leven op Planeet Aarde er uit zal zien. Vrije energie, voedzaam voedsel, schoon water en  vrede overal kunnen jullie realiteit worden. Ieder land heeft zijn experts en zodra zij hun kennis verenigen zijn de mogelijkheden oneindig.

Wij in de Geestenwereld zien duidelijk hoe het zal werken. We zullen jullie bij elke stap begeleiden, want het is een gezamenlijke inspanning. Spoedig zullen jullie open staan voor het feit dat jullie geen hulpeloze overlevers zijn, noch ooit waren. Jullie zullen de lichtwezens worden die jullie zijn; tot zoveel meer in staat dan jullie je op dit moment voor kunnen stellen. Wanneer alle duistere indoctrinaties ophouden zal het enige tijd vergen om je aan te passen, en zal het leven een enorm avontuur worden wanneer jullie het licht onderzoeken. Jullie zullen nooit meer naar de duistere dagen van weleer terugkijken. We zetten  nu zoveel voor jullie op zijn plaats ter voorbereiding op het begin van het Nieuwe Tijdperk van Licht. Hoe snel dit gebeurt ligt volledig in jullie handen. Alles dat jullie moeten doen is ontwaken en de waarheid zien. Zie alles zoals het is, en niet zoals jullie wordt verteld dat het is.

Het leylijnenwerk moet doorgaan. Het belang ervan zal duidelijk worden, zelfs voor de twijfelaars. Elk moment dat jullie gebruiken om aan de leylijnen te werken, zowel de oude als de nieuwe, komt jullie wereld ten goede op manieren die jullie je nu niet kunnen voorstellen.
Zelfs vanuit het comfort van je luie stoel kun je de leylijnen visualiseren en bewust de goddelijke energie van jullie planeet bevrijden.

Accepteer niets als waarheid voordat je het hebt onderzocht. Overtuig jezelf ervan dat het daadwerkelijk de waarheid is. Propaganda wordt gepland en daarna op elke TV en in elke krant ter wereld aan het publiek gevoerd. Jullie zouden nu onderhand in staat moeten zijn de leugens te herkennen en deze weigeren te accepteren. Jullie zijn niet langer de schapen uit het verleden. Jullie kunnen nu niet langer zo makkelijk voor de gek worden gehouden. Jullie schrijven geschiedenis. Stuur liefde aan iedereen die jullie helpt vooruitgang te boeken  naar het Licht. Het ontmaskeren van de duistere controle is een enorme verantwoordelijkheid, dus hebben ze jullie steun nodig. Ze werken in vele delen van de wereld met maar een doel in gedachten – de mensheid en Planeet Aarde te redden.

Jawel, de Cabal vecht voor haar voortbestaan. Dus valt ze iedereen aan waarvan ze zien dat ze hen aan de kaak stelt. Maar het is spoedig voorbij en de aanvallen zullen ophouden. Mensen zullen zonder angst bij elkaar komen en het vertrouwen zal terugkeren.

Berichtje van Veronica

Khartika Gunawan heeft contact met me opgenomen over haar nieuwe boek. Het klinkt me goed in de oren. “THE MULTIDIMENSIONAL TRAVELER, FINDING TOGETHERNESS". Spoedig worden we multidimensionale reizigers, dus het vinden van verbondenheid is een absolute must. Onze toekomst ligt in onze handen. Laten we ons erop voorbereiden en het verwelkomen met open armen.

Mijn lief, we bereiden ons voor op de weg voorwaarts. Je zult het weten wanneer het moment daar is.

Altijd, je aanbiddende


Monty

Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:


NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

17 november 2014

16.11.2014
Montague’s Boodschap,  16 november 2014

Dit is de tijd van openbaring, mijn lief. Er bestaat geen verstopplaats op Aarde in deze tijd van grote verandering. Alleen diegenen die in angst leven blijven in 3D achter, omdat ze verandering vrezen. Er zijn er ook, die nooit geleerd hebben hun wezen open te stellen voor de wonderen van Planeet Aarde, zij die zich nooit afvroegen, waarom bijvoorbeeld de mensheid niet als een geheel samenwerkt of wie de verdeeldheid, zoals bijvoorbeeld door religies creëerde, met afscheiding als doel en achterdocht en conflict te veroorzaken.

Nu geven anderen jullie de details van wat er tijdens Concilie van Nicea is besloten. De vernietiging van leven op Aarde begon daar. Al het bewijs ligt verstopt in het Vaticaan. Toen er bewijs werd herontdekt uit de zee in Irak, werd er oorlog verklaard en kreeg het US Leger opdracht alle nieuw ontdekte eeuwenoude geschriften te vernietigen, voor het geval de waarheid omtrent de beschaving ooit uit zou komen. Het is moeilijk voor de mensheid om er vrede mee te hebben dat het Vaticaan vrede predikt, maar precies het tegenovergestelde praktiseert. Ik heb al vele malen gezegd: “NIETS IS WAT HET LIJKT”. Alles wat jullie geleerd is, zowel door educatie als door jullie ouders, is absoluut verkeerd. Jullie kregen nooit de kans de waarheid te onderzoeken en daardoor in het licht te treden.

De tijd van uitstellen is voorbij. Er moeten beslissingen genomen worden. Je verhoogt je trilling, verlaat het 3D leven (of moet ik zeggen, bestaan) en treedt het Licht binnen door de ketenen die je gevangen houden te verwijderen.Bradley Love heeft het duidelijk voor jullie uitgespeld. Hij heeft alles uiteengezet. Je kunt er onmogelijk aan twijfelen dat de illusie die door jullie bestuurders is neergezet precies dat is – een grote illusie. Het vergt een hoge mate van ontwaken maar het moet gebeuren.

Veronica heeft vele geluidsbanden van onze gesprekken van nadat ik de Aarde verlaten heb en ben overgegaan naar de Geestenwereld. Ik was geschokt de omvang van de corruptie te zien terwijl ik op Aarde geleefd had, me van het meeste onbewust. John Mack praatte ook met Veronica over de verschrikkelijke corruptie die hij vanuit de geestenwereld zag,waar hij zich volledig onbewust van was tijdens zijn tijd op Aarde (Zeer interessante tapes). Ik vertelde Veronica toen, dat de deuren van het Vaticaan gesloten moesten worden. Tien jaar geleden, dacht ze dat dat nooit zou gebeuren. Nu zullen jullie dit in de nabije toekomst zien gebeuren.

Jullie wereld zal herstellen van alles wat haar werd aangedaan. Alle deals gemaakt met niet-aardse entiteiten zullen ongeldig en ontbonden worden. Jullie zullen opnieuw beginnen met een schone lei en jullie zullen de valkuilen uit het verleden vermijden. Alles zal openbaar zijn. De mensheid zal in vrede leven. Degenen die niet op Aarde thuishoren zullen haar moeten verlaten. Dit zal geschieden. Het ontwaken zal niet kunnen worden gestopt, ongeacht het aantal obstakels dat in de weg wordt gelegd, het zal gebeuren. Je kop in het zand steken zal je niet beschermen. Dit is iets dat een ieder op Aarde onder ogen moet zien en moet verwerken. De boodschapper aanvallen zal jullie niet beschermen. De feiten zullen heel binnenkort onder ogen moeten worden gezien.

Sta je voldoende open om de WAARHEID en VERLICHTING in ontvangst te nemen en naar een wereld van vrede voor een ieder te werken? Zij van het Licht moeten zichzelf beschermen omdat de aanvallen toenemen en deze vanuit alle hoeken komen. Het Ashtar Virus besmet velen. Het vindt je zwakke plek en gebruikt je. Het vecht om de controle te behouden en zal verlies niet makkelijk aanvaarden.

Ze hebben deze overname al sinds 2000 jaar gepland. Ze accepteren verlies en het verlaten van jullie planeet niet graag. Sinds 2000 jaar hebben ze de macht over een in angst levende mensheid, terwijl de banken steeds meer problemen creëerden voor degenen die probeerden te overleven op Aarde. Hun laboratoria produceerden virussen om de mensheid aan te vallen en ze produceerden eveneens vaccinaties om de populatie af te slachten. Waar is jullie vrijheid van keuze in dit alles? Jullie betalen belasting die gebruikt wordt om jullie water, jullie voedsel en jullie lucht te vervuilen. Hebben jullie dit ooit aan een serieuze afweging onderworpen?

Trek je goedkeuring in, zoals Bradley adviseerde, en doe dat iedere dag. Ze kunnen je niet beschadigen zonder je goedkeuring. Het is uiterst belangrijk dat je dit begrijpt. Laat dit de eerste stap zijn in het terugnemen van de controle over jullie levens. Vrijheid zal jullie niet op een dienblad worden aangeboden, jullie moeten het verwerven. De toekomst kan alles zijn dat je je wenst. Dus maak plannen, werk ernaar toe en bereid jezelf voor.

Ierland is de SLEUTEL die alles zal ontsluiten. De grote verandering zal daar beginnen en alle landen zullen volgen. De ware geschiedenis van Ierland die onthuld zal worden zal de controle door de cabal verwijderen. De grootschaligheid van de LEUGENS die jullie verteld zijn zal jullie schokken en verafschuwen. We hebben jullie om hulp gevraagd bij het creëren van de Centra, waar nieuwe manieren van voedsel- en energieproductie onderwezen zullen worden. Ze zullen het leven opnieuw opstarten zonder de meesters in bedrog die jullie leven op elk gebied gecontroleerd hebben. De toekomst ligt in jullie handen, dus wees er zuinig op.

 De natuurlijke energie van jullie planeet zal worden hersteld. We konden jullie helpen de gevangen energie van de leylijnen vrij te maken. Dit was de eerste stap om de controle terug te nemen. Kijk naar wat er bereikt is sinds jullie begonnen deze energie te bevrijden op 2 februari. Jullie werk t.a.v. het bevrijden van deze energie zal zijn plaats in de geschiedenis van het Nieuwe Tijdperk van Verlichting innemen. Ga alsjeblieft door met dit werk, aangezien het wordt gewaardeerd aan beide kanten van het leven. Wanneer jullie zelf je verantwoordelijkheid nemen kun je heel veel bereiken.

Elke dag leren jullie meer omtrent hoe je onder controle wordt gehouden en hoe ieder aspect van jullie leven wordt gecontroleerd. Wanneer jullie over dit soort controle lezen in een horrorverhaal zou je niet geloven dat dat mogelijk is. Zien jullie nu hoe knap dit wordt gedaan? Jullie wordt verteld dat alles voor jullie profijt wordt gedaan, terwijl het duidelijk NIET ZO IS. Als de mensheid NEE zegt tegen alle bemoeienis met het leven op Aarde zul je zien dat de controle wordt opgeheven.

Hebben jullie wat nodig is om dit te doen? Jullie zouden de nachtmerrie van het leven op Aarde zoals dat nu wordt geleefd kunnen beëindigen. Je bent het aan je kinderen verschuldigd om ervoor te zorgen dat alle corruptie wordt verwijderd en dat alle oorlogen onmiddellijk worden gestopt. Houd er toch mee op de LEUGENS te geloven. Word wie je bent. We bedanken iedereen die de waarheid met anderen deelt om te helpen de mensheid te doen ontwaken. Jullie zijn er bijna.

Mijn lief, het was zwaar. Zo kun je zien hoe wanhopig ze zijn. Er komt hulp uit vele hoeken. Je bent nooit alleen.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende

Monty.


Vert. Marja/RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

10 november 2014

09.11.2014
Montague’s Boodschap,  9 november 2014

Verhoog je bewustzijn en omhels het licht dat jullie wereld binnenstroomt. Laat het 3D denken achter in de Duistere Tijd waar het hoort. Doe alles wat je bewustzijn zal verhogen. Verbind je, hetzij door mediteren, lezen of d.m.v. communicatie met gelijkgestemde vrienden. Verbind je met de centrale zon. Combineer je energie met anderen om dit te doen. Onthoud, het is altijd het meest donker voor de dageraad, en jullie dageraad wacht jullie. Jullie zitten nu midden in het eindspel, vandaar dat aanvallen en sabotage gebruikt worden in een poging jullie in een 3D bestaan gevangen te houden. Wanneer jullie je openstellen voor het licht, zul je ontdekken dat alle hulp die je nodig hebt al op zijn plek is. Het heeft alleen je verzoek om hulp nodig.

Het ware plaatje van het Vaticaan doemt elke dag op. Je kunt nu geen enkele twijfel hebben omtrent wie jullie wereld regeert en hoe ze dat doen. Vanwege de informatie die nu in het publieke domein aanwezig is verliezen ze hun greep op de mensheid. Belangrijker nog, ze kunnen hun aardse vorm niet langer behouden. Velen van hen moeten nu buiten beeld blijven.

Ratzinger moest zich terugtrekken aangezien hij zijn vorm niet langer kon handhaven. Hij is nog steeds heel actief in zijn pogingen de controle over het Vaticaan te houden. Ik liet jullie zien hoe ze Planeet Aarde binnendrongen, jullie geschiedenis veranderden, alles overnamen, overal, en de Nieuwe Wereldorde planden. Ze zullen dezelfde methode moeten gebruiken om zich van de Aarde terug te trekken. In feite, het gerucht gaat dat ze voorbereid moeten zijn om dezelfde methode te gebruiken om de Aarde te verlaten. Sommigen weigeren om hun nederlaag te accepteren en zullen zich verstoppen, in de hoop dat ze op een dag de planeet opnieuw in kunnen nemen. Dit zal niet worden toegestaan. Materiële rijkdom zal hen niet redden.

Liefde en waarheid zullen de weg naar voren wijzen. Het zal mensen samenbrengen om een wereld te creëren die vrij is van 3D oorlogen en de armoede die deze brengen. Jullie hebben onlangs geleerd hoe WOORDEN in Zwarte Magie-rituelen gebruikt worden en de Gerechtshoven etc. Oorspronkelijk communiceerden jullie telepathisch. Dat was de norm in Lemurië. Het zorgde voor vrede en harmonie. Het was in Atlantis dat woorden de norm werden. Leugens en bedrog doemden op en jullie wereld is deze verandering in communicatie nooit te boven gekomen. Degenen die jullie wereld overnamen hebben sindsdien de magie van woorden gebruikt. (Bradley heeft geweldig werk gedaan over dit onderwerp.) Wees voorzichtig hoe je je woorden gebruikt, aangezien ze macht bevatten die voor jullie verborgen was. Wees wakker en waakzaam.

Vanwege het licht dat nu op jullie wereld opdoemt komen de Elementalen terug. Jullie werd verteld dat het sprookjesfiguren waren. Nee, ze waren echt. De Elementalen waren onderdeel van het leven op Aarde. Ze zijn teruggekomen om hun plaats naast jullie in het licht in te nemen. Het Vaticaan is zich hier heel erg van bewust. Dus probeerden ze dit te voorkomen. Degenen binnen het Vaticaan komen erachter dat er een grotere macht is dan zijzelf. De Hoogste Schepper heeft jullie roep om licht en liefde te herstellen beantwoord. Alles dat duister en slecht is zal jullie planeet moeten verlaten.

Er zijn mensen op Aarde wiens taak het is vrede en harmonie te bewerkstelligen. Ze hebben elkaar gevonden en werken samen. Hoewel ze zelfs op verschillende plekken in de wereld zijn, leidt dit ze niet af. Ze incarneerden om deze reden en hebben hun levens gewijd aan het bereiken van dit doel. Het zijn oude zielen wiens ervaring noodzakelijk is voor dit werk. Ze weten allemaal wie ze zijn, ze kennen hun missie en ze zijn zich volledig bewust van hoe jullie planeet werd ingenomen en overgenomen. Ze zijn van plan dit te rectificeren. Ze weten wie ik ben en waarom ik vanaf deze kant van het leven werk om hen te assisteren bij het bereiken van hun doel. We zullen de mensheid bevrijden. Jullie tralies worden elke dag zichtbaarder. Beperkingen op het leven op Aarde vermenigvuldigen zich elke dag en elke beweging van jullie wordt beperkt en in de gaten gehouden. Jullie werden beduveld om zo veel op te geven en dat deden jullie zonder vragen te stellen. Slaapwandel niet nog meer beperkingen in.

Kijk naar een toekomst waarin het leven op Aarde harmonieus zal worden. Een wereld zonder chemtrails, chemicaliën in het water en voedsel dat vrij van chemicaliën groeit. Jullie zullen een nieuwe manier van leven leren. Er zal vrije energie zijn. Dit alles kon al vele jaren geleden van jullie zijn, maar het Vaticaan voorkwam dit, om jullie in stress en onder controle te houden. Maar de stop zal uit alles dat het Vaticaan controleert worden getrokken. Jullie moeten je hierop dus voorbereiden door onderzoek te doen. We hopen Centra van Uitmuntendheid te creëren, om vrijelijk hulp en advies te geven omtrent nieuwe manieren van leven en voedselproductie etc. Met jullie hulp zullen we dit voor elkaar krijgen.

Veronica en ik hebben al vele levens samengewerkt. We komen terug wanneer dit van ons wordt verlangd. Dit geldt voor velen van jullie die in deze tijd op de wereld zijn. We hebben ons vele malen verbonden. We herkennen elkaar telkens weer.

Ik was blij Veronica en haar vriend deze week twee keer naar Lemurië te brengen. Het bestaat nog steeds op een ander bestaansniveau. Jullie zijn voor zoveel dingen blind gemaakt. Het zal zo opwindend voor jullie zijn om alles te onderzoeken dat voor jullie werd verborgen. Alles zal open zijn voor jullie wanneer jullie alle 3D beperkingen en controles verwijderen en genieten van de vrijheid die dat zal brengen. Stuur liefde en licht naar hen die nog steeds in 3D gefixeerd zijn omdat ze te bang zijn om er buiten te kijken.

Samen, mijn lief, zullen we helpen liefde en licht naar jouw wereld te brengen. Liefde sterft nooit. Het blijft bloeien en sterker worden naarmate te tijd vordert.

Ons werk gaat door. Altijd, je aanbiddende


Vert. RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

2 november 2014

02.11.2014
Montague’s Boodschap,  2 november 2014

DE WERELD VERANDERT DOOR JE VOORBEELD, NIET DOOR JE MENING.
(Anoniem)

Vrienden op Planeet Aarde, ik vraag jullie om de tijd te nemen om jullie positie te bepalen.
Het is cruciaal dat jullie volledig begrijpen waar jullie tegenover staan. Ieder van jullie moet een rol hebben in het redden van de mensheid en jullie planeet. Er is voldoende informatie beschikbaar voor jullie, waardoor het voor jullie mogelijk is te zien wat er gedaan wordt door hen die jullie planeet willen overnemen. Sluit jullie ogen niet voor de ernstige situatie waar jullie je in bevinden. Atlantis en Lemurië verzaakten maatregelen te nemen en moesten de consequenties onder ogen zien. Luister naar jullie harten en zielen, niet naar de trollen die jullie in een 3D wereld willen houden; eens zullen ze geconfronteerd worden met de consequenties van hun handelen. Pogen de mensheid in 3D te houden is een misdaad.

Bewijs voor de corruptie wordt dagelijks blootgelegd. Het is in jullie belang het te onderzoeken en stappen te ondernemen om jullie zielen uit een dergelijke slavernij te bevrijden. De gevangenisdeuren hebben zich geopend. Heb je de moed om de vrijheid in te gaan? Jullie zielen werden bij de doop binnengehaald. Neem ze terug! Het is jullie recht. Jullie alleen zijn verantwoordelijk voor je eigen ziel. De beslissingen die je nu neemt zijn voor eeuwig. Denk hier alsjeblieft serieus over na. Het vereist moed om op te staan en geteld te worden. Heb je de moed die dit vraagt?

De strijd om de overname van jullie planeet woedt in alle hevigheid rondom jullie. Hebben jullie de ogen om dit te zien? Je ogen sluiten is geen optie. Het zal niet weggaan. Elke dag zien degenen die ontwaakt zijn steeds duidelijker wat er gebeurt en komen samen om tegenstand te bieden om jullie helpen te zien waar jullie mee te maken hebben. Neem je macht terug. Gebruik de Verklaringen. Stop hersenloze slaven te zijn. Bereid je voor veranderingen door te voeren en creëer een toekomst die al het leven op Aarde respecteert.

Wanneer de corrupten vallen (en dat zullen ze), ben je dan klaar om voedsel te produceren en alles dat nodig is om het leven op Aarde te ondersteunen? Met jullie steun zullen onze Centra dat doen, maar het kan niet gerealiseerd worden zonder jullie hulp. Veronica is zich bewust van de maatregelen die de corrupten bereid zijn te nemen, om zodoende de macht vast te houden. Eeuwenoude demonen worden gebruikt om frequenties te stelen en deze vast te houden. Ze kunnen vele aanvalsvormen gebruiken, bijvoorbeeld via dieren etc. Mensen zijn zich niet bewust van dergelijke mogelijkheden en wijzen ze direct af. Ze zijn al tijden inderdaad met groot succes ingezet. Onwetendheid zal jullie niet beschermen. Het leven op Aarde is risicovol geworden. Onderzoek manieren om jezelf en de jouwen te beschermen. Aarde is de katalysator. Andere planeten zijn afhankelijk van jullie in het nemen van de juiste beslissingen. Vele zielen zijn van Atlantis teruggekeerd in de hoop dat ze kunnen voorkomen dat er weer zo’n ramp gebeurt. Ze nemen contact met Veronica op vanuit zoveel landen: Canada, Spanje, Oostenrijk, Holland, Rusland enzovoort.

Je snapt toch wel dat sport, muziek, TV, films enzovoort allemaal ontworpen zijn om je in slaap en onder controle te houden. Ze zijn gebruikt als gevangenbewaarders en tot nu toe heb je van je gevangenschap genoten. Jullie ogen zijn geopend en jullie willen vrij zijn. Jullie overweldigers hadden honderden jaren om zich op de overname voor te bereiden. Jullie, daarentegen, zijn er net voor ontwaakt en moeten actie ondernemen. De informatie is er, dus je kunt je handen niet in onschuld wassen. Er zijn goede mensen die veel van zichzelf geven om jullie te helpen ontwaken, en je ziel en je planeet te redden.

Degenen die suggereren dat ik angst creëer, zullen leren wat echte ANGST is, mocht de overname van jullie planeet ooit lukken. Het is alarmerend te zien dat het ‘A’virus zoveel mensen heeft bereikt, die nu goede informatie met onjuiste en misleidende informatie mengen. Dit zijn mensen die vertrouwd werden; maar nu niet langer vertrouwd kunnen worden. Het is een strijd om de gedachten (engels: mind) van de Mens. Wees waakzaam en alert hiervoor. Deze verandering gebeurt van de ene dag op de andere. Het is schokkend om te zien. De Corrupten gebruiken alle hen ter beschikking staande wapens. Hun arsenaal is enorm. Jullie zijn er op gewezen hoe woorden en zwarte magie elke dag worden gebruikt. Het is krachtig en het is al eeuwenlang het wapen van hun keuze. Veronica maakte het onlangs uit de eerste hand mee en leerde tot haar schade hoe effectief het is. Degenen die jullie wereld regeren hebben agenten en gezanten die handelen wanneer ze daartoe worden bevolen en zullen tot het uiterste gaan om aan de macht te blijven. Het wordt ze niet toegestaan elkaar te kennen, aangezien dat het controlesysteem zou verzwakken. Jullie moeten dit alles begrijpen zodat jullie jezelf kunnen beschermen. Ik ben er eentje van twaalf, aan wat jullie de andere kant van het leven noemen. Wij zijn het Netwerk. Onze missie is Planeet Aarde te beschermen. Veronica heeft mijn collega’s van het Netwerk ontmoet. We zullen als adviseurs handelen tijdens de Transitie. Dit is onze wens. We zullen in staat zijn onszelf te laten zien en vrijelijk met jullie te spreken wanneer de controle die jullie verstrikt wegvalt. Daarna is alles mogelijk en zal alles onthuld worden. De strijd om jullie zielen is meedogenloos. Als jullie de hele wereld zouden winnen maar je eeuwige ziel verliezen, dan zijn jullie niets.

Mijn boodschappen zijn ernstiger geworden. We moeten jullie wakker schudden m.b.t. je plicht. Liefde, en alleen liefde zal jullie helpen. Liefde voor je medemens. Compassie voor degenen die lijden vanwege de Cabal haar verlangen naar oorlog. Zend liefde en licht naar de hele mensheid, speciaal naar die zielen wiens frequenties gevangen worden gehouden door de heersers van jullie planeet. Ze hebben jullie hulp nodig om vrij te komen. Gebruik alsjeblieft je meditaties om ze liefde en licht te sturen. We hebben jullie hulp nodig om ze te bevrijden. Kom tezamen als nooit tevoren en werk naar het bevrijden van de mensheid uit haar slavernij.

“Niets is wat het lijkt.” Het is gewoonlijk het omgekeerde. Accepteer niet blindelings wat je via de televisie, enzovoort, wordt verteld. Het is niet waar. Stop marionetten te zijn.

Mijn lief, we komen er. De zaken openen zich snel. Je werklast neemt dagelijks toe. Probeer te rusten. Het is moeilijk om overal mee te dealen, maar de mensen zullen dat begrijpen.

We zijn hier voor je. Altijd, je aanbiddende

MontyVert. Rob / MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L